Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

3 najčešća vida poslovne komunikacije

// Kutak za menadžere i HR menadžere

Postoje 3 osnovna vida poslovne komunikacije:

1. Direktna komunikacija

Svi mi uspostavljamo direktnu komunikaciju svakog dana razgovarajući sa rodbinom i prijateljima ili kolegama na poslu, školi ili fakultetu. Ipak, efikasna direktna komunikacija je veština koja se mora razvijati.

Efikasna direktna komunikacija se sastoji u sledećem:

 • govoriti jasno
 • proveravati da li je drugoj strani jasno ono o čemu se govori
 • koristiti reči prilagođene situaciji, izbegavati neformalan govor i psovke
 • biti ljubazan i formalan, ali ne i hladan u obraćanju
 • staviti se u poziciju druge strane
 • koristiti govor tela i ton glasa koji će pojačati efektivnost Vaših reči
 • posmatrati svaki neverbalni znak koji bi mogao da bude signal šta druga strana misli
 • aktvino slušati suprotnu stranu
 • biti od poverenja i od pomoći

2. Korišćenje telefona

Korišćenje telefona u poslovnoj komunikaciji  je teže od direktne komunikacije. Većina ljudi se oseća neprijatno jer ne mogu da vide neverbalne znake, kao što su nevoljni pokreti lica ili gestovi, koji bi nagovestili šta lice sa kojim se komunicira misli. Iz tog razloga je bitno pažljivo slušati šta druga strana govori i ton kojim to izgovara.

Komunikacija putem telefona je uspešna:

 • ako brzo odgovorite na poziv kad telefon zazvoni. Ljudi koji čekaju na podizanje slušalice mogu da odustanu od poziva i pozovu drugu kompaniju. Ako imaju neki problem čekanje ih još više čini nervoznim
 • kada ste ljubazni i predusretljivi čak i ako je osoba na drugoj strani besna
 • kada zapisujete najbitnije tačke razgovora kako bi se mogli vratiti na njih kasnije. Preporučljivo je imati olovku i papir za zapisivanje pored telefona
 • ako zaposleni koji se javio nije u mogućnosti da se suoči sa zahtevima koji postavlja onaj ko zove, treba da prosledi poziv nekome ko to može. Ako zaposleni nije u mogućnosti da razgovara, a nema kome da prosledi poziv, preporučuje se da zapiše podatke pozivaoca kako bi mu se kasnije javio
 • ako je nekome obećano da će mu kasnije biti odgovoreno na poziv, pozivom ili pismeno, trebalo bi to tako i učiniti.

3. Pisana komunikacija

Pisana komunikacija podrazumeva pisanja pisama i poruka, kao i elektronske forme kao što su faks, mejlovi ili web sajtovi. Ovo je formalniji vid komunikacije od direktne komunikacije i komunikacije putem telefona.

Ovakav način komunikacije ima svojih prednosti koje leže u:

 • pravljenju većeg broja kopija 
 • forme komunikacije koje se mogu koristiti i u narednom periodu kada se za to ukaže potreba
 • oblici pisane komunikacije se mogu poslati na veće udaljenosti
 • forme pisane komunikacije mogu sadržati i veći broj informacija nego komunikacija koja se ostvaruje putem telefona

 

Autor: Miroslav Zorić 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.