Napravi plan za uspšenu poslovnu karijeru u 2020.

Međunarodni marketing

Opis kursa

U okviru ovog predmeta polaznici će se upoznati sa fazama planiranja, organizovanja i kontrole marketing aktivnosti na međunarodnom tržištu. Polaznici će učiti o međunarodnom okruženju i internacionalizaciji marketing aktivnosti. Posebna pažnja će biti posvećena intrumentima marketinga u međunarodnom marketingu i marketing strategijama.

Cilj kursa

Cilj kursa Međunarodni marketing je da polaznici steknu osnovna znanja o međunarodnom marketingu kao i da saznaju kako da osmisle međunarodne marketing aktivnosti. Takodje, cilj kursa je i da polaznici nauče osnovne strategije i taktike koje bi odgovarale poslovnim sredinama zemalja gde organizacija plasira svoje proizvode.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.