UPIS U GENERACIJU 2024/25. JE POČEO!

Osnove IT (ECDL 1)

Opis kursa

Kurs Osnove korišćenja računara obuhvata znanja i veštine koje se odnose na korišćenje uređaja, kreiranje i upravljanje fajlovima, mreže i signosne apsekte. Ovaj kurs je kombinacija dva ECDL modula: Osnove IKT i Korišćenje računara i upravljanje fajlovima, koji su postojali u predhodnom periodu.

Stoga, ovaj kurs objašnjava osnovne pojmove u vezi sa računarima, kao što su hardver, softver i informacione mreže. Njime je obuhvaćena upotreba IT-ja u svakodnevnom životu, zatim, njegova povezanost i uticaj na čovekovo zdravlje, sigurnost i okolinu, kao i teme sigurnost, autorska prava i zakoni.

Osim toga, kurs obuhvata i naprednu obuku za korišćenje računara i rad sa fajlovima. Obrađuju se osnovne funkcije i rad operativnog sistema, podešavanje desktop okruženja, kao i poznavanje virusa i korišćenje antivirusnog softvera.

Cilj kursa

Nakon što završi ovaj kurs, polaznik će u potpunosti poznavati sastav računara u smislu hardvera i softvera i razumti osnovne koncepte IT-a, poput skladištenja podataka i memorije. Takođe, savladaće upotrebu računara, rad sa fajlovima i upotrebu opštih funkcija računara i njegovog operativnog sistema.

Po završenom kursu, polaznik će moći efikasno da koristi desktop okruženje, da radi sa ikonicama i prozorima, organizuje fajlove i direktorijume, da umnožava, premešta i briše fajlove i foldere, kao i da vrši kompresiju i raspakivanje kompresovanih fajlova. Kandidat će takođe znati šta je računarski virus i umeti da koristi antivirusni softver.

Uz to će poznavati i primenu informacionih mreža u računarstvu, a naučiće i kako da primeni softverske aplikacije u svakodnevnom životu. Na kursu će se baviti i sigurnosnim problemima, kao i faktorima zaštite sredine u radu sa računarima.

Više o znanjima i veštinama koje ćete preuzeti na kursu Osnove korišćenja računara možete videti u silabusu na zvaničnoj ECDL prezentaciji, a na ovoj strani pročitati više o samom ECDL sertifikatu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekataStrategijski i operativni menadžment i Preduzetništvo.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.