Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Završni rad - Biznis plan

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžmentOdnosi s javnošću i Preduzetništvo.

Opis i cilj kursa Završni rad - Biznis plan

Kurs Završni rad se sastoji od tehničkog uputstva za izradu završnog rada, na osnovu koga se polaznici upoznaju sa preporučenim sadržajem i formom rada, kao i od forme za predaju urađenog završnog rada – biznis plana.

Savladavanje ovog kursa predstavlja dokaz da ste ovladali potrebnim znanjima i veštinama, i stekli kompetencije neophodne za samostalan rad u određenoj stručnoj i naučnoj disciplini, kao i da ste osposobljeni da se aktivno uključite u realno poslovno okruženje. Završni rad za polaznike BusinessAcademy obuhvata izradu biznis plana. Da li je kurs obavezni ili izborni za vaš smer, možete pročitati na oznaci pored samog imena kursa.

Plan i program kursa

Modul 1 

  • Uputstvo za izradu završnog rada