Postani deo generacije 2020/21

Uloga marketinga u savremenom poslovnom okruženju

Opis kursa

Na kursu se bavimo shvatanjem upravljanja u marketingu i njegove uloge u savremenom poslovnom okruženju. Fokus je na najboljim primerima iz prakse, alatima i modelima koji omogućavaju uspostavljanje efikasnog sistema marketinga i upravljanja njime. Kako kreirati dobru marketing strategiju i sprovesti njenu kontrolu, kako napraviti najbolji marketing miks... samo su neki od elemenata profesionalnog upravljanja marketingom sa kojima se upoznajete tokom kursa.

Cilj kursa

Cilj kursa je da se osnažite za preuzimanje liderske pozicije na polju marketinga, usvojite tehnike i metode rada koje omogućavaju kvalitetnu implementaciju marketing plana.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.