Započnite karijeru HR menadžera od nule

Obrada teksta (ECDL Word Processing)

Kurs Obrada teksta polaznicima pruža znanja i veštine potrebne za efikasno korišćenje aplikacija za kreiranje, formatiranje i završnu obradu tekstualnih fajlova. Ovaj ECDL kurs kompatibilan je sa istoimenim modulom koji je postojao u okviru njihovog prethodnog nastavnog plana.

Kurs je osmišljen tako da na jednostavan način omogući upoznavanje sa Microsoft Word 2010 aplikacijom polaznicima sa početnim i srednjim nivoom poznavanja rada na obradi teksta. Kurs je podeljen u logičke celine koji vas na pristupačan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Investicioni menadžment i berzansko poslovanjeMenadžment ljudskih resursa i Poslovna administracija.

Opis i cilj kursa Obrada teksta (ECDL Word Processing)

Ovaj kurs je koncipiran tako da na jednostavan način upozna početnike i korisnike sa srednjim nivoom rada u programu Word. Upoznaćete se sa interfejsom programa i načinom upotrebe svih najvažnijih opcija koje ćete najčešće koristiti u slobodno vreme i na poslu. Naučićete kako se kreira dokument, kako unosimo tekst, načine čuvanja dokumenta i prikaza pregleda prozora. Nakon toga, biće reči o različitim opcijama formatiranja teksta, zatim selekciji, premeštanju, zameni i pretrazi teksta. Biće tu reči i o radu sa paragrafima i listama, kao i detaljnim opcijama formatiranja i uređenja dokumenta. Iako je Excel program koji je primarno namenjen radu sa tabelama, u oviru ovog kursa ćete naučiti kako da kreirate tabelu u Wordu i kako da je formatirate i prilagodite svojim potrebama. Biće reči i o unosu i editovanju slika, dijagrama i grafika. Biće predstavljene opcije za proveru pravopisa i gramatike unetog tekstualnog sadržaja, kao i mogućnosti dodavanja rečnika pojmova i prevoda teksta. Može se reći da se opcija štampanja dokumenata danas sve manje koristi, ali pošto u nekim situacijama ona i dalje može biti korisna, bićete upoznati i sa pripremom dokumenata za štampu i podešavanjem štampača. Jedna od zanimljivijih opcija koju ćete naučiti je priprema za štampu koverti i nalepnica, što je naročitno korisno u administrativnom svetu. Biće reči i o fusnotama, endnotama i opcijama dodavanja komentara u dokument. Naučićete kako da jednostavno dodate citate i bibliografiju i upravljate navigacijom dokumenta. Jednom kada savladate korišćenje šablona, tema i makroa, rad u programu Word će biti značajno olakšan i uštedećete dosta vremena. Na samom kraju, naučićete više o opcijama deljenja dokumenta na mreži i zaštiti dokumenata od neželjenog pristupa. 

Sticanje znanja neophodnih za uspešno korišćenje programa Microsoft Word 2019, uključujući prilagođavanje njegovih opcija i alata sopstvenim potrebama. Polaznici će se upoznati sa načinom unosa i formatiranja teksta, naučiće kako da formatiraju dokumenta, kako da unesu i koriste grafiku; objasnićemo i opcije za štampanje, deljene i zaštitu dokumenata itd. Nakon ovog kursa, polaznici će biti spremni za rad i prilagođavanje programa sopstvenim potrebama. 

Kurs će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

Da li postoje neki softverski preduslovi za instaliranje programa MS Word?

U operativnim sistemima Microsoft, aplikacija Word se može pokrenuti sa bilo kog računara na kome je instaliran Windows 7 SP1, Windows 8 ili Windows 10, kada je reč o serverskim operativnim sistemima. Microsoft preporučuje poslednju verziju operativnog sistema kako biste imali zagarantovane najbolje performanse. Program se može pokrenuti na nekoliko različitih načina, u zavisnosti od operativnog sistema: Windows 7: Start Menu – All Programs – Microsoft Office – Microsoft Word 2019; Windows 8: Start – Apps – Word 2019, Windows 10: Start – All Apps – Word.

Šta sve možemo da uradimo u Wordu?

