Upisni rok je počeo

Investiciono bankarstvo

Opis kursa

Nastavnim planom i programom kursa Investiciono bankarstvo predviđeno je da polaznike upozna sa delovanjem finansijskih instucija koje se bave posredovanjem na finansijskom tržištu, ulogom i značajem investicionih banaka kao i da se bliže upoznaju sa njihovom organizacijom i načinom poslovanja.

Cilj kursa

Omogućiti polaznicima da razumeju i primenjuju osnovna znanja iz oblasti investicionog bankarstva kao i da ih osposobi da prate, razumeju i tumače sva događanja na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Investicioni menadžment i berzansko poslovanje i Finansijski menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.