Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Poslovno ponašanje, pregovaranje i komuniciranje u prometu nepokretnosti

Opis kursa

Poslovno ponašanje, pregovaranje i komuniciranje predstavljaju veoma značajan segment efikasnog poslovanja u prometu nepokretnosti. Ovaj kurs je tako koncipiran da se detaljnije objašnjavaju pojam pregovaranja, elementi pregovaranja i proces pregovaranja. Pored toga, ukazano je na celokupan proces komuniciranja i njegove ključne karakteristike. Takođe, ključni koncepti i načela uspešnog pregovaranja, komuniciranja i ponašanja u prometu nepokretnosti prikazani su u ovom kursu.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da polaznici nauče na koji način treba da pregovaraju i komuniciraju sa učesnicima u prometu nepokretnosti. Pored toga, osnovni cilj kursa je da se polaznicima ukaže na efikasno poslovno ponašanje, segmente pravilnog ponašanja kao što su maniri, pozdravljanje, obraćanje i poslovni moral. Polaznici će biti obučeni da komuniciraju i pregovaraju sa različitim učesnicima u prometu nepokretnosti.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnosti.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.