Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Principi bogaćenja i investiranje, Money-making Principles and Investment

Opis kursa
Na kursu razmatrate pojmove vezane za lično bogatstvo i izučavate načine njegovog dostizanja. Upoznajete se sa karijerama uspešnih ljudi, njihovim navikama, osobinama i načinima na koje su stekli imetak. Investiranje je jedan od načina za dostizanje neograničenog bogatstva. Saznajete načine poboljšanja ličnih osobina, produktivnosti i perfomansi.
 
Cilj kursa
Cilj kursa je da sticanjem znanja o primarnim nosiocima poslovnog uspeha razvijete veštine koje će Vam pomoći da u svakom trenutku upotrebom raspoloživih resursa možete da obezbedite postizanje najboljih rezultata.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se