Započnite karijeru HR menadžera od nule

Istorija dizajna

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžment.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se polaznici bolje upoznaju sa različitim istorijskim pravcima u umetnosti, ali i njihovim uticajem na dizajn. Ovaj kurs omogućava i bolje upoznavanje sa značajnim istorijskim pronalascima koji su bitno uticali na razvoj ljudske civilizacije i kulture. Polaznici će moći da prepoznaju i razlikuju različite umetničke pravce, kao i periode kada su oni bili aktuleni. Hronološki će razumeti bolje sam razvoj pisama i jezika. Naučiće ne samo grafički dizajn već će imati i solidno znanje iz oblasti industrijskog dizajna i arhitekture.

Opis kursa

Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom dizajnu, grafičkom dizajnu, dizajnu enterijera, arhitekturi, kao i njihovom uticaju na savremene tokove u dizajnu i umetnosti. Polaznici će steći osnovno znanje iz istorije dizajna i umetnosti, čime će i sami moći da razaznaju, gledajući neko umetničko ili dizajnersko delo, iz kog doba potiče. Pored opštih karakteristika pravaca koji se obrađuju u toku kursa, opisano je i ondašnje stanje u društvu, koje je kroz istoriju veoma uticalo na umetnike i dizajnere.

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se