Upisni rok je počeo

Kurs Online odnosi sa javnošću

Razvoj tehnologije omogućio je da kompanije sve više koriste internet servise, da održavaju stalnu komunikaciju sa korisnicima, dele sadržaj, te da na taj način obezbede uspešnu sliku kompanije. Iz tog razloga se mnogi odlučuju za PR kurs, koji će im pomoći da savladaju veštine modernih odnosa sa javnošću. Cilj akcija koje sprovodi PR menadžer u online okruženju jeste da prenesu poruku korisnicima koristeći sve prednosti koje nudi internet. Online odnosi sa javnošću baziraju kreiranje sadržaja za: korporativni sajt, korporativni blog, društvene medije i društvene mreže. 

PR menadžeri ne baziraju sve aktivnosti samo na online okruženju. Prisutni su na mnogobrojnim aktivnostima poput konferencija, druženja i na taj način se trude da ulaze u interakciju sa ključnim osobama iz određenog poslovnog sveta. Da biste bili pripremljeni za sve izazove, potrebno je da kroz PR kurs steknete moderne veštine koje traže poslodavci. Reč je o znanjima koja omogućavaju PR menadžeru da aktivnostima, sadržajem i kampanjama obezbedi kompaniji da bude prisutna na nekoliko portala, da joj uveća reputaciju, ojača korporativni identitet, te da ona postane uticajna u online okruženju. Kod tradicionalnih medija PR menadžeri pravili su konferencije za novinare, brifinge i razna okupljanja, dok je prednost online medija u redovnijoj interaktivnosti sa korisnicima. 

PR menadžeri u potpunosti imaju kontrolu nad sadržajem koji će biti plasiran, dok je kod tradicionalnih medija to zavisilo od urednika i takozvanih čuvara prolaza koji su mogli da odluče i da ne objave određene novosti o kompaniji. Kako se tehnologija razvijala, tako danas korisnici sa raznih uređaja mogu videti određene objave, reagovati, komentarisati i ukazati kompaniji koji je sadržaj bio pun pogodak za poslovanje.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžment i Odnosi s javnošću.

Kurs Online odnosi sa javnošću – opis i cilj

Online PR kurs će vam preneti adekvatna znanja iz oblasti upravljanja online reputacijom, načinima uspostavljanja i održavanja kvalitetne poslovne komunikacije na internetu, ali i tehnikama merenja različitih vrsta online PR aktivnosti. Kurs omogućava osposobljavanje za rad u oblastima uspostavljanja reputabilnog online nastupa organizacije i primenu uspešne strategije u online komunikaciji. Nastavne jedinice su koncipirane tako da vam predstave pojam i strategiju online odnosa sa javnošću, upravljanje kompanijskim blogom, značaj sajta kao PR alata, kao i značaj društvenih medija i društvenih mreža. Cilj ovog kursa je da na što bolji način predstavite brend, organizaciju ili pojedinca na internetu, savladate tehnike koje doprinose porastu pozitivne online reputacije i strategije koje će ih popularizovati na način koji vi želite.

PR kurs detaljnije objašnjava online tržište, gde postoji sve veći broj korporativnih sajtova koji predstavljaju poslovanje kompanija. Veoma je važno definisanje ciljeva prilikom online strategije kako bi se znala svrha korporativnog sajta, odnosno da li je informativnog, prodajnog ili reputacionog karaktera. U okviru informativnog sajta predstavljaju se proizvodi i usluge, prodajni sajt služi da pretvori posetioce u korisnike, dok reputacioni sajt radi na izgradnji pozitivnog imidža kompanije u javnosti. Kreiranje sadržaja za kompanijski sajt i korporativni blog nije aktivnost koju je dovoljno jednom ili povremeno uraditi. Sadržaj koji se kreira za sajt, blog ili društvene mreže morao bi da podstiče interaktivnost i održava dugoročne odnose sa korisnicima, a to se može postići samo ako se na dnevnom ili nedeljnom nivou adekvatno plasiraju objave.

