Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kurs Sponzorstvo

Sigurno se svi sećate skoka austrijskog padobranca Feliksa Baumgartnera sa ivice svemira. Ako ste gledali taj jedinstveni događaj, verovatno vam je ostalo u pamćenju njegovo belo odelo na kome je oznaka kompanije Red Bull. Da li znate da se zahvaljujući upravo tom poslovnom podvigu vrednost kompanije Red Bull povećala za čak tri milijarde evra? Zvuči fascinantno, a tajna uspeha leži u obavljenom sponzorstvu.

Sponzorstvo je odnos putem kojeg sponzor nudi svoje resurse (bez obzira na to da li je reč o opremi, ljudskim potencijalima ili novcu) određenom pojedincu ili organizaciji, a to lice se obavezuje da reklamira ime i znakove sponzora na reklamnim panoima, različitim specijalnim događajima, veb-stranici, društvenim mrežama itd. Na taj način koristi ostvaruju sponzori, ali i oni koji su sponzorisani. Između ove dve strane se kreira ugovor o sponzorstvu, u kojem se precizno definišu sva prava i obaveze, kao i način njihovog korišćenja.

Danas sponzorstvo postaje neizostavan deo marketinške komunikacije i možemo ga pronaći u skoro svakoj industriji, bilo da je to sport, umetnost, obrazovanje, zdravstvo i sl. Upravo zbog toga je korisno da se upoznate sa konceptom sponzorstva i njegovom primenom u svakodnevnoj praksi. Na kursu ćete naučiti kako se ono razvijalo kroz istoriju, koji su njegovi pojavni oblici, koje prednosti, ali i koja ograničenja nosi njegova upotreba, i koji su načini merenja njegove uspešnosti itd.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: PreduzetništvoMarketing i marketing menadžment i Odnosi s javnošću.

Opis i cilj kursa Sponzorstvo

Sa aspekta kompanije, sponzorstvo predstavlja savremeni alat marketinga koji doprinosi promotivnom aspektu kompanije. Sa aspekta onoga ko je sponzorisan, sponzorstvo predstavlja najbolji mogući način dolaženja do neophodnih sredstava za neometan nastavak aktivnosti ili realizacije nekog projekta. Na kursu Sponzorstvo predstavljeni su izazovi modernog poslovanja, kako kompanija koje ulažu sredstva u ovaj vid marketinških aktivnosti, tako i onih koji ta sredstva realizuju. 

Polazi se od preciznog definisanja pojma sponzorstva, kao i od razgraničavanja ovog pojma od sličnih termina – donatorstva i pokroviteljstva. Potom, u kursu se definišu ciljevi sponzorstva, daje se uvid u prednosti koje sponzorstvo nosi, ali i ukazuje na nedostatke i rizike koji se mogu pojaviti. Kurs objašnjava celokupan proces pronalaženja i odabira sponzora, a poseban akcenat stavlja se na konkretno uspostavljanje kontakta sa potencijalnim sponzorima, kao i na kreiranje ponude za sponzorstvo. Navode se aktivnosti koje se realizuju pre, za vreme trajanja i nakon konkretnog događaja koji se sponzoriše. Na kraju, opisuju se načini na koje je moguće evaluirati i meriti efekte celokupnog sprovedenog sponzorstva.

Cilj kursa Sponzorstvo je da polaznike upozna sa sponzorstvom, kako sa aspekta onih koji su donatori, tako i sa aspekta obrade i predstavljanja ponude za sponzorstvo. Polaznici usvajaju fundamentalna znanja ovog vida marketinških aktivnosti, koja predstavljaju nezaobilaznu komponentu svake promotivne strategije modernog poslovanja. U kursu se teži što jasnijem definisanju pojma i aktivnosti sponzorstva, kao i tome da se polaznicima ovaj pojam razgraniči od sličnih pojmova – pokroviteljstva i donatorstva. Polaznici će imati priliku da nauče i razumeju potrebne korake i načine putem kojih bi mogli pronaći sponzore, stupiti u kontakt sa njima i na što efikasniji način im predstaviti ponudu. Cilj kursa je i da polaznici budu upoznati sa najvažnijim aktivnostima koje se realizuju pre samog događaja koji se sponzoriše, za vreme tog događaja, ali i nakon završetka tog događaja. Nastoji se da polaznici saznaju koje metode i načine treba da koriste kako bi merili efekte realizovanih aktivnosti sponzorstva, i tako dobili podatke koji mogu biti dobar pokazatelj za naredne aktivnosti koje se žele realizovati.

