Upisni rok je počeo

Tabelarno izračunavanje - ECDL

Opis kursa

Kurs Tabelarne kalkulacije, koji je u skladu sa istoimenim ECDL modulom, pruža vam znanja i veštine za efikasno korišćenje apliakcija za kreiranje, formatiranje, izmene i korišćenje radnih listova, standardnih formula, funkcija i kreiranje grafikona. 

Microsoft Excel 2010 je vrlo moćan program koji vam može pomoći i u jednostavnim poslovima i proračunima i u komplikovanim zadacima. Kurs je osmišljen tako da vas na razumljiv način upozna sa programom Microsoft Excel 2010, najpre sa interfejsom samog programa, a zatim i kako da koristite ugrađene alate i opcije. 

Na Excel kursu učite kako se kreiraju, formatiraju, modifikuju i koriste spreadsheetovi spremni za distribuciju, odnosno razvijanje, formatiranje i korišćenje radnih listova. Stičete znanje potrebno za generisanje i primenu standardnih funkcija, matematičkih i logičkih formula. Pored toga, savladavate i napredne operacije za kreiranje i formatiranje grafikona.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je sticanje znanja neophodnih za uspešno korišćenje svih dostupnih alata i opcija programa Microsoft Excel 2010. Upoznaćete se sa dostupnim alatima programa i najboljim načinom upotrebe tih alata. Po završetku ECDL kursa, moći ćete da samostalno vrše tabelarne kalkulacije, da obavljate filtriranje podataka, koristite prednosti grafikona i dijagrama, kreirate i koristite pivot tabele i makroe. 

Više o znanjima i veštinama koje ćete preuzeti na ECDL kursu Tabelarne kalkulacije možete videti u silabusu na zvaničnoj ECDL prezentaciji.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.