Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Računovodstvo

Opis kursa

U okviru kursa računovodstvo obrađuje se najosnovnija problematika ove naučne discipline. Od početnih pojmova, vršenja inventara, sastavljanja bilansa, preko knjiženja osnovnih tipova bilansnih promena, pa sve do sastavljanja godišnjeg izveštaja i zaključnog lista.

Osnovni pojmovi računovodstva sa kojima se upoznajete su: ciljevi godišnjeg finansijskog izveštaja, funkcija i struktura bilansa stanja, sredstva, aktiva, kapital i obaveze, pasiva, inventar, bilans uspeha - račun dobiti i gubitka, princip nastanka poslovnog događaja, vremenskog razgraničenja, računi potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima i poveriocima, rezervisanja za pokriće zakonskih i neplaniranih troškova, amortizacija, troškovi kapitala, faze u izračunavanju bilansa uspeha, analiza bilansa uspeha, analiza finansijskih izveštaja

Cilj kursa

Cilj kursa je da naučite da tumačite jednostavan finansijski izveštaj i na osnovu njega izvučete osnovni zaključak, da izračunate poslovni - operativni profit, dobit - gubitak pre oporezivanja, dobit - gubitak za datu godinu i dobit za raspodelu pomoću ponuđene osnovne formule. Cilj je i da steknete znanje koje će Vam pomoći da objasnite posledice po godišnji rezultat troškova koji se moraju kapitalizovati i troškova koji se mogu neposredno otpisati. Kurs je namenjen početnicima koji žele da savladaju osnove računovodstva i svima koji žele da polažu računovodstvo u okviru EBCL* programa.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnostiFinansijski menadžment i Cambridge poslovni program.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.