Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Računovodstvo troškova

Opis kursa

Na kursu se bavimo računovodstvom troškovnog centra i računovodstvom profitnog centra. Upoznajete se sa osnovnim pojmovima i zadacima računovodstva troškova kao i načinima formiranja cena.

Cilj kursa

Cilj kursa je da znate da definišete i objasnite termin centar troškova i navedete primere. Da možete da izračunate troškove za određeni troškovni centar, kratkoročnu i dugoročnu najnižu cenu (za kompaniju koja proizvodi jedan proizvod), objasnite pozitivne i negativne efekte agresivne politike cena.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programFinansijski menadžment i Menadžment prometa nepokretnosti.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.