Započnite karijeru HR menadžera od nule

Obrada internet stranica - ECDL Web Editing

Opis kursa

Danas je neophodno da svaka kompanije i institucija imaju svoju web prezentaciju koja se redovno ažurira. Takođe, sve više ljudi se odlučuje da svoje stavove, znanja i mišljenja podeli sa javnošću putem bloga. Zbog toga su osnovna znanja iz web editinga neophodna svima koji žele da unaprede svoju karijeru i zaposle se u respektabilnoj kompaniji.

Kurs Obrada internet stranica (Web editing) odgovara novom ECDL modulu koji se polaže u cilju sticanja ECDL Standard sertifikata. Da bi položio ovaj modul, polaznik treba da pokaže da poznaje ključne kocepte kreiranja, postavljanja i ažuriranja web stranica. Odnosno, da ume da koristi odgovarajuće programe kako bi kreirao, postavio i održavao web sajt.

Upravo zbog toga, sva ova znanja i veštine polaznici će preuzeti na kursu Obrada internet stranica. Zato će polaznici na ovom kursu učiti da rade u različitim aplikacijama za uređivanje, postavljanje i objavu sadržaja i strana na internetu. Osim toga, naučiće i osnove html-a i CSS-a koje su neophodne za uređivanje web stranica.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da u potpunosti osposobi polaznika da kreira i objavljuje nove i ažurira postojeće web stranice. Po završenom kursu, polaznik će znati da radi u trenutno najznačajnijim i najuglednijim aplikacijama za uređivanje sadržaja na internetu, kao i da pomoću njih unosi i usklađuje tekst, fotografije i tabele na web stranicama.

Osim toga, znaće da unosi hiperlinkove i kreira različite forme na web stranicama. Takođe, poznavaće osnove html-a i CSS-a i moći će da pomoću njih uređuje sadržaje na internetu.

Više o znanjima i veštinama koje ćete preuzeti na kursu Obrada internet stranica možete videti u silabusu na zvaničnoj ECDL prezentaciji, a na ovoj strani o samom ECDL sertifikatu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeCambridge poslovni program i Poslovna administracija.

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se