Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

9 faza pripreme za preduzetništvo i otvaranje firme

Ako želite da se samostalno bavite preduzetništvom bitno je da poznajete aktivnosti koje pre toga morate obaviti, kao i redosled obavljanja tih aktivnosti. 

1. Preispitivanje sebe

Prvo morate preispitati sebe, svoje želje, sposobnosti i resurse.

U prvoj fazi vi ćete utvrditi svoje kapacitete, vrednosti i prioritete i odrediti vreme koje možete posvetiti preduzetničkom poduhvatu, a da pri tom ne žrtvujete vreme posvećeno porodici, prijateljima, vašim preokupacijama i hobijima.

2. Organizacija ljudi

Druga aktivnost koju morate obaviti jeste organizacija tima ljudi i saradnika koji će učestvovati u preduzetničkom poduhvatu.

Potrebno je da okupite i organizujete ljude koji će biti partneri, zaposleni ili konsultanti vašeg biznisa. Zaposleni moraju imati komplementarna znanja i veštine i biti motivisani da rade u budućem timu.

3. Ovladavanje znanjima i veštinama

U  trećoj fazi preporučljivo je da ovladate novim znanjima i veštinama potrebnim za obavljanje posla.

Radi sticanja potrebnih veština i znanja neophodno je da inovirati svoje znanje, obučite se u novoj oblasti, pohađate kurseve i seminare.

Isčitajte potrebnu literaturu ili radite na bilo čemu što će pomoći svim učesnicima u budućem poslu. Pretplatite se na profesionalne časopise, novosti i informacije sa internet web stranica...

4. Početni kapital za otvaranje firme

Sledeća faza jeste faza obezbeđenja početnog kapitala.

Neophodan uslov da uđete u svet preduzetništva jeste da obezbedite novac za buduće poslovanje.

Možete koristiti svoju ušteđevinu ili pozajmiti novac od porodice i prijatelja.

Da bi obezbedili kreditna sredstva od banaka ili fondova za otvaranje firme neophodno je da napravite dobar biznis plan.
Ako nemate dovoljno finasijskih sredstava, možete ostati u radnom odnosu u postojećem preduzeću ili instituciji dok ne razradite, razgranate i učvrstite svoj privatni posao, ali će vam za to trebati puno vremena.

Bitno je i da upoznate zakonske propise koji se odnose na kreditiranje, uvoz i izvoz, nabavku opreme, osiguranje, takse, carine i sl.

početni kapital za otvaranje firme

5. Istraživanje tržišta

Peta faza je faza istraživanja tržišta. Posle formulisanja biznis ideje, treba da istražite buduće tržište proizvoda ili usluga. To podrazumeva sagledavanje i analiziranje potencijalnih kupaca, konkurenata, ponudu i tražnju, kao i sve ostale uslove za obavljanje određenog posla.

Otvaranje firme zahteva da pripremite potrebne analize vezane za opremu i buduće usluge sa strane, nabavku računara, korišćenje sredstava telekomunikacije...

Obezbedite potrebne informacije o špediterima, dobavljačima, distributerima, strateškim partnerima, izvorima novčanih sredstava i sirovina...

6. Planiranje biznisa

U slučaju da nameravate da pozajmljujete sredstva putem kredita, vaš poslovni plan mora biti detaljno urađen, pouzdan i sa preciznim pokazateljima.

Biznis plan predstavlja okvir koji će vas usmeriti ka donošenju ispravnih poslovnih odluka.

7. Angažovanje pomoći sa strane

Ako ste vi ili ljudi koje nameravate da zaposlite nedovoljno obučeni za vođenje i obavljanje posla, treba da konsultujete ili angažujete stručne i profesionalne kadrove kao što su: planeri, računovođe, bankari, konsultanti, pravnici, agencije za odnose sa javnošću, agencije za istraživanje tržišta...

8. Obezbeđenje prostora i opreme

Prostor i oprema su važan uslov za uspešno obavljanje svakog posla. Potrebno je da dizajnirate i aranžirate radno mesto, bilo da se ono nalazi u vlastitoj kući ili stanu ili u posebno iznajmljenom poslovnom prostoru. Prostor treba da bude dobro opremljen, uređen i prostran.

9. Izgradnja tehničke i informacione infrastrukture

Da bi se povezali sa klijentima, bankama, poreskom upravom i sl. potrebno je da nabavite opremu za obavljanje raznih poslovnih usluga. To su najčešće računar, štampač, faks, telefonski sistem, softver za analizu podataka, skener i sl. 

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Šta je copywriting? Koliko se isplati ulaganje u znanje?
Reminder Birthday Wishes
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Preduzetništvo.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.