Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Osnovne funkcije menadžmenta

Opis kursa

Na kursu se upoznajete sa osnovnim funkcijama menadžmenta - planiranjem, organizovanjem, vođenjem i kontrolom, kao i sa poslovima koji se od menadžera zahtevaju u svakoj od ovih funkcija. Osim toga, opisani su upravljački informacioni sistemi i dati primeri softvera koji mogu poboljšati poslovanje. Kroz niz praktičnih vežbi, polaznici će naučiti kako izgleda biti u ulozi menadžera, donositi odluke i obrazlagati ih.

Cilj kursa

Cilj je da se polaznici upoznaju sa osnovnim funkcijama menadžmenta kroz primere i dobijanje smernica za uspešno upravljanje podprocesima menadžmenta. Detaljnije, polaznike očekuje upoznavanje sa pravilima izrade plana, sa principima organizovanja poslovanja i načinima za uvođenje procesa kontrole u organizaciju.

Polaznicima će biti predstavljeno na koje načine će sa menadžerskog aspekta upravljati ljudima u organizaciji i na koje načine ih mogu motivisati i biti im lideri. Upoznavanje sa procesom odlučivanja i sistemima koji podržavaju ovaj proces je još jedan od ciljeva kursa.

  • Po završetku kursa, polaznici će znati koje su osnovne funkcije menadžmenta i koje procese bi trebalo da obavljaju da bi bili uspešni menadžeri.
  • Polaznici će znati da podignu kvalitet upravljanja svojom organizacijom (postojanjem organizacione strukture, planova i uvođenjem informacionih sistema).
  • Polaznici će umeti da naprave plan i organizacionu strukturu na osnovu opisa poslova i odgovornosti.
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.