Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Kurs Funkcije menadžmenta

Menadžment predstavlja uspešnost raspolaganja ograničenim resursima ili sredstvima, odnosno sposobnost obavljanja određenog posla. U poslovnom sistemu cilj menadžmenta je da se sa što manjim ulaganjem elemenata proizvodnje ostvare što veći rezultati, a ovi ciljevi mogu se postići aktivnostima efikasnog menadžmenta. Menadžment kao posebna funkcija u preduzeću razlikuje se od ostalih poslovnih funkcija iz razloga što njegove aktivnosti možemo pronaći i u nabavci, proizvodnji, prodaji itd.

Funkcije menadžmenta su ključne aktivnosti koje definišu proces menadžmenta i delovanje menadžera u poslovnom procesu i okolini preduzeća. Svaki uspešan menadžer treba da zna da pravilno sprovede planiranje, organizovanje, upravljanje ljudskim resursima, vođenje i kontrolu. Adekvatno odrađeno planiranje je temelj za sve ostale navedene funkcije, međutim, to ne znači da su one manje bitne. Za organizaciju je ključno da ima menadžere koji su sposobni da uspostave dobre odnose među ljudima unutar organizacije, da ih motivišu, da prepoznaju promene u okruženju i shodno tim promenama navedu svoje ljude da im se prilagode.  

Međutim, ono što je krucijalno u poslu svakog dobrog menadžera jeste odlučivanje. Ono se provlači kroz svaki poslovni proces i kroz svaki hijerarhijski nivo. Odluke se donose svakodnevno u skladu sa potrebama organizacije. Upravo će ovaj kurs polaznicima pomoći da bolje shvate taj proces i saznaju kako da ga što kvalitetnije sprovedu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžment i Cambridge poslovni program.

Opis i cilj kursa Funkcije menadžmenta

Kurs se sastoji iz dva modula. Prvi modul je posvećen funkcijama menadžmenta sa stanovišta menadžmenta kao procesa upravljanja organizacijom. U ovom modulu se nastavne jedinice odnose na planiranje, organizovanje, upravljanje ljudima, vođenje i kontrolu. Predstavićemo faze procesa planiranja i vrste planova koje menadžeri mogu koristiti. Definisaćemo osnovne principe organizovanja koje je potrebno da zaposleni ispoštuju kako bi organizacioni sistem bio na visokom nivou. Takođe ćemo reći više i o tipovima organizacione strukture, kao što su linijska, funkcionalno-linijska, linijsko-štabna, funkcionalna, diviziona, i tako dalje. 

Na kraju modula polaznici imaju zadatak da se stave u ulogu menadžera, opišu svoje aktivnosti, naprave svoj plan rada, kao i da predstave strukturu organizacije. Drugi modul je posvećen menadžerskom odlučivanju i sistemima koji ovaj proces podržavaju. Opisani su upravljački informacioni sistemi i dati primeri softvera koji mogu poboljšati poslovanje. U ovom modulu polaznici imaju zadatak da definišu odluke koje donose, kao i informacioni sistem koji će im poboljšati ovaj proces.

Cilj kursa Funkcije menadžmenta je da se polaznici upoznaju sa osnovnim funkcijama menadžmenta kroz primere i dobijanje smernica za uspešno upravljanje potprocesima menadžmenta. Polaznike očekuje detaljnije upoznavanje sa pravilima izrade plana, principima organizovanja poslovanja i načinima za uvođenje procesa kontrole u organizaciju. Polaznicima će biti predstavljeno na koje načine će sa menadžerskog aspekta upravljati ljudima u organizaciji i na koje načine ih mogu motivisati i biti im vođa sa liderskim sposobnostima.

Upoznavanje sa procesom odlučivanja i sistemima koji podržavaju ovaj proces je još jedan od ciljeva kursa. Po završetku kursa polaznici će znati koje su osnovne funkcije menadžmenta i koje procese bi trebalo da obavljaju da bi bili kvalitetni menadžeri. Polaznici koji uspešno kompletiraju kurs biće u stanju da podignu kvalitet upravljanja svojom organizacijom (uvođenjem organizacione strukture, planova i informacionih sistema). Polaznici će umeti da naprave plan i organizacionu strukturu na osnovu opisa poslova i odgovornosti.

Kurs Funkcije menadžmenta odgovoriće vam na sledeća pitanja:

Kako se mogu popuniti upražnjena radna mesta u kompaniji?

