Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

25 saveta za bolju komunikaciju sa ljudima

Dobra komunikacija sa ljudima je jedan od preduslova da se ostvari uspeh u poslovanju jer će dobro uspostavljenim sistemom komuniciranja potrebne informacije blagovremeno biti saopštene odgovarajućim osobama. Iako se komunikacione veštine u većoj meri stiču u ranom detinjstvu kroz razne aktivnost koje podstiču emotivno sazrevanje, to ne znači da ne postoji mesta i smisla za radom na sebi. Ukoliko vas zanima kako bolje komunicirati sa ljudima pročitajte sledeće savete.

 

1. Budite prvi koji pozdravlja.

2. Rizikujte. Ne očekujte unapred odbacivanje.

3. Kažite drugima o važnim događajima u Vašem životu.

4. Pokažite drugima da ste dobar slušalac iskazujući njihove izjave drugim rečima.

5. Budite sposobni reći drugima šta radite u nekoliko kratkih rečenica.

6. Koristite kontakt očima i smešak kao Vaš prvi dodir sa ljudima.

7. Pozdravite ljude koje viđate redovno, čak iako ih ne poznajete.

8. Tražite zajedničke ciljeve, interese i iskustva sa ljudima koje srećete.

9. Budite entuzijasta oko interesa drugih.

10. Uravnotežite primanje i davanje informacija.

11. Budite otvoreni prema osećajima i mišljenjima drugih.

12. Iskažite drugima svoje osećaje, mišljenja i emocije.

13. Ne upotrebljavajte reč "ti" kada znači "ja".

14. Pitajte ljude za njihova mišljenja.

15. Gledajte ono pozitivno u ljudima koje srećete.

16. Pitajte ljude o stvarima koje su Vam rekli u prethodnim razgovorima.

17. Promenite temu razgovora kada je skrenula sa svog toka.

18. Dajte kompliment drugima šta oblače, čine ili kažu.

19. Kada pričate priču, predstavite prvo glavne tačke, a onda dodajte detalje.

20. Budite svesni otvorenog i skrivenog govora tela.

21. Učinite napor da pomognete ljudima ako možete.

22. Prihvatite pravo osobe da bude individua.

23. Izađite iz kolotečine i sretnite nove ljude.

24. Kažite drugima o sebi i o tome šta Vam se dopada.

25. Budite tolelantni prema uverenjima drugih, iako se ne slažete sa njima.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Complaint about service Appreciation
7 najvećih grešaka koje treba izbeći u procesu prodaje Seminar - Kreativno donošenje odluka
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment i Odnosi s javnošću.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.