SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Principi bogaćenja i investiranja

Sasvim sigurno, bogaćenje predstavlja nauku, poput algebre, koju samo pojedinci uspeju dasavladaju uspešno. Kao kod svake nauke, tako i kod ove postoje određeni zakoni i principi koji vode ka ubrzavanju samog procesa bogaćenja. Ukoliko uspete da ih savladate, na dobrom ste putu da postanete bogati. Vlasništvo nad novcem i imovinom nastaje kao posledica odnosa prema stvarima i poslu i načina kako određene stvari radimo. 

Oni koji određene stvari rade na pravi način, slučajno ili namerno, postaju oni koji stiču i uvećavaju svoje bogatstvo, dok oni koji to ne rade na pravi način, bez obzira na to koliko naporno radili ili bili sposobni, ostaju siromašni. Zakoni po svojoj inerciji delovanja ukazuju na to da oni koji ih poštuju pre ili kasnije dolaze do bogatstva. 

Kao dokaz prethodne tvrdnje može se navesti da bogaćenje nije posledica okruženja, jer bi to značilo da svi stanovnici jednog grada, oblasti ili države moraju biti bogati, dok bi stanovnici drugog grada, oblasti ili države nužno živeli u siromaštvu. Neizbežno je da su neka okruženja lakša za dolaženje do bogatstva od drugih, ali čest je slučaj komšija koji žive jedni do drugih radeći možda i isti posao ali noseći različit imovinski status. To je dokaz da je bogaćenje zapravo posledica obavljanja posla na određeni način.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Strategijski i operativni menadžmentFinansijski menadžment i Menadžment projekata.

Opis i cilj kursa Principi bogaćenja i investiranja

Sasvim sigurno, bogaćenje predstavlja nauku, poput algebre, koju samo pojedinci uspeju dasavladaju uspešno. Kao kod svake nauke, tako i kod ove postoje određeni zakoni i principi koji vode ka ubrzavanju samog procesa bogaćenja. Ukoliko uspete da ih savladate, na dobrom ste putu da postanete bogati. Vlasništvo nad novcem i imovinom nastaje kao posledica odnosa prema stvarima i poslu i načina kako određene stvari radimo. 

Oni koji određene stvari rade na pravi način, slučajno ili namerno, postaju oni koji stiču i uvećavaju svoje bogatstvo, dok oni koji to ne rade na pravi način, bez obzira na to koliko naporno radili ili bili sposobni, ostaju siromašni. Zakoni po svojoj inerciji delovanja ukazuju na to da oni koji ih poštuju pre ili kasnije dolaze do bogatstva. 

Kao dokaz prethodne tvrdnje može se navesti da bogaćenje nije posledica okruženja, jer bi to značilo da svi stanovnici jednog grada, oblasti ili države moraju biti bogati, dok bi stanovnici drugog grada, oblasti ili države nužno živeli u siromaštvu. Neizbežno je da su neka okruženja lakša za dolaženje do bogatstva od drugih, ali čest je slučaj komšija koji žive jedni do drugih radeći možda i isti posao ali noseći različit imovinski status. To je dokaz da je bogaćenje zapravo posledica obavljanja posla na određeni način.

Kurs se sastoji iz pet nastavnih jedinica koje su posvećene tome da polaznici steknu osnovna znanja o upravljanju ličnim finansijama i principima koje mogu koristiti da se obogate, da napreduju i da investiraju u budućnost. Osnovni životni cilj svakoga pojedinca jeste lični razvoj, a njegovo neotuđivo pravo predstavlja mogućnost da ostvari maksimum korišćenjem svojih kapaciteta. U jednoj od nastavnih jedinica se detaljno objašnjava pravljenje mesečnog budžeta, imovine i obaveza, koje će polaznici moći da koriste za lično planiranje, kao i principi koje treba poštovati za uspešno upravljanje ličnim finansijama. 

U jednoj od nastavnih jedinica će biti objašnjena štednja, kao i načini na koje se može uspešno štedeti. Plan štednje predstavlja jedan od delova finansijskog plana koji se mora imati, pored budžeta, ciljeva i neto imovine. Objašnjeno je investiranje, investicioni fondovi i ostali oblici investiranja. Investiranjem se otvara mogućnost sticanja dodatnih prihoda, što je posebno povoljno za pojedince koji nisu spremni da se upuste u samostalni biznis. Poslednja nastavna jedinica je posvećena proaktivnosti kao jednoj od navika koju svaki uspešan čovek mora da poseduje.

Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa principima vođenja ličnih finansija, da budu svesni svojih prihoda i rashoda, kao i mesta na kojima mogu da uštede. Proaktivnost je jedna od navika koju treba razvijati kod sebe i upravo u ovom kursu cilj je da polaznici uvide značaj ove navike i da počnu da rade na razvijanju i učenju te navike. Sem sa principima ostvarenja finansijske uspešnosti i bogatstva, cilj je da se polaznici upoznaju i sa svim ostalim aspektima bogatstva, odnosno da znaju da najpre moraju raditi na sebi, a tek onda očekivati uspešne rezultate u drugim sferama života. Bitno je da polaznici pre svega dobro upoznaju sebe kako bi svojim delovanjem mogli da utiču na svoje preoblikovanje, razvijanje sebe kao individue i kao profesionalne ličnosti, ne bi li uspeli da žive vrednosti koje poštuju i ciljeve koje su postavili.

Kurs Principi bogaćenja i investiranja će vam odgovoriti na pitanja

Koja se metoda koristi za postavljanje ciljeva?

Za postavljanje ciljeva najbolje je koristiti SMART metodu. SMART model postavljanja ciljeva znači da svaki cij koji postavimo treba da bude:

S – specific, cilj mora biti specifičan,

M – measurable, cilj mora biti merljiv, jer kako ćemo pratiti ostvarenje našeg cilja,

ako ne možemo znati dokle smo stigli,

A – achievable, cilj mora biti izazovan, ali ostvarljiv, te ne treba da bude ni previše

jednostavan i lak, ali ne treba da bude ni nemoguće ostvariti ga,

R – relevant, cilj mora da bude relevantan, to jest da doprinosi ostvarenju naše

vizije,

T – time limited, vremenski ograničen, odnosno mora da postoji rok do koga treba

da se realizuju naši ciljevi.

Koje vrste investicija postoje?

Iako postoji mnogo vrsta investicija, sve se mogu svrstati u jednu od četiri šire kategorije: depoziti (gotovina) – to su kratkoročni bankarski depoziti, generalno, gotovina se drži na štednim računima u banci da bi se akumulirala kamata, pri čemu se investitoru obezbeđuje sigurnost i likvidnost; dužničke hartije od vrednosti – kupovinom obveznica se daje novac njihovom izdavaocu, a dobija se pravo da nakon isteka perioda na koji obveznica važi, od izdavaoca obveznice naplatite njihov iznos uvećan za kamatu; vlasničke hartije od vrednosti – kupovinom akcija prihod od investicije se ostvaruje kroz dividendu (prinos od akcije) ili kroz kapitalnu dobit (dobit kao rezultat razlike u kupovnoj i prodajnoj ceni akcije) nekretnine.

Koje osobine nam daju moć da reagujemo pravilno?

U knjizi „The 7 Habits of Highly Effective People“, ili „Sedam navika uspešnih ljudi“, koju je napisao Stiven Kavi (Steve Covey), navodi se da postoje četiri ljudske osobine koje nam daju moć da reagujemo pravilno:