Započnite karijeru HR menadžera od nule

Kurs Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti

Generalno posmatrano, nepokretnosti su osetljive na uspone i padove. Tokom 19. i ranog 20. veka, kapitalistička ekonomija u kombinaciji sa rastućom populacijom učinila je ekspanziju korišćenja zemljišta vrućim tržištem. Ekonomski prosperitet dvadesetih godina 20. veka doveo je do ogromnog porasta nepokretnosti, ali do sredine tridesetih, 16 miliona ljudi je bilo nezaposleno i potražnja za nekretninama svih vrsta je opala. 

Ubrzo nakon Drugog svetskog rata, koji je doneo tehnološke inovacije, dolazi do potražnje za novom gradnjom. Međutim, sav tehnološki napredak koji je uticao na nepokretnosti uskoro je bio u senci hipotekarne krize iz 2007. godine, kada su vrednosti nepokretnosti drastično pale, što je dovelo do ekonomske krize. Prema College Investoru, 90% svetskih milionera se obogatilo zahvaljujući nekretninama. 

Promet nepokretnostima je regulisan širokim korpusom saveznih statuta i kombinacijom državnih statuta i običajnog prava. U ugovorima o nekretninama obično se zahteva da vlasništvo nad prodatom imovinom bude u prometu. Ovo zahteva da prodavac ima dokaz o vlasništvu nad celom imovinom koju prodaje i da treća lica nemaju neotkrivene interese u vlasništvu. 

Kupac često angažuje i kompaniju za osiguranje vlasništva ili advokata ne bi li ispitao da li se pravo vlasništva zaista može prodati. Osiguravajuća društva takođe i osiguravaju kupca u slučaju da pravo vlasništva nije validno. Na kursu „Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti” polaznici će imati priliku da se upoznaju sa kupoprodajom nepokretnosti, ali i ostalim propratnim temama. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnosti.

Opis i cilj kursa Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti

Kurs „Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti” sastoji se iz jednog modula koji sadrži tri nastavne jedinice. U prvoj nastavnoj jedinici, pod nazivom „Formiranje predmeta u prometu nepokretnosti”, radi se o pojmu i predmetu izučavanja menadžmenta u prometu nepokretnosti, pripremi posrednika za prijem nepokretnosti, formiranju predmeta posredovanja, kao i „obradi” nepokretnosti na terenu. 

Menadžment nepokretnosti je nova naučna disciplina, koja se bavi čuvanjem, održavanjem i korišćenjem ograničenih resursa nepokretnosti. U sledećoj nastavnoj jedinici, „Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti”, reč je o pojmu i aktivnostima planiranja i rešavanja predmeta u prometu nepokretnosti, softverskom planiranju, kao i izradi planova prodaje. Predmete u prometu nepokretnosti rešava menadžerski tim, koji čini nekoliko agenata koji su u striktnoj saradnji sa advokatom agencije i direktorom prodaje. 

U poslednjoj nastavnoj jedinici, koja nosi naziv „Kupoprodaja nepokretnosti”, biće reči o stavci iz faze rešavanja predmeta u prometu nepokretnosti koja se odnosi na kupoprodajni ugovor i njegove relevantne elemente, kao i na njegovu validnost i ništavnost. Bez obzira na to da li se radi o kupovini stanova u izgradnji, novoizgrađenih ili tzv. starih stanova, neophodno je proveriti određene činjenice kako bi kupac zaista dobio stan koji je platio, a prodavac cenu koja je realna za nepokretnost koju prodaje. 

U ovoj nastavnoj jedinici možete pronaći savete u vezi sa samim procesom kupoprodaje. Zanimljiva je činjenica da Škoti farbaju svoja vrata u crveno kada otplate hipoteku, a prema statistikama nekretnina, prosečan kupac nekretnine u SAD ima 47 godina, dok prosečan prodavac ima 57 godina. Takođe, 79% Amerikanaca smatra posedovanje kuće jednim od najbitnijih ciljeva koje treba ostvariti.