Postoji velika razlika u kreiranju sadržaja za svaku od navedenih platformi i svaka od njih ima svoje određene prednosti. Korporativni blog je jednostavniji za upotrebu u odnosu na korporativni sajt i daje delotvornije rezultate u odnosu na newsletter. Razlikuju se dve vrste bloga i glavna prednost kreiranja sadržaja za blog jeste u ostvarivanju ličnijeg odnosa sa korisnicima i izgradnji poverenja. Redovna komunikacija i razmena sadržaja moguća je i preko društvenih mreža, a kompanije danas mogu da koriste veliki broj platformi. Ranije su se društvene mreže koristile isključivo za privatne svrhe, dok se danas koriste i u poslovne svrhe.

Kurs Online odnosi sa javnošću odgovoriće vam na pitanja:

Koje vrste medija razlikujemo u online okruženju?

Online okruženje razlikuje tri vrste medija: plaćeni mediji, sopstveni mediji i zasluženi mediji. Plaćeni mediji (Payed Media) predstavljaju medije koji se realizuju prema određenom cenovniku. Primer plaćenih medija jesu različite vrste oglašavanja, malih oglasa, zatim oglašavanje na društvenim mrežama, na Googleu i slični oglasi. Sopstveni mediji (Owned Media) su mediji čiji je sadržaj pod kontrolom kompanija. Upravljanje objavama na društvenim mrežama, uređivanje kompanijskog bloga ili vođenje naloga na Facebooku jesu primeri sopstvenih medija i veoma je važno shvatiti prednosti ovog vida medija i postaviti adekvatne ljude da upravljaju sadržajem. Zasluženi mediji – ovaj vid medija nije pod kontrolom kompanije, niti ona može direktno da utiče na sadržaj koji će biti prikazan. Primer zasluženih medija jesu komentari potrošača ili korisnika na objavama društvenih mreža kompanije ili besplatno objavljivanje naše poruke na uglednom internet portalu.

Koji je značaj adekvatnog sadržaja sajta za reputaciju kompanije?

Pravi sadržaj i adekvatno odgovaranje na upite korisnika/potrošača danas govori o kompanijama mnogo više od plaćenih reklama. Ukoliko određenu kompaniju unesemo u polje za pretraživanje, možemo izlistati sve prethodne akcije, dobre vesti, ali isto tako i određene probleme koji su se pojavljivali u prošlosti. Kompanije koje žele da ublaže negativne komentare i da određeni problem reše mogu ovakve situacije na svom blogu obrazložiti, predstaviti svoje viđenje određenih benefita ili izazova i na taj način pridobiti svoje korisnike/potrošače. Naravno da je potrebno da sadržaj bude kreiran na takav način da daje određenu vrednost prilikom čitanja, da ne ugrožava ničija prava i da se adekvatno pristupi oglašavanju i kampanjama. Pored toga, korisnici vole nove informacije, pa samim tim kompanije moraju redovno da ažuriraju svoje blogove, objave na društvenim mrežama i novosti u vezi sa poslovanjem.

Koja je suštinska razlika društvenih medija u odnosu na tradicionalne medije?

Online svet je promenio način na koji komuniciramo i poslujemo. Društveni mediji mogu da se definišu kao spoj interaktivnosti i tehnologije u vidu internet aplikacija, platformi i medija koji omogućavaju veliku razmenu online sadržaja. Glavne razlike u odnosu na tradicionalne medije su: društveni mediji ne podrazumevaju takozvane čuvare prolaza, odnosno ne postoje osobe koje će odlučivati da li će određene informacije dospeti u javnost. Tradicionalni mediji ne podstiču konverzaciju između korisnika i sadržaj koji je plasiran nema mogućnost da se brže širi internetom, dok kod društvenih medija, pored povezanosti i konverzacije, postoji i kreiranje zajednice korisnika. Kreiranje zajednica korisnika određenih društvenih medija ukazuje na to da korisnici imaju ista interesovanja i u okviru te zajednice podstiče se interaktivnost.

Plan i program predavanja

  • Pojam i strategija online odnosa sa javnošću – upoznavanje sa vrstama online medija pomoću kojih se razvijaju dugoročni odnosi poverenja i saradnje
  • Sajt kao PR alat – upotreba sajta za unapređenje reputacije kompanije
  • Upravljanje kompanijskim blogom – prednost neformalne komunikacije kako bi se došlo do ciljnog segmenta
  • Društveni mediji i društvene mreže – omogućavanje razmene sadržaja i interaktivnosti
  • Facebook – značaj ove društvene mreže u poslovanju

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.