Upisni rok je počeo

Forex- trgovanje na deviznom tržištu

Opis kursa

Kurs Forex polaznika upoznaje sa osnovama trgovanja na Forex tržištu, istorijatom, prednostima trgovanja na Forex-u, učesnicima i terminologijom koja se koristi na Forexu. Na ovom kuru saznaćete sve o sistemu funkcionisanja samog trgovanja, vrstama naloga, odabirom brokera, a biće reči i o uticajima na Forexu.

Cilj kursa

Ovaj kurs ima za cilj da polaznika nauči da razume suštinu trgovanja na Forex trištu, kao i njegove specifičnosti u odnosu na trgovanje na drugim finansijskim tržištima.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžment i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.