Postani deo generacije 2020/21

Upravljanje konfliktima

Opis kursa

Istraživanja pokazuju da dve trećine svih problema vezanih uz radnu uspešnost proizlaze iz konflikata na radnome mestu, a nisu posledica nedovoljne obučenosti ili nedostatka motivacije. Rešavanje konflikata (upravljanje konfliktima) je osnova uspešnog menadžmenta organizacije i kvalitetne poslovne komunikacije. Na kursu se obrađuje pojam konflikata, osnovne definicije i klasifikacije konflikata. Izučava se veština upravljanja konfliktima, kao i potrebne lične sposobnosti i njihova procena za upravljanje konfliktima.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznici uvide značaj upravljanja konfliktima i da saznaju šta je suština konfliktne situacije. Na kursu će polaznici naučiti kako se efektno rešavaju konflikti i kako se upravlja konfliktima. Polaznici će sagledati uticaj ličnosti na konflikte kao i način komunikacije temeljen na svojoj ličnosti i kako taj način prilagoditi komunikaciji drugih osoba da se konflikt ukloni ili spreči. Naučiće da sa manje stresa komuniciraju s "teškim" osobama i da smanje konflikte s klijentima i saradnicima.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.