Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Obrada teksta (ECDL Word Processing)

Opis kursa

Kurs Obrada teksta polaznicima pruža znanja i veštine potrebne za efikasno korišćenje aplikacija za kreiranje, formatiranje i završnu obradu tekstualnih fajlova. Ovaj ECDL kurs kompatibilan je sa istoimenim modulom koji je postojao u okviru njihovog prethodnog nastavnog plana.

Kurs je osmišljen tako da na jednostavan način omogući upoznavanje sa Microsoft Word 2010 aplikacijom polaznicima sa početnim i srednjim nivoom poznavanja rada na obradi teksta. Kurs je podeljen u logičke celine koji vas na pristupačan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju.

Cilj kursa

Cilj ovog Word kursa je da polaznici steknu znanja neophodna za uspešan rad i korišćenje Microsoft Word 2010 programa, uključujući i prilagođavanje njegovih opcija i alata sopstvenim potrebama. Polaznici će se upoznati sa načinom unosa i formatiranja teksta, formatiranja dokumenata, unosa i korišćenja grafike, opcijama štampe, deljenja i zaštite dokumenata i slično. Po završetku kursa, polaznici će biti u stanju da rade i prilagođavaju program svojim potrebama.

Više o znanjima i veštinama koje ćete preuzeti na kursu Obrada teksta možete videti u silabusu na zvaničnoj ECDL prezentaciji.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeMenadžment projekata i Poslovna administracija.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.