Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Online odnosi sa javnošću

Razvoj tehnologije omogućio je da kompanije sve više koriste internet servise, da održavaju stalnu komunikaciju sa korisnicima, dele sadržaj, te da na taj način obezbede uspešnu sliku kompanije. Iz tog razloga se mnogi odlučuju za PR kurs, koji će im pomoći da savladaju veštine modernih odnosa sa javnošću. Cilj akcija koje sprovodi PR menadžer u online okruženju jeste da prenesu poruku korisnicima koristeći sve prednosti koje nudi internet. Online odnosi sa javnošću baziraju kreiranje sadržaja za: korporativni sajt, korporativni blog, društvene medije i društvene mreže. 

PR menadžeri ne baziraju sve aktivnosti samo na online okruženju. Prisutni su na mnogobrojnim aktivnostima poput konferencija, druženja i na taj način se trude da ulaze u interakciju sa ključnim osobama iz određenog poslovnog sveta. Da biste bili pripremljeni za sve izazove, potrebno je da kroz PR kurs steknete moderne veštine koje traže poslodavci. Reč je o znanjima koja omogućavaju PR menadžeru da aktivnostima, sadržajem i kampanjama obezbedi kompaniji da bude prisutna na nekoliko portala, da joj uveća reputaciju, ojača korporativni identitet, te da ona postane uticajna u online okruženju. Kod tradicionalnih medija PR menadžeri pravili su konferencije za novinare, brifinge i razna okupljanja, dok je prednost online medija u redovnijoj interaktivnosti sa korisnicima. 

PR menadžeri u potpunosti imaju kontrolu nad sadržajem koji će biti plasiran, dok je kod tradicionalnih medija to zavisilo od urednika i takozvanih čuvara prolaza koji su mogli da odluče i da ne objave određene novosti o kompaniji. Kako se tehnologija razvijala, tako danas korisnici sa raznih uređaja mogu videti određene objave, reagovati, komentarisati i ukazati kompaniji koji je sadržaj bio pun pogodak za poslovanje.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžment i Odnosi s javnošću.

Kurs Online odnosi sa javnošću – opis i cilj

Kurs Online odnosi sa javnošću preneće vam adekvatna znanja iz oblasti upravljanja online odnosima sa javnošću, načinima uspostavljanja i održavanja kvalitetne poslovne komunikacije u okviru različitih servisa na internetu, ali i tehnikama merenja efekata različitih vrsta aktivnosti iz online odnosa sa javnošću. Razvojem interneta i različitih servisa i kanala za komunikaciju došlo je i do razvoja PR prakse. Nekadašnje obraćanje javnosti preko tradicionalnih PR alata, kao što su novine, televizija, radio, bilbordi, flajeri, dopunjeno je novim kanalima komunikacije kao što su zvanične stranice na društvenim medijima, korporacijski blogovi, sadržaji na sajtovima, objave na medijskim portalima, ali i drugim korisnim SEO praksama. Usled toga su i savremene prakse menadžera odnosa sa javnošću dodatno umrežene i još čvršće povezane sa marketinškim prodajnim strategijama  i taktikama. Zato će se poseban deo ovog kursa baviti interpretiranjem i značajem integrisane PR aktivnosti, koju primenjuje skoro svako uspešno poslovanje na internetu.

Cilj ovog kursa je da na što bolji način predstavite brend, organizaciju ili pojedinca na korporativnom sajtu i blogu, kao i u okviru društvenih mreža i medija, odnosno da ovladate strategijama i tehnikama koje doprinose porastu pozitivne reputacije u online okruženju. Zahvaljujući kursu Online odnosi sa javnošću imaćete priliku da se upoznate ne samo sa opštim značenjem PR-a u kontekstu tradicionalnih medija već i da prepoznate njegovu ulogu i značaj u savremenom poslovnom diskursu. Drugim rečima, cilj ovog kursa je ne samo da predstavi PR aktivnost kao aktivnost promocije proizvoda i/ili usluge već i da ukaže na njenu sve veću prodajnu moć u plasmanu robe, proizvoda ili usluga na tržištu. Povećanje svesti o brendu ili određenom poslu svakako da i dalje postoji kao jedna od osnovnih svrha PR prakse, međutim, ona je danas znatno uvećana novim kanalima i integrisanim pristupima koji zajedno uz marketinške prakse i tehnike postižu prodaju i grade pozitivnu predstavu u javnosti o prezentovanom/promovisanom poslu.

