Upisni rok je počeo

Strategijski menadžment

Opis kursa

U okviru kursa polaznici će imati prilike da se upoznaju sa pojmom strateški menadžment, sa osnovama i primenom strategijskog planiranja, sa načinima definisanja misije i vizije kompanije, ali i sa strategijama koje kompanije mogu da primenjuju u zavisnosti od situacije u kojoj se nalaze na tržištu.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je razumevanje pojma strateškog planiranja i njegove uloge za poslovanje organizacije, kao i razumevanje pojma strateškog menadžmenta i njegove primene u savremenom poslovanju. Osim toga, cilj je i da se opišu i polaznici upoznaju sa različitim strategijama koje preduzeće može primeniti u zavisnosti od načina njegovog poslovanja.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžment i Cambridge poslovni program.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.