Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Identifikacija ključnih stejkholdera

Opis

Kurs Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera omogućava polazniku upoznavanje sa pojmom stejkholder, sa tipologijom stejkholdera sa značajem upravljanja očekivanjima i potrebama stejholdera kao i metodama i tehnikama koje se primenjuju.

Cilj

Osposobiti polaznika da efikasnom identifikacijom ključnih stejkholdera i zadovoljenjem njihovih interesa budu u stanju da utiču na ukupno poslovanje organizacije.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.