Kurs Online odnosi sa javnošću odgovoriće vam na pitanja:

Koja je osnovna razlika između odnosa sa javnošću i online odnosa sa javnošću?

Veoma je važno istaknuti razliku između tradicionalnih odnosa sa javnošću i online odnosa sa javnošću. Odnosi sa javnošću se definišu kao komunikacioni strateški proces kojim se grade odnosi između organizacija i njihovih ciljnih javnosti. Fokus je na upravljanju komunikacijom između organizacija i njihovih ciljnih publika radi izgradnje pozitivne slike organizacije u javnosti, odnosno cilj odnosa sa javnošću jeste upravljanje reputacijom organizacije. Za razliku od tradicionalnih odnosa sa javnošću, online odnosi sa javnošću fokus stavljaju na online okruženje i predstavljaju skup posebnih aktivnosti u okviru klasičnog upravljanja odnosima sa javnošću kojima se kreira pozitivna slika o organizaciji, ali ovoga puta u online okruženju. Online odnosi sa javnošću predstavljaju skup svih akcija koje preduzima PR menadžer, koji tom prilikom koristi internet kao osnovni alat rada kako bi prenosio poruke publici koja bi za njih bila zainteresovana.

Šta je kompanijski blog?

U odnosu na sajt, blog je jednostavniji i lakši za korišćenje; na njemu korisnici lakše učestvuju i lakše mogu da dele sadržaj. Kompanijski blog predstavlja, u stvari, automatizovan sajt čiji se sadržaj unosi i prikazuje hronološki, a predstavlja neformalnije sredstvo komunikacije kompanije sa njenim ciljnim javnostima, jer su njegovi sadržaji ličniji, prisniji i ne moraju biti u direktnoj vezi sa poslovanjem kompanije. Kompanijski blog se deli na interni i eksterni prema kriterijumu slanja poruke, dakle, prema tome kome se obraćamo putem bloga. Tako imamo interni blog, a sadržaji ove vrste bloga posvećeni su isključivo zaposlenima u kompaniji, i eksterni blog, koji je, u stvari, češći vid kompanijskog bloga i čiji su sadržaji namenjeni i javno dostupni svim eksternim javnostima. 

Šta je Media Room?

Media Room jeste web stranica na zvaničnom sajtu jednog biznisa preko koje se plasiraju sve relevantne informacije o jednom poslu koje mogu interesovati medije prilikom kreiranja sadržaja o kompaniji. Media Room se još naziva i Press Room, Press Releases, Media Kit. Drugim rečima, reč je o sekciji na web lokaciji preko koje se zbirno plasiraju relevantni novinski sadržaji  o kompaniji i druge zvanične informacije koje mogu interesovati ciljnu javnost i koje novinari vrlo često koriste za proveru i plasiranje informacija o poslovanju. Vrlo često se sa ovakve web stranice može preuzeti logotip kompanije ili drugi multimedijalni sadržaj koji je kompanija namenila za online deljenje. 

Plan i program predavanja

  • Pojam i strategija online odnosa sa javnošću – upoznavanje sa vrstama online medija pomoću kojih se razvijaju dugoročni odnosi poverenja i saradnje
  • Sajt kao PR alat – upotreba sajta za unapređenje reputacije kompanije
  • Upravljanje kompanijskim blogom – prednost neformalne komunikacije kako bi se došlo do ciljnog segmenta
  • Društveni mediji i društvene mreže – omogućavanje razmene sadržaja i interaktivnosti
  • Strategija online komunikacije i integrisana PR aktivnost

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se