SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Tabelarno izračunavanje - ECDL

Kurs Tabelarne kalkulacije, koji je u skladu sa istoimenim ECDL modulom, pruža vam znanja i veštine za efikasno korišćenje apliakcija za kreiranje, formatiranje, izmene i korišćenje radnih listova, standardnih formula, funkcija i kreiranje grafikona. 

Microsoft Excel je vrlo moćan program koji vam može pomoći i u jednostavnim poslovima i proračunima i u komplikovanim zadacima. Kurs je osmišljen tako da vas na razumljiv način upozna sa programom Microsoft Excel, najpre sa interfejsom samog programa, a zatim i kako da koristite ugrađene alate i opcije. 

Na Excel kursu učite kako se kreiraju, formatiraju, modifikuju i koriste spreadsheetovi spremni za distribuciju, odnosno razvijanje, formatiranje i korišćenje radnih listova. Stičete znanje potrebno za generisanje i primenu standardnih funkcija, matematičkih i logičkih formula. Pored toga, savladavate i napredne operacije za kreiranje i formatiranje grafikona.

Steći ćete znanja neophodna za uspešno korišćenje svih dostupnih alata i opcija programa Microsoft Excel. Upoznaćete se sa dostupnim alatima programa i najboljim načinom upotrebe tih alata. Po završetku ECDL kursa, moći ćete da samostalno vrše tabelarne kalkulacije, da obavljate filtriranje podataka, koristite prednosti grafikona i dijagrama, kreirate i koristite pivot tabele i makroe.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursaMenadžment projekata i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis i cilj kursa Tabelarne kalkulacije (Exel)

Govoriće se o izradi i podešavanju raznih dijagrama, obnoviće se znanje o tipovima dijagrama, ali i otpočeti razmatranje detaljnih podešavanja svakog parcijalnog dela dijagrama. Korak po korak će biti objašnjeno pravljenje izvedenih (pivot) tabela koje mogu biti vrlo korisne i fleksibilne kod detaljnih analiza velikih tabela i pravljenja izveštaja. Videćete kako da koristite najčešće upotrebljavane funkcije, upoznaćete se sa funkcijama za uslovno izvršenje operacija IF, SUMIF, SUBTOTAL, ali i sa funkcijama za napredno pretraživanje kao što su LOOKUP, VLOOKUP i HLOOKUP, i mnogim drugim, poput alatki Solver, Goal Seeker, funkcijama namenjenim za rad sa bazama podataka. Ukratko ćete se upoznati i sa najčešćim greškama u Excelu i tumačenjem tih grešaka. Biće predstavljen uvod u kreiranje makroa u Excelu i vrste makroa koje postoje. Na samom kraju ćete proći i najosnovniji rad sa bazama podataka u okviru programa.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika da koriste napredne opcije Excela. Nakon savladanog gradiva iz ovog kursa, polaznik će moći samostalno da pravi razne dijagrame i izvedene tabele. Takođe, naučiće kako se podešava zaštita cele radne sveske ili samo delova dokumenta od pristupa neželjenih osoba. Ovladaće veštinom korišćenja nekih funkcija i pomoću njih osposobiti za obavljanje kompleksnijih operacija. Polaznik će se osposobiti za samostalnu izradu, naučiće osnove kreiranja i primene makroa, koji Excel čine naprednim programom za obradu podataka. Na kraju, očekuje vas upoznavanje sa osnovama baza podataka, kao i rad sa tim bazama. Sve veštine koje se stiču u okviru ovog kursa će osposobiti polaznika da samostalno i bez poteškoća obavlja većinu potencijalnih zahteva koji stoje iza stavke „Poznavanje rada u MC Excelu“, prisutne u velikoj većini oglasa za posao koji se mogu pronaći danas na sajtovima za zapošljavanje. Samim tim, jedan od glavnih ciljeva ovog kursa jeste upravo to da polaznika osposobi za rad u Excelu, koji je postao nephodna stavka u potrazi za poslom već dugi niz godina.

Kurs Tabelarne kalkulacije odgovoriće vam na pitanja:

Šta je pivot tabela?

Izvedena tabela (engleski, Pivot table) zapravo je dinamički zbirni izveštaj napravljen od baze podataka. Ti podaci mogu biti na radnom listu u vidu tabele ili u spoljnoj datoteci s podacima. Pomoću izvedene tabele velike redove i kolone brojeva svešćete na pregledan i logički prihvatljiviji prikaz podataka. Možda je najinovativniji aspekt izvedene tabele njena interaktivnost. Sa izvedenim tabelama informacije možete raspoređivati na gotovo svaki mogući način. Dobra stvar je i to što prilično lako od izvedene tabele možete dobiti lep izveštaj. Pomoću pivot tabela i pivot izveštaja možete u samo nekoliko klikova dobiti odgovore na brojna pitanja sa stoprocentnom sigurnošću i pouzdanošću rezultata.

Šta su Macroi?

U najširem smislu, makro je niz naredaba koje automatizuju određene zadatke u Excelu, tako da možete raditi efikasnije i sa manje grešaka. Ne morate biti iskusan korisnik da biste napravili i koristili jednostavne VBA makroe. Postoji snimač makroa koji snima akcije i pretvara ih u VBA makro. Kada pokrenete takav makro, Excel ponovo obavlja iste akcije. Pošto su makroi veoma moćni, toliko da mogu u određenim situacijama i oštetiti računar, u Excelu je stavljen akcenat na bezbednost makroa. Postoje dva načina na koje možete napraviti makro: snimanjem akcija pomoću snimača makroa i direktnim unošenjem VBA koda. Snimač makroa je zgodan i lak za upotrebu.

