Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Saznajte zašto vam je potrebna cost benefit analiza

Savremeno poslovanje često prati i određena doza neizvesnosti. Pokretanje novog projekta ili lansiranje proizvoda ne garantuje da ćete postići uspeh ukoliko niste dobro sagledali sve neophodne elemente i uradili potrebne analize kako biste ispitali efikasnost ulaganja u takve poduhvate. S obzirom na to da niko ne posluje izolovan od ostalih privrednih subjekata i da za sve važe ista tržišna pravila, pre pokretanja nečeg novog bilo bi dobro da uradite procenu koristi i troškova koji mogu proisteći iz novog poslovnog poduhvata kako biste imali približnu sliku isplativosti i na vreme isplanirali dalje korake u poslovanju.

Cost benefit analiza je jedna od analiza koju je potrebno sprovesti u ovom procesu kako bi se donela ispravna poslovna odluka.

Šta je cost benefit analiza?

Cost benefit analiza (CBA analiza) je jedan sistemski pristup koji služi za izračunavanje i upoređivanje troškova i koristi nekog poslovnog poduhvata.

Cost benefit analiza je metod ekonomske analize koju sprovode oni koji su uključeni u rad na projektu od velikog značaja kako bi se svi potencijalni troškovi i gubici sa jedne strane, a koristi i prihodi sa druge strane sveli na približno jednaku mernu jedinicu, a zatim procenili i uporedili. Što su ulaganja u projekat veća, to je i komplikovanije izrada ove analize, jer će više varijabli biti uključeno i povećava se rizik.

Iako se analiza troškova i koristi više upotrebljava kada su u pitanju razvojni infrastrukturni projektni od velikog značaja, veliki broj njenih elemenata može se upotrebiti i za cost benefit analizu manjih preduzetničkih poduhvata.

Cilj CBA analize je da se dođe do zaključka koja opcija će dovesti do najboljeg (optimalnog) odnosa troškova i koristi. Ovo se odnosi i na rešavanje pitanja oportunitetnih troškova koji predstavljaju izgubljenu korist koja će nastati u situaciji kada mora da se donese izbor između dve opcije na način da izgubljena korist bude manja, tj. da izabrana alternativa donese više koristi novom poslovnom projektu.

šta je cost benefit analiza

Cost benefit analiza projekta

Cost benefit analiza projekta će odgovorne subjekte usmeriti u pravcu identifikacije mogućih troškova i koristi projekta umesto oslanjanja na nepouzdane procene i lične stavove. Kako je veoma teško doneti ispravne ekonomsko opravdane odluke, pre bilo kakvih većih investicija neophodna je primena ove analize. Osnovna karakteristika cost benefit analize jeste ekonomska efikasnost koja će odrediti u kojoj meri su upotrebljeni resursi dobro iskorišćeni.

Takođe, vreme povrata uloženih sredstava je još jedan bitan parametar koji je potrebno sagledati kada se radi analiza troškova i koristi ulaganja u neki preduzetnički poduhvat.

Kako se radi cost benefit analiza?

Prilikom sprovođenja ove analize potrebno je proći kroz nekoliko faza kako bi proces cost benefit analize dao najbolje moguće rezultate.

Cost benefit analiza – primer

Definisanje ciljeva projekta

Ciljevi moraju biti jasno definisani na takav način da i neko ko nije član organizacije i nije upoznat sa radnim procesima može da ih razume.

Procena zahteva

U ovoj fazi je potrebno da se utvrdi vreme životnog ciklusa i proceni životni ciklus potražnje.

Prikupljanje podataka o troškovima

Prikupljanje podataka o troškovima spada u najteže, ali i najvažnije korake cost benefit analize jer će što realniji podaci o troškovima uticati na kvalitet urađene analize.

Odabir alternativa

U razmatranje treba uzeti nekoliko alternativa kako bi se na osnovu urađene analize donela odluka u kom pravcu treba ići.

Definisanje pretpostavki CBA analize

Zbog nemogućnosti da se svi faktori precizno predvide i definišu, potrebno je na osnovu prethodnih iskustava i raspoloživih trenutnih podataka definisati određene pretpostavke koje će pomoći u daljim koracima analize.

Procena troškova

U ovoj fazi potrebno je identifikovati i proceniti elemente troškova. Troškovi se mogu odnositi na razvoj, nabavku, održavanje, istraživanje, troškove opreme, troškove poslovanja itd.

