Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Poslovni bonton

Oduvek se smatralo da je umeće uspešnog komuniciranja sa drugim ljudima polovina dobro obavljenog posla. Uspešno poslovanje danas je čvrsto povezano sa poslovnom kulturom, kulturom komunikacije, a tu je i poslovni bonton. Na koji način se može delovati u skladu i sa opštom i sa organizacijskom kulturom, kao i kako treba komunicirati sa drugom stranom zarad uspostavljanja uspešnog dijaloga koji će dovesti do zadovoljenja interesa svih učesnika u komunikacijskom procesu – pitanja su sa kojima se savremeni poslovni čovek svakodnevno susreće.

Poslovni bonton, kao skup pravila lepog ponašanja, osnovna je baza za sve vrste poslova. Odličan poslovni bonton vas može izdvojiti od konkurencije i karijeru usmeriti ka rastu, razvoju i boljim poslovnim mogućnostima. Svaka zaposlena osoba svojim ponašanjem predstavlja sliku o kolektivu u kojem radi – zato je neophodno da ona poštuje pravila bontona koja nameće kompanija.

Poslovni bonton se ne razlikuje znantno od bontona koji smo usvojili od roditelja ili u toku obrazovanja. Ipak, u poslovnom svetu postoje neke specifičnosti na koje treba obratiti pažnju. Upravo će te specifičnosti biti detaljno objašnjene u ovom kursu. Cilj ovog kursa je upoznati polaznike sa pravilima bontona u raznim poslovnim situacijama i ukazati na njihovu važnost i ulogu. Kada uspešno savladaju ovaj kurs, polaznici će znati kako da izgrade svoj poslovni stil i impresioniraju svoje saradnike, ali i klijente, jer su ljubaznost i osmeh sastavni deo uspešnog biznisa.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Odnosi s javnošćuMeđunarodno poslovanje i Finansijski menadžment.

Opis i cilj kursa Poslovni bonton

U ovom kursu ćete imati prilike da se upoznate sa osnovnim principima poslovnog bontona, ali i sa savetima za unapređenje svog profesionalnog imidža korišćenjem najboljih principa bontona. Kroz ovaj kurs biće obuhvaćene sve važne interakcije na koje ćete naići u karijeri, uključujući i posebne segmente – elektronsku poštu, međunarodne interakcije, način oblačenja. Saznaćete koje su zajedničke norme kulture u poslovnom svetu, a koje su značajne kulturološke razlike na koje je potrebno obratiti pažnju. Kurs se sastoji iz četiri nastavne jedinice.

U prvom delu biće vam ukazano na značaj poslovne kulture i poslovnog bontona, dok ćete se u nastavku upoznati sa specifičnostima poslovnog bontona u drugim državama. Polaznici će imati priliku da se detaljno informišu o osnovnim pravilima digitalnog bontona, koji je u sadašnjem vremenu podjednako važan kao i tradicionalni poslovni bonton.

Tradicionalni poslovni odnosi i metode komunikacije se menjaju, ali poslovni bonton i profesionalnost će uvek biti važni u odnosima, kako sa internim tako i sa eksternim saradnicima. U ovom kursu će biti obuhvaćene različite veštine i tehnike koje ukazuju na to kako se treba pravilno ponašati u poslovnom okruženju. Poslovni bonton ima veoma važnu ulogu u poslovnom svetu i predstavlja sliku svake kompanije. U tom pogledu, cilj ovog kursa je da najpre identifikuje ključne komponente poslovnog bontona, ukaže na to koliki je njegov značaj i kakve razlike u poimanju poslovnog bontona postoje među različitim državama u svetu.

S tim u vezi, cilj ovog kursa je da identifikuje raznolikosti u brojnim kulturama, pre svega u poslovnim segmentima. Cilj ovog kursa je i da vas upozna sa osnovnim pravilima poslovnog bontona kako biste u svim situacijama ostavili utisak profesionalnosti i visoke poslovne kulture ophođenja. Naučićete osnovna i aktuelna pravila poslovne komunikacije i protokola u našem i međunarodnom poslovnom okruženju. Polaznici koji uspešno kompletiraju ovaj kurs znaće koja su osnovna pravila bontona na internetu, te kako pravilno pisati mejlove.

Kurs Poslovni bonton će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Kako se definiše poslovni bonton i šta on podrazumeva?

Bonton je francuska reč (bon-ton = dobar ton) koja označava ukupnost pravila dobrog i prikladnog ponašanja u društvu (lepo ponašanje). Najčešće se poslovnim bontonom definiše skup pravila za uljudno, pristojno i kulturno ponašanje i ophođenje za vreme obavljanja poslovne komunikacije. Pažnja i poštovanje koje ukazujemo ljudima u procesu poslovnog ophođenja primarni su pokazatelji vaspitanja i dobre volje čoveka u komunikacijskoj interakciji.