Popunjavanje radnih mesta može se raditi iz unutrašnjih i spoljašnjih izvora. Unutrašnji izvori predstavljaju izvore unutar same organizacije i koriste se za popunu upražnjenih radnih mesta. Oni mogu nastati napredovanjem zaposlenih, prebacivanjem zaposlenih iz jednog dela organizacije u drugi, prekvalifikacijom zaposlenih i sl. Nedostatak korišćenja unutrašnjih izvora je u tome što se organizacija zatvara prema okruženju i onemogućava priliv novih ljudskih resursa.

Spoljašnji izvori predstavljaju izvore van organizacije. Tu se misli na ljude iz drugih organizacija ili na nezaposlene. Koriste se uglavnom kad nema dovoljno zaposlenih koji imaju odgovarajuće kvalifikacije za popunjavanje potrebnih radnih mesta. Traženje ljudskih resursa iz spoljašnjih izvora uglavnom se vrši putem oglašavanja, preko specijalizovanih agencija za zapošljavanje, fakulteta ili profesionalnih udruženja, interneta itd. Korišćenjem ovog izvora doprinosi se osvežavanju struktura ljudskih resursa u organizaciji.

Koji stilovi vođenja zaposlenih postoje?

U literaturi su definisani različiti stilovi vođenja koji se mogu svrstati u dve osnovne grupe. Prva grupa su tradicionalni stilovi vođenja, dok u drugu spadaju savremeni. 

Tradicionalni stilovi vođenja su:

 • patrijarhalni – neograničena vlast rukovodioca sa jedne strane i velika odgovornost i briga za saradnike sa druge strane;
 • harizmatski – posebna harizmatska svojstva menadžera, neograničena vlast, ograničena briga za saradnike;
 • autokratski – izražena hijerarhija u organizovanju, komunikaciji i odlučivanju;
 • birokratski – sličan je autokratskom, s tom razlikom što autokratu u ovom stilu zamenjuje sistem čvrstih pravila.

Savremeni stilovi vođenja su:

 • demokratski ili participativni – podrazumevaju uključivanje svih zaposlenih u proces donošenja odluke, planiranja i drugih upravljačkih procesa;
 • lese fer – ovaj stil u prevodu znači „pustite da ide kako ide” i on se primenjuje u oblasti projektantskih i drugih stručnih radnih timova ili u komunikaciji sa okruženjem gde je realnost promenljiva u svakom trenutku, pa se tim mora usklađivati sa tim promenama.

Koji je cilj planiranja u procesu menadžmenta i šta on obuhvata?

Osnovni cilj procesa planiranja je smanjenje neizvesnosti i rizika koje donose neke buduće aktivnosti i događaji. Planiranje je menadžerska funkcija putem koje se vrše izbor, nabavka, korišćenje i zamena resursa u organizaciji. Proces planiranja se vrši kontinualno i obuhvata donošenje planskih odluka i utvrđivanje upravljačkih mera radi ostvarivanja ciljeva organizacije. On omogućava menadžmentu da sagleda prilike u okruženju, pogotovo na tržištu na kom obavlja poslovanje. 

Planiranje obuhvata dva bitna elementa. Prvi je poslovanje organizacije, koje podrazumeva planiranje ciljeva i zadataka, uslova za njihovo ostvarivanje i određivanje izvršioca pojedinih zadataka. Drugi je vreme za koje se donose planske odluke i koje predstavlja dimenziju putem koje se određuje budućnost poslovanja. Ona može biti predvidiva i nepredvidiva, a zavisi od ciljeva organizacije koji se utvrđuju na kraći ili duži rok.

Plan i program predavanja

Modul 1 Menadžment kao proces

1. Razvoj funkcije menadžmenta

 • Prva pojava menadžmenta
 • Osnovne funkcije menadžmenta
 • Razvoj teorije menadžmenta

2. Planiranje

 • Proces planiranja
 • Vrste planova
 • KPI – Key Performance Indicator
 • Balansirano merenje performansi

3. Organizovanje

 • Proces organizovanja
 • Principi organizovanja
 • Definisanje organizacione strukture

4. Upravljanje ljudskim resursima

 • Utvrđivanje potreba za ljudskim resursima
 • Pronalaženje ljudskih resursa
 • Selekcija kandidata
 • Obuka ljudskih resursa
 • Ocena rada i nagrađivanje zaposlenih
 • Napredovanje i razvoj ljudskih resursa

5. Vođenje

 • Usmeravanje i koordinacija
 • Komuniciranje
 • Motivacija
 • Odlučivanje menadžera

6. Kontrola

 • Faza kontrole
 • Principi kontrole
 • Procesi kontrole

Modul 2 Odlučivanje i podrška odlučivanju

1. Odlučivanje

 • Proces odlučivanja
 • Metode odlučivanja

2. Informacioni sistemi za podršku odlučivanju

 • Upravljački informacioni sistemi
 • Softver OAS

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.