Procena koristi

Pored prikupljanja podataka o troškovima, procena koristi spada u jednu od težih aktivnosti cost benefit analize. Koristi koje mogu biti definisane u svojoj stvarnoj ili aproksimativnoj vrednosti spadaju u one vidljive. Takođe, postoje i određene nevidljive koristi koje nije moguće novčano proceniti. Takve koristi je potrebno kvantifikovati na određeni način. Ukoliko su one dosta važne u proceni tada je potrebno i vidljive koristi pretvoriti u istu vrednosnu skalu koja je korišćena za izračunavanje nevidljivih koristi kako bi se zajedno mogle koristiti u daljoj analizi.

Usaglašavanje troškova i koristi

Nakon što su za svaku godinu životnog ciklusa definisani troškovi i koristi potrebno je da se pretvore u zajedničku jedinicu mere kako bi alternative mogle da se uporede. Dakle, potrebno je pomoću diskontnog faktora utvrditi kolika je neto sadašnja vrednost budućih troškova i koristi.

vrednovanje alternativa u cost benefit analizi

Vrednovanje alternativa

U zavisnosti od toga da li su sve vrednosti (troškovi i koristi) izražene novčano ili nisu postoje dva načina koja se mogu koristiti za vrednovanje alternativa.

  • Vrednovanje alternativa u situaciji kada su i troškovi i koristi izraženi novčano. U ovoj situaciji moguće je izračunati neto sadašnju vrednost, a zatim je uporediti i rangirati. Alternativa koja će biti izabrana u ovom slučaju je ona koja pri najnižim diskontovanim troškovima ostvaruje najveću korist. Primer je dat u tabeli 1.
Alternative Diskontovani trošak DT Diskontovana korist DK Neto sadašnja vrednost DK-DT Odnos - korist/trošak DK/DT
1. 1.650.000 1.850.000 200.000 1.12
2. 1.650.000 1.550.000 -100.000 0.94
3. 1.800.000 1.800.000 0 1
4. 2.000.000 1.900.000 -100.000 0.95
5. 2.100.000 2.150.000 50.000 1.075

Tabela 1. Vrednovanje novčano izraženih alternativa

U situaciji kada se desi da postoje dve alternative koje imaju jednaku neto sadašnju vrednost, za utvrđivanje najbolje alternative koristi se odnos korist/trošak i ona alternativa koja ima veći taj odnos biće izabrana.

  • Vrednovanje alternativa u situaciji kada koristi nisu izražene novčano. U ovoj situaciji potrebno je kvantifikovati na određen način sve koristi kako bi se mogla izvršiti analiza. I u ovom slučaju će biti odabrana alternativa koja bude imala najveće koristi definisane kroz određene merne jedinice i najniže troškove.

Zaključak CBA analize treba da bude da li se kreće u realizaciju planiranog projekta ili ne. Ukoliko je procenjena korist veća od procenjenih troškova, treba krenuti u realizaciju, ali takođe je potrebno odabrati i onu alternativu koja ima najvišu neto korist, tj. najmanje potencijalne troškove. Cost benefit analiza projekta treba da obezbedi da ulazni podaci budu što realniji kako bi se na osnovu analize mogla izabrati najbolja alternativa.

Koliko je pouzdana/tačna cost benefit analiza?

Vrednost cost benefit analize zavisi od tačnosti procene pojedinačnih troškova i koristi. Neke komparativne analize pokazuju da često može doći do pogrešnih procena u cost benefit analizi, a najčešći razlozi zbog kojih do toga dolazi su:

  • preterano oslanjanje na podatke iz prethodnih projekata;
  • teškoće u definisanju i proceni pojedinih eksternih faktora;
  • subjektivni utisci u proceni;
  • faktori iznenađenja i nepredvidivosti se ne mogu previše svesti na realne brojeve.

Nema sumnje da vam je cost benefit analiza neophodna ukoliko pokrećete veliki investicioni projekat. Od vaših znanja, sposobnosti i otvorenosti da prihvatite i sagledate šta sve potencijalno može uticati na isplativost vašeg projekta može zavisiti i uspešnost analize. Imajte na umu da nećete uvek moći da uključite i tačno analizirate i predvidite sve faktore, ali vam ona može pružiti dobru polaznu tačku koja će vas usmeriti ka narednim koracima u realizaciji vašeg projekta.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Seminar - Coaching i mentorski rad Problems With a Client
Placing an Order Kako rešiti žalbe kupaca?
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Strategijski i operativni menadžmentMenadžment projekata i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.