Pravila bontona i standarde uljudnog ponašanja ljudi treba da usvajaju tako da postanu deo njihove lične kulture. Bonton u verbalnoj komunikaciji podrazumeva odgovornost prema izgovorenoj, a pogotovo prema datoj reči. Nastup u javnosti (a pogotovo u medijima) uvek ima veliku vrednost i značaj.

Bonton je lako naučiti, jer se njegova pravila ne zasnivaju na komplikovanim gramatičkim strukturama, već na zdravom razumu, opštem ljudskom iskustvu i znanju. Neuvažavanje bontona kao komunikacijskog modela izaziva različite nesporazume koji mogu umanjiti našu uspešnost u komuniciranju. U području poslovnog komuniciranja ljudi koji su bontonu vični lako uočavaju nesnalaženje sagovornika s pravilima bontona, pa tako iz njegovih komunikacijskih postupaka i reakcija s pravom izvlače negativne zaključke, kako o njemu tako i o njegovom poslovnom umeću.

Koja su pravila ponašanja na poslovnim sastancima?

Bez obzira na to da li su sastanci formalnog ili neformalnog karaktera, potrebno je poštovati određena pravila lepog ponašanja. Na taj način će sastanci sigurno biti prijatniji, produktivniji i konkretniji.

Pravila neformalnih sastanaka su:

 • inicijator sastanka treba da bude osoba najstarija po rangu u odnosu na ostale učesnike;
 • inicijator treba da navede mesto i vreme sastanka;
 • inicijator treba da navede razlog sastanka i koliko dugo će sastanak trajati;
 • učesnici treba da poštuju vreme sastanka, odnosno da dođu na vreme i da ostanu do kraja;
 • koordinator sastanka treba da usmeri tok sastanka, odnosno da utiče na to da se za što kraće vreme iznesu najbitnije činjenice, te da sastanak bude što produktivniji;
 • barem jedan od učesnika (najčešće najmlađi po rangu) treba da vodi beleške o najbitnijim iznetim podacima i informacijama na sastanku;
 • neophodna je komunikacija sa svim službenicima posle sastanka, radi upoznavanja i diskutovanja o donetim promenama.

Za formalni sastanak važno je:

 • pripremiti se za sastanak (pročitati poslednji dnevni red, izveštaj i zapisnik);
 • obući se formalno;
 • doći u dogovoreno vreme;
 • poštovati raspored sedenja (predsedavajući je obično na čelu stola);
 • govoriti učtivo, sažeto i konkretno (stavovi treba da budu i pozitivni, a ne isključivo kritički);
 • poštovati tuđe mišljenje i stavove;
 • poštovati poverljivost i ne pričati o podacima sa sastanka.

Koja su pravila bontona na internetu?

1. Prvo pravilo – izbegavajte nepristojnost, to je neprofesionalno

Loša gramatika i pravopis, kao i struktura rečenica, nisu prihvatljivi u poslovnoj elektronskoj pošti, kao što nisu dopustivi ni u pismu ili dopisu. Dva puta proverite da li ima grešaka.

2. Veliko slovo u početnoj reči rečenice i vlastitim imenicama

Još jedno od pravila koje ne bi valjalo zaobilaziti. Upotreba svih malih slova je pokušaj da se ukaže na neformalnost u komunikaciji. Međutim, ne izgleda dobro i može ostaviti loš utisak o vama.

3. Umereno korišćenje skraćenica

Internet je stvorio veliki broj skraćenica, ali potrebna je opreznost. Uvek postoji rizik da naiđete na nerazumevanje kod svog čitatelja. Akronime koji spadaju u kategoriju žargona je u redu koristiti ako ste sasvim sigurni da će ih čitalac razumeti. Cilj upotrebe skraćenica je da ubrzaju proces čitanja, ali često mogu da uspore tok komunikacije, zbog nerazumevanja.

4. Izbegavanje upotrebe emotikona

Emotikoni su zapravo previše neozbiljni da bi se koristili u ozbiljnoj poslovnoj elektronskoj pošti. Pored toga, ima ih previše, tako da vaš čitalac možda neće razumeti značenje više od jednog ili dva.

5. Odgovorite na svoju elektronsku poštu

Vaš čitalac će ceniti trud koji uložite u odgovaranje na njegov mejl. Tako mu dajete do znanja da njegova poruka nije ignorisana, iako su obaveze koje imate brojne.

Plan i program predavanja

1. Poslovna kultura i poslovna komunikacija

 • Poslovna kultura
 • Poslovna komunikacija

 2. Poslovni bonton

 • Uticaj poslovnog bontona na poslovnu komunikaciju
 • Ponašanje na poslovnim sastancima
 • Komunicirajte odećom
 • Šta jeste, a šta nije prihvatljivo na svakom nivou formalnosti?

 3. Međunarodni poslovni bonton

 • Primeri poslovnog bontona u drugim državama
 • Kina
 • Indija
 • Francuska

 4. Digitalni bonton (netikecija)

 • Internet kao oblik elektronskog poslovnog komuniciranja
 • Pet pravila bontona na internetu
 • Osnovna pravila za pisanje imejlova

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se