Cilj kursa je da se polaznik upozna sa pojmom predmeta u prometu nepokretnosti, osnovnim aktivnostima u procesu planiranja i rešavanja predmeta u prometu nepokretnosti, kao i sa samom prirodom transakcije kupoprodaje nepokretnosti. Nakon ovog kursa polaznik će biti u stanju da razume tematiku ove kompleksne oblasti i stečena znanja primeni u praksi. 

Kurs će vam odgovoriti na pitanja

Šta uključuje priprema za prijem nepokretnosti?

Priprema za prijem nepokretnosti uključuje:

 • upoznavanje sa opštim stanjem na tržištu nepokretnosti, faktore koji utiču na to stanje, kao i faktore koji utiču na ponudu i tražnju (na primer: uticaj ekonomskih, političkih i sezonskih faktora);
 • sagledavanje mogućnosti uspešnog okončavanja posla, koje polazi od raspoloživih podataka o nepokretnosti, kao i podataka iz informacionog sistema agencije – pružanje usluga o čistoj prodaji, priprema nepokretnosti za prodaju, kupovina nepokretnosti i slično.

Pripremu za prijem nepokretnosti sprovodi u kancelariji agent u saradnji sa nadređenim. Kada agent odlazi kod potencijalnog prodavca (klijenta), neophodno je da uradi „obradu” nepokretnosti. Prilikom obavljanja ove aktivnosti veoma je nepoželjno da agent bude mrzovoljan, negativan, prepotentan i neozbiljan – on mora da deluje odlučno i uverljivo.

Šta je softversko planiranje?

Zadatak planiranja rešavanja predmeta u prometu nepokretnosti nije lak, jer je neophodno uzeti mnogo faktora zarad donošenja ispravnih odluka. U poslednje vreme u sve te svrhe se koristi odgovarajući softver, koji se može nabaviti uz povoljne uslove kupovine. Planiranje pomoću softvera nazivamo softversko planiranje.

Međutim, da bi se realizovalo softversko planiranje, neophodno je da budu određeni uslovi.

 • Zahtevi kupaca su jasno definisani na predviđenom obrascu ili nekoj dodatnoj zabelešci koja se obavezno prilaže uz predmet.
 • Predmet se mora konkretno obraditi, a odgovarajući podaci zabeležiti na predviđenom obrascu.
 • Podaci o nepokretnostima koje se prodaju i zahtevima kupaca su blagovremeno i korektno upisani u odgovarajuće evidencije informacionog sistema, odnosno programa za nepokretnosti.

Šta je važno znati prilikom kupovine stanova u izgradnji?

Prilikom ove kupovine veoma je važno da se kupac upozna sa dokumentacijom u vezi sa izgradnjom objekta koji je predmet kupoprodaje, što bi trebalo da mu pojasni advokat agencije ili advokat koga je kupac sam angažovao.

Investitor mora da ima svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju, kao i ugovor sa direkcijom za građevinsko zemljište, elektrodistribucijom, toplanom i ostalim komunalnim kućama.

Postoji mogućnost provere boniteta investitora, odnosno provere upisa investitora posetom određenog sajta, gde se takođe mogu videti i njegovi godišnji finansijski izveštaji.

Takođe, veoma je bitno proveriti da li stan kupujete od investitora koji je vlasnik cele parcele ili njenog dela, što se može proveriti uvidom u vlasnički list. Pored toga, važno je ugovoriti dinamiku otplaćivanja koja će se poklapati sa dinamikom izgradnje objekta.

Plan i program predavanja

1. Formiranje predmeta u prometu nepokretnosti

 • Osnovni pojmovi formiranja predmeta u prometu nepokretnosti 
 • Formiranje predmeta posredovanja
 • „Obrada” nepokretnosti na terenu

2. Planiranje i rešavanje predmeta u prometu nepokretnosti

 • Softversko planiranje
 • Izrada planova prodaje (izrada globalnog plana, izrada operativnih planova)

3. Kupoprodaja nepokretnosti

 • Bitni elementi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
 • Radnje nakon zaključenja ugovora
 • Saveti za zaštitu prilikom kupovine nepokretnosti (kupovina stanova u izgradnji, kupovina novih završenih stanova, kupovina starih stanova)

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se