Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Marketing planiranje

Opis kursa

Na kursu Upravljanje marketingom će biti ukazano na sam pojam i značaj marketing planiranja u organizaciji, kao i na najznačajnije elemente ovog procesa. Govoriće se o ciljevima, strategijama i modelima marketing planiranja. Akcenat je i na marketing planu, njegovoj izradi i osnovnim elementima.

Cilj kursa

Marketing plan je osnova za svako poslovanje, kao i za efikasan i efektivan marketing bilo kog proizvoda ili usluge. Cilj kursa je da osposobi polaznike za samostalno pisanje marketing planova. Suština ovog kursa je da odgovori na pitanja zašto je potreban marketing plan i šta treba da sadrži dobar marketing plan.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.