Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Kako pokrenuti novi projekat?

// Kutak za preduzetnike
1. Svrha projekta
• Čemu ovaj projekat služi?

2. Slika cilja
• Kako izgleda slika završenog projekta?

3. Brainstorming
• Koji uslovi moraju biti ispunjeni kako bi rad na projektu bio moguć?
• Koje informacije treba znati?
• Šta je potrebno osmisliti?
• Šta je potrebno uraditi?
• Da li postoje proizvodi koje treba nabaviti ili kreirati?
• Da li postoje usluge koje treba iskoristiti ili razviti?
• Od kojih fizičkih elemenata se sastoji rezultat rada na projektu?
• Ko i kako treba da prihvati i primeni rezultat rada na projektu?

Šta je potrebno uraditi da bi se to zaista i ostvarilo?

4. Organizacija aktivnosti
• Od kojih opštih aktivnosti se sastoji rad na ovom projektu?

5. Spisak aktivnosti
• Koje su konkretne aktivnosti rada na projeku?

6. Konkretizacija aktivnosti
• Kako maksimalno precizirati i konkretizovati aktivnosti rada na projektu?

7. Delegiranje
• Koliki broj ljudi treba da bude angažovan na projektu?
• Koji ljudi, konkretno, trebaju da budu angažovani na projektu?
• Koje aktivnosti kome treba delegirati?

8. Procedure & procesi

Rad na projektu
• Koje parametre rada na projektu vredi/treba meriti i pratiti?
• Koja dokumenta u formi listi aktivnosti, uputstava, opisa, formulara su potrebna kako bi se izvršenje radnih zadataka kontrolisalo, pratilo i merilo?
• Da li je potrebno održavati treninge ili orijentacije kako bi rad na projektu bio efektan, koliko, kad i kako?
• Koji je rok za rad na projektu?
• Koliko često vršiti kontrolu nad delegiranim aktivnostima? Kako? Pomoću kojih alata, dokumenata, utvrđenih parametara?

Primena rezultata projekta
• Koji se standard primene rezultata projekta očekuje?
• Koje parametre primene rezultata projekta treba meriti i pratiti?
• Koja dokumenta u formi listi aktivnosti, uputstava, opisa, formulara su potrebna za obuku i primenu rezultata projekta?
• Da li je potrebno održavati treninge ili orijentacije kako bi rezultati projekta bili primenjeni, koliko, kad i kako?
• Koliko često vršiti kontrolu nad izvršenjem rezultata projekta? Kako? Pomoću kojih alata, dokumenata, utvrđenih parametara? Ko?

9. Kreiranje potrebnih dokumenata: listi aktivnosti, uputstava, opisa, formulara

10. Izvršavanje
• Lične aktivnosti
• Prosleđivanje i praćenje delegiranih aktivnosti

Markmillan
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Upravljanje kvalitetom Koliko se isplati ulaganje u znanje?
4 faze u razvoju tima Kako da budete kreativni? 14 načina

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.