UPIS U GENERACIJU 2024/25. JE POČEO!

Strategije pregovaranja sa kupcima

Brojne prodajne aktivnosti na poslovnom tržištu između prodavca i kupaca obuhvataju sposobnost pregovaranja

Mada je cena najčešći predmet pregovaranja, značajni su i sledeći elementi: vreme ispunjenja ugovora, kvalitet proizvoda i usluga, obim kupovine, odgovornost za finansiranje, preuzimanje rizika, promocija i vlasništvo, bezbednost proizvoda.

Najvažnije potrebne karakteristike i veštine koje morate posedovati za efektivno pregovaranje su: priprema i planiranje, poznavanje predmeta pregovaranja, jasno razmišljanje u uslovima pritisaka i nesigurnosti, verbalno izražavanje mišljenja, slušanje, procena, inteligencija, integritet, ubeđivanje i strpljenje.

Pregovaranje obuhvata:

  • pripremu strategijskog plana pre početka pregovaranja sa drugom stranom 
  • donošenje dobrih taktičkih odluka za vreme pregovaranja - taktike pregovaranja

U teoriji, strategije pregovaranja se mogu podeliti u odnosu na pristupe koji se koriste u pregovaranju i tu razlikujemo distributivno pregovaranje i integrativno pregovaranje. Distributivno pregovaranje se odnosi na situaciju u kojoj će jedan pregovarač dobiti ono što će drugi izgubiti. Kada je u pitanju integrativno pregovaranje tu obe strane koje učestvuju u pregovorima dobijaju. Kada je u pitanju poslovno pregovaranje i pregovaranje sa kupcima tu postoje neke specifične strategije pregovaranja koja vam mogu pomoći da dođete do što boljeg zajedničkog rešenja.

strategije i taktike pregovaranja


Osnovne strategije pregovaranja koje možete koristiti u pregovaranu sa kupcima su:

Razdvajanje ljudi od problema

Morate da shvatite gledište vašeg sagovornika i njegov nivo emocija kojim to gledište podržava. Fokus bi trebao da bude pre na interesima druge strane, nego na vašim ličnim razlikama. Aktivno slušanje suprotnih argumenata povećava šanse da dostignete zadovoljavajuće rešenje.

Fokus na interese, a ne stavove

Ova strategija vam omogućava pronalaženje međusobno prihvatljivih sredstava postizanja zajedničkih interesa.

Insistiranje na objektivnim kriterijumima

Polazite od objektivnih kriterijuma, nezavisno od stavova druge strane. Ovaj pristup će vam omogućiti da izbegnete situaciju u kojoj morate da popustite pred argumentima vaših sagovornika. Umesto toga, i vi i kupac popuštate pred pravednim rešenjem zasnovanim na kriterijumima koje su obe strane prihvatile.

Vi kao pregovarač treba da ocenite taktiku, jasno postavite određeni problem i ispitate ispravnost i poželjnost određene taktike - drugim rečima, treba da pregovarate. Ako pregovori krenu u neželjenom pravcu, treba da primenite najbolju alternativu za pregovarački sporazum i završite pregovaranje.

Pored odabrane strategije pregovaranja potrebno je definisati i taktike pregovaranja koje će se koristiti unutar odabrane strategije kako bi se postigao poželjan ishod pregovaranja. 

Takođe, vi kao dobar prodavac morate znati da postavljate prava pitanja, slušate i učite.

Postoje 4 vrste pitanja u vezi sa potencijalnim kupcima:

  • Situaciona pitanja - odnose se na činjenice ili istražuju aktuelnu situaciju kupca
  • Problemska pitanja - odnose se na probleme, teškoće i razloge nezadovoljstva kupca
  • Implikacijska pitanja - odnose se na posledice ili efekte problema, teškoća ili nezadovoljstva kupca
  • Pitanja u pogledu isplativosti - odnose se na vrednost ili korist predloženog rešenja

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Dealing With Angry Customer Osobine dobrog radnika
Business Conversation at Restaurant Komunikacija u timu

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.