Kurs Sponzorstvo će vam odgovoriti na sledeća pitanja:

1. Koji faktori su uticali na rast i razvoj sponzorstva?

Od nastanka pa sve do danas korporativno sponzorstvo se razvijalo i raslo, na šta su uticali mnogi faktori. Navešćemo neke od njih.

 • Politika vlade, restrikcije u pogledu reklamiranja cigareta i alkoholnih pića

Zabrana propagandnih poruka o duvanu na radiju i televiziji i sve veća nespremnost izdavača novina i časopisa da prihvate štampane propagandne poruke za alkoholna pića i proizvode od duvana navela je marketinške timove da tragaju za alternativnim promotivnim medijima.

 • Rast troškova tradicionalnog reklamiranja

Komercijalna sponzorstva se sve više posmatraju kao uspešna (sa aspekta troškova) sredstva marketinga u poređenju sa tradicionalnim reklamiranjem.

 • Dokazana uspešnost sponzorstva

Firme sve više uviđaju uspešnost ovog promotivnog elementa. To dokazuje činjenica da je sve više kompanija koje su spremne da budu sponzori nekog događaja.

 • Veća medijska pokrivenost događaja 

U novije vreme medijska pokrivenost događaja, posebno na radiju i televiziji, sve je veća, što, naravno, podsticajno utiče na odluku o sponzorisanju nekog događaja.

 • Neefikasnost tradicionalnih medija

Kako se koncept marketinga razvija, tako mediji postaju sve više opterećeni raznim propagandnim porukama. Izuzetno je teško izdvojiti se putem ove vrsta reklamiranja.

2. Koje su prednosti sponzorstva?

Sponzorstvo nije samo ustupanje određenih sredstava. Zahvaljujući sponzorstvu, kompanija može da se diferencira na tržištu i zauzme konkurentsku prednost u odnosu na neku drugu kompaniju. Dobro sprovođenje sponzorstva može dovesti do mnogo većih rezultata, boljeg imidža, prepoznatljivosti i, neposredno, do poboljšanja poslovanja. Sponzorstvo nudi mogućnost medijske i javne eksponiranosti, čime se jača svest ciljne javnosti o imenu organizacije i njenim proizvodima, to jest uslugama. Velika prednost sponzorstva je njegovo povezivanje sa društveno odgovornim poslovanjem, koncertima, sportskim manifestacijama i drugim događajima na kojima se okuplja mnoštvo ljudi koji imaju emotivni odnos prema tim događajima, pa samim tim postoji mogućnost prenosa te emocije na sponzore, jer su u tesnoj vezi sa događajem.

3. Koji su kriterijumi za merenje uspešnosti nekog sponzorstva?

 • Novac kao kriterijum omogućava nam da vidimo da li se sponzorska investicija isplatila, da li se povećala prodaja, koliko novca iznosi totalni priliv od novih kupaca i sl.
 • Procenti se, kao mera, mogu upotrebljavati i kao novčane mere tako što će se novac pretvarati u određene procentualne statističke podatke. Međutim, mnogo češće se koristi za merenje promene percepcije, na primer za to koliko je ljudi procentualno promenilo svoju percepciju po pitanju nekog faktora, recimo po pitanju procentualnog povećanja tražnje.
 • Brojevi kao mera nam služe da izrazimo neke akcije koje se ne mogu izraziti direktno u novcu i u procentima, a to su: broj ljudi koji je posetio sajt u određenom periodu za vreme i nakon sponzorstva, broj ljudi koji učestvuju u forumima, broj preuzimanja određene datoteke sa sajta, broj deljenja neke vesti na društvenim mrežama, broj ljudi koji su prišli štandu sponzorske kompanije, broj prijava na mejling liste.
Menadžeri kompanije ugovaraju sponzorstvo

Plan i program kursa Sponzorstvo

Modul 1 – Ključni pojmovi sponzorstva

1. Pojam i razvoj sponzorstva

 • Razvoj sponzorstva
 • Sponzorstvo, donatorstvo, pokroviteljstvo – razgraničenje pojmova

2. Ciljevi, prednosti i ograničenja sponzorstva

 • Ciljevi sponzorstva
 • Prednosti sponzorstva
 • Ograničenja sponzorstva
 • Sponzorstvo kao element tržišne komunikacije

3. Pronalaženje sponzora

 • Koraci pronalaženja sponzora

4. Uspostavljanje kontakta sa kompanijama

 • Intervju

5. Sprovođenje sponzorskih aktivnosti

 • Faze sponzorskih aktivnosti

6. Merenje i ocena uspešnosti sponzorstva

 • Interni izveštaj korisnika sponzorstva
 • Izveštaj za sponzore
 • Kompanijski izveštaj o realizaciji sponzorstva

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se