Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Upravljanje projektima u različitim delatnostima

Projekat predstavlja privremeni i jedinstveni zadatak koji se realizuje kako bi se ostvario određeni cilj.  Upravljanje projektom je aktivnost primene veština, alata, znanja i tehnika za upravljanje kako bi se postigao određeni cilj. Ono predstavlja jednu od najvažnijih veština koje su potrebne u današnjem poslovnom okruženju. Ta potreba je naročito izražena u velikim organizacijama u kojima se svakodnevno realizuje po nekoliko projekata koji zahtevaju značajne resurse u pogledu troškova, vremena i ljudi. Važnost efikasnog upravljanja projektima, bez obzira na to o kojoj delatnosti govorimo, ogleda se u sledećem: ušteda vremena i novca, unapređenje interne komunikacije, donošenje odluka zasnovanih na relevantnim informacijama, podsticanje usklađenosti među timovima, blagovremeno informisanje među zainteresovanim stranama i klijentima, olakšano upravljanje rizicima, doprinos optimizaciji radnih aktivnosti itd.

Naročito su zanimljivi projekti u oblasti informacionih tehnologija, kulture i zdravstva. Projekti u oblasti informacionih tehnologija su brojni i sve su značajniji imajući u vidu brz tehnološki napredak. Projekti u oblasti kulture fokusirani su, između ostalog, na očuvanje kulturnog dobra, unapređenje rada ustanova kulture i kulturni razvoj, dok projekti u oblasti zdravstva utiču na unapređenje pružanja usluge pacijentima i odnosa prema njima, kao i uređenje zdravstvenog sistema i samog fizičkog prostora zdravstvenih usluga. Značajni su i projekti u uslužnim delatnostima gde je izuzetno važno uspostavljanje kvalitetnog odnosa sa korisnicima, odnosno sa onima kojima se pruža usluga.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Upravljanje projektima u različitim delatnostima

Kurs Upravljanje projektima u različitim delatnostima počinje analizom upravljanja projektima u oblasti biznisa, odnosno projektima čiji je cilj postizanje određenog poslovnog cilja. Govori se o dve vrste biznis projekata – strateškom biznis projektu i operativnom biznis projektu. Daje se pregled ključnih elemenata, odnosno specifičnosti jednog projekta koje se odnose na složenost projekta, količinu utrošenih sredstava, uložena finansijska sredstva, broj učesnika u realizaciji i vreme trajanja projekta. Kurs govori o tri ključne aktivnosti projektnog menadžmenta – planiranju, praćenju i kontroli realizacije.

Kurs obrađuje i pojmove projekata u IT oblasti, projekte u kulturi i projekte u oblasti zdravstva. Kod projekata koji se odnose na oblast informacionih tehnologija objašnjava se uticaj sve bržeg tehnološkog razvoja na potrebu za unapređenjem poslovanja u ovoj oblasti, a time i sve veći broj projekata. Navodi se konkretan primer projekta i ukazuje na tim koji radi na njemu, na aktivnosti projekta, ključne izazove, faze i efekte projekta, kao i na vremenski period potreban za njegovu realizaciju. Kurs pažnju posvećuje i projektima u oblasti kulture koji imaju niz specifičnosti koje se odnose na budžet, vremenski rok, planirane prihode, primarne ciljeve, projekti menadžment i tim, konsultante, investitore itd. Daje se i objašnjenje ciljeva realizacije projekata iz oblasti kulture, kao što su: definisanje standarda u sferi kulture, unapređenje i modernizacija rada kulturnih ustanova, očuvanje kulturnog nasleđa, podsticanje ravnomernog kulturnog razvoja na celoj teritoriji – decentralizacija kulture, prilagođavanje regulative odgovarajućim standardima. Kada se govori o projektima u oblasti zdravstva, onda se tu naročito misli na unapređenje načina poslovanja i organizacije zdravstvenog sistema, unapređenje prostora u zdravstvenim ustanovama, poboljšanje odnosa prema pacijentima, brže rešavanje zahteva i brže obavljanje administrativnih procedura. U poslednjem delu kursa govori se o projektima u uslužnim delatnostima, koje od ostalih projekata razlikuje konstantan direktan kontakt sa korisnicima.