Da li Excel može koristiti podatke iz drugačijih vrsta dokumenata?

Da. Najčešće su to Access baze. Analiza podataka je primarni zadatak i razlog svakoga ko radi u Excelu. Baze su najčešće velike i nepregledne, i automatizacija obrade je najjače oružje koje ovaj program poseduje – čime proces obrade činimo bržim i preciznijim, smajujući verovatnoću greške, koja je velika kod ručnog računanja. Neretko ćete morati da uvezete postojeću bazu podataka kako biste podatke analizirali, jer su podaci generisani na nekom drugom mestu, a prekucavanje je neporebno oduzimanje vremena i veliki rizik za stvaranje greške. Pristupanjem spoljnoj bazi podataka iz Excela možete učitati samo jedan deo podataka pomoću upita. Pristupanje spoljnim bazama podataka može biti korisno kada radite sa delom veoma velike baze, kada baza sadrži više povezanih tabela, kada delite sa nekim bazu podataka itd.

Čemu služi alatka Solver?

Alatka Goal Seek jeste korisna, ali ona može naći rešenje samo jednog ulaznog podatka. Excelova alatka Solver je proširenje alatke Goal Seek i omogućava: zadavanje više ćelija koje će se menjati, zadavanje ograničenja za vrednosti u ćelijama koje će se menjati, pronalaženje rešenja koje maksimalno uvećava ili umanjuje određenu ćeliju na radnom listu, pronalaženje više rešenja jednog problema. Upotreba alatke Solver je dosta složenije od korišćenja alatke Goal Seek. Mnoge korisnike muči upotreba ove alatke, međutim trud uložen u savladavanje ove alatke se isplati. Alatka Solver se uključuje ako odaberete Data -> Analysis -> Solver. Ako vam ta komanda nije dostupna, moraćete da instalirate dodatno program Solver.

Koja je razlika između funkcija LOOKUP, HLOOKUP i VLOOKUP?

Funkcija VLOOKUP traži vrednost u jednoj koloni i prikazuje vrednost u zadatoj koloni tabele. Tabela za pretragu urađena je vertikalno (otud slovo V u imenu funkcije). Sintaksa funkcije VLOOKUP glasi: VLOOKUP(tražena_vrednost,matrica,broj_kolone,opseg_pretrage). Za razliku od nje, funkcija HLOOKUP radi slično funkciji VLOOKUP, osim što je tabela za pretraživanje uređena horizontalno umesto vertikalno. Funkcija HLOOKUP traži vrednost u prvom redu tabele i daje vrednost iz zadatog reda odgovarajuće kolone. Sintaksa ove funkcije glasi: HLOOKUP(tražena_vrednost,matrica,broj_kolone,opseg_pretrage). Na kraju, funkcija LOOKUP, u području od jednog reda ili jedne kolone (vektor_pretrage), traži vrednost (tražena_vrednost) i daje rezultat na istoj poziciji u drugom području od jednog reda ili jedne kolone (vektor_rezultata).

Koja je razlika između funkcija IF, SUMIF i SUBTOTAL?

 • Funkcija IF je vrlo korisna, posebno kad je reč o jednostavnim problemima s donošenjem odluka. Možete je koristiti za sprovođenje uslovnih testova nad vrednostima i formulama. U žargonu možete često čuti da je to funkcija „ako – onda”, jer AKO se ispuni ili ne ispuni određeni uslov, ONDA se nešto izvršava, ispisuje i slično.
 • Funkcija SUMIF se koristi ukoliko želimo da sumiramo podatke iz određenih ćelija, to jest vršimo selektivno sumiranje po određenom kriterijumu.
 • Funkciju SUBTOTAL koristite kada raspolažete složenim podacima u kojima je potrebno da vidite parcijalne zbirove i često ste u potrebi da umećete dodatne redove u kojima ćete postavljati funkciju za sabiranje.

Šta je dijagram?

Dijagram (engleski, chart) predstavlja grafički način prikazivanja numeričkih podataka. Dijagrami, koji se nazivaju i grafikoni, sastavni su deo programa za tabelarne proračune. Pomoću Excelovih alatki moći ćete da napravite velik broj dijagrama za razne namene. Da biste napravili dijagram, najlakše je da podatke unesete u ćelije radnog lista. Dijagram se sastoji od jedne serije podataka ili od više serija podataka koje se prikazuju grafički. Izgled tih serija podataka zavisi od vrste dijagrama. Dijagram možemo napraviti kao ugrađen na postojećem radnom listu ili napravljen na posebnom listu. Dijagrami se prave najčešće da biste imali lakšu preglednost podataka ili da bi se prosledila neka poruka. Sam dijagram obezbeđuje vizuelno sagledavanje činjenica. Izbor odgovarajućeg tipa dijagrama često je ključni faktor u prenošenju te poruke.

Plan i program kursa

Modul 1 – Zaštita podataka i dokumenata

 • Zaštita radnog lista i zaključavanje ćelija
 • Zaštita radne sveske

Modul 2 – Dijagrami

 • Tipovi dijagrama i upotreba
 • Detaljnije podešavanje dijagrama

Modul 3 – Funkcije

 • Uvod u funkcije
 • Funkcije IF, SUMIF i SUBTOTAL
 • Funkcije za pretraživanje LOOKUP, VLOOKUP i HLOOKUP
 • Funkcije baze podataka
 • Alatke Goal Seek i Solver
 • Greške u formulama i tekstu

Modul 4 – Izvedene (pivot) tabele

 • Pojam izvedene tabele
 • Kreiranje i podešavanje izvedene tabele

Modul 5 – Macroi i baze podataka

 • Uvod u makroe
 • VBA kôd
 • Rad sa bazama podataka u Excelu

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se