Možemo kreirati profesionalna dokumenta sa zanimljivom grafikom. Možemo dodeliti dokumentima konzistentan prikaz, primenom tema i stilova koji kontrolišu font, veličinu, boju i efekte na tekstu ili pozadini. Možemo da skladištimo i ponovo koristimo preformatirane elemente. Možemo da kreiramo personalizovane poruke koje će se slati višestrukim primaocima, bez potrebe za ponovnim kreiranjem sadržaja. Možemo da dodamo referentne informacije i kreiramo tabele sadržaja, indekse i bibliografije. Možemo da radimo sa ostalim kolegama na istom dokumentu. Možemo da zaštitimo dokumenta, kontrolišući osobe koje mogu izvršiti izmene, kao i prihvaćeni nivo izmena.

Šta je Quick Access Toolbar?

Quick Access Toolbar se nalazi u samom vrhu prozora programa, sa njegove leve strane. On sadrži alate kojima je moguće brzo pristupiti – samo jednim klikom. Tu se najčešće nalaze alati za čuvanje dokumenata, opcije povratka za jedan korak unazad ili jedan korak unapred, kao i mogućnost dodatnog prilagođavanja ove opcije, dodavanjem najčešće korišćenih alata ili uklanjanjem onih za kojima ne postoji konstantna potreba.

Koje nam novine donosi program Word 2019 u poređenju sa starijim verzijama?

Word 2019 vam pruža nove načine rada sa dokumentima, kao što su poboljšane funkcije digitalne olovke, navigaciju stranica, poput knjige, alate za učenje i prevod. Vidite promene koje unose drugi korisnici dokumenta u datom trenutku. Kada neko drugi radi na dokumentu u istom trenutku kada i vi, možete videti njegovo ime i promene koje pravi upravo u tom trenutku, bez potrebe da sinhronizujete dokument. Opcije za lakše čitanje i prirodnije pisanje su opcije koje možete koristiti kada čitate ili pišete na jeziku koji nije vaš maternji, pa bi bilo kakva pomoć dobrodošla. Budite obazrivi prilikom korišćenja ovih opcija kada je reč o jezicima koji nisu široko zastupljeni, jer će sasvim sigurno kvalitet ispravki na engleskom biti daleko bolji nego na nekom od balkanskih jezika i mnogih drugih.

Kako funkcioniše alat Proofing?

Podrazumevano, Proofing alati funkcionišu automatski, odnosno u trenutku unosa teksta u program. Tom prilikom, program automatski proverava gramatičku i pravopisnu ispravnost teksta u odnosu na odabrani jezik teksta koji se unosi u Word. U slučaju da postoje gramatičke i pravopisne greške, Proofing alat će podvući crvenom izlomljenom linijom reči ili delove rečenica, označavajući tako greške u skladu sa nekim od parametara, a ukoliko kliknemo desnim klikom na reč ili deo rečenice, na padajućem meniju dobijamo nekoliko ponuđenih opcija koje je sistem prepoznao kao potencijalno ispravne. Ako je u alat uneta pouzdano ispravna reč, on će automatski ispraviti tu reč tokom kucanja teksta. 

Plan i program kursa:

Modul 1 – Uvod u program Word

 • Interfejs aplikacije
 • Meni File i prečice

Modul 2 – Osnovni elementi Worda

 • Kreiranje novog dokumenta
 • Unos teksta i čuvanje dokumenta
 • Opcije za pregled i rad sa Word prozorom

Modul 3 – Editovanje i formatiranje u programu Word 2019

 • Formatiranje teksta
 • Selekcija, premeštanje, zamena i pretraga teksta
 • Rad sa paragrafima i listama
 • Formatiranje i uređenje dokumenta

Modul 4 – Tabele, slike i grafikoni

 • Kreiranje i formatiranje tabela
 • Unos i editovanje slika
 • Unos i izmena dijagrama i grafikona

Modul 5 – Alati za ispravku teksta, rečnik i prevod teksta

 • Pravopis i gramatika
 • Rečnik i prevod teksta

Modul 6 – Štampanje dokumenata

 • Priprema dokumenata za štampu
 • Štampanje koverti i nalepnica; dodela imena i adresa uz dokumenta

Modul 7 – Reference u dokumentu

 • Fusnote, endnote i komentari
 • Citati, bibliografija i navigacija kroz dokument

Modul 8 – Šabloni, teme i makroi

 • Šabloni i teme
 • Makroi

Modul 9 – Deljenje dokumenata

 • Deljenje, komentari, praćenje promena i upoređivanje
 • Zaštita dokumenata

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se