Cilj kursa jeste da upozna polaznike sa ključnim karakteristikama projekata u različitim delatnostima, kao i njihovim upravljanjem kroz proces planiranja, realizacije i kontrole, odnosno kroz primenu korektivnih aktivnosti.

Kurs Upravljanje projektima u različitim delatnostima će odgovoriti na pitanja:

1. Koji su ključni aspekti upravljanja IT projektima?

Usled sve većeg razvoja tehnologije, odnosno porasta značaja informacionih tehnologija u poslovanju, sve veći broj kompanija je, kako bi obezbedio konkurentnost na tržištu rada, prinuđen da snagu usmeri na uvođenje ili unapređenje postojećih informacionih sistema. Projekti u ovoj oblasti neretko zahtevaju značajna finansijska sredstva, pa je jedan od važnih aspekata poslovanja u ovoj oblasti upravo procena troškova. Takođe, veoma je važno pre odluke o upuštanju u ovaj projekat proceniti rešenja i alternative, stanje na tržištu, postojeća rešenja u drugim organizacijama, primenjivost različitih tehnologija i tako dalje. Još jedan od posebno važnih aspekata u slučaju IT projekata jeste vremenski aspekt, a imajući u vidu da je industrija informacionih tehnologija u ekspanziji, pa je pitanje rokova, odnosno značaj upravljanja vremenom pitanje kome bi takođe trebalo posvetiti pažnju.

2. Koji su ključni aspekti upravljanja projektima u kulturi?

Projekti u oblasti kulture predstavljaju projekte kojima se organizacije u jednoj zemlji ili iz više zemalja povezuju radi realizacije zajedničkih projekata u određenoj oblasti. Projekti u ovoj oblasti imaju definisane budžete, rokove, očekivane prihode, ciljeve, organizacioni tim, investitore ili donatore. Kod projekata u oblasti kulture važno je definisati sistem monitoringa s ciljem blagovremenog korigovanja rezultata i praćenja odnosa planiranih i ostvarenih rezultata. Kod praćenja rezultata projekata u ovoj oblasti kao parametri se uzimaju relevantnost, efikasnost, efektivnost, uticaj i održivost. Kada se govori o budžetu projekata u oblasti kulture, mogu ga činiti sledeći elementi: honorari, putni troškovi, troškovi boravka, troškovi realizacije projekata, drugi troškovi.

3. Koji su ključni aspekti upravljanja projektima u zdravstvu?

Pod zdravstvenim ustanovama podrazumevaju se domovi zdravlja, zavodi za zaštitu zdravlja, apoteke, instituti, kliničko-bolnički centri itd. Cilj većine projekata u ovoj oblasti je podizanje nivoa zdravstvene usluge, odnosno unapređenje odnosa prema pacijentima, uređenje prostora – ordinacije, čekaonice, bolničkih soba i tako dalje. Sve je veći broj inicijativa koje se odnose na projekte rekonstrukcije i unapređenja zdravstvenog sistema i generalno na organizaciju poslovanja. Svaki projekat u ovoj oblasti važno je proceniti imajući u vidu poziciju ustanove, viziju, misiju i strateške ciljeve. Kao vođe projekata u ovoj oblasti, angažuju se profesionalni projektni menadžeri kako bi se specijalisti fokusirali na svoje oblasti delovanja, odnosno na lečenje pacijenata i poboljšanje njihovog zdravstvenog stanja.

Upravljanje projektima u različitim delatnostima

Plan i program kursa Upravljanje projektima u različitim delatnostima

1. Upravljanje biznis projektima – osnovni koncept i pristupi upravljanju biznis projektima

2. Upravljanje IT projektima – upravljanje vremenom u IT projektima, uticaj komponenti na aktivnosti u IT projektima, uticaj rizika i metodologija upravljanja IT projektima

3. Upravljanje projektima u kulturi – kroskulturni menadžment, projekti u kulturi i realizacija

4. Upravljanje projektima u zdravstvu

5. Upravljanje projektima u uslužnim delatnostima – lider projekta i timski rad na projektima u uslužnim delatnostima

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se