Upisni rok je počeo

Finansiranje projekata

Opis kursa

Na kursu se obrađuje pojam finansiranja projekata i načini finansiranja. Obrađuje se pojam samofinansiranja i kreditiranja, kao i zajednička ulaganja sa stranim partnerima. Obrađuje se i pojam lizinga i koncesiono finansiranje. Takođe, obrađuje se i vrste učesnika u finasiranju projekata i njihovi motivi.

Cilj kursa

Cilj kursa je da upozna polaznike sa različitim načinima finansiranja projekata kao i sa vrstama učesnika u finansiranju projekata. Na kursu će polaznici naučiti i kalkulacije i planiranje troškova projekta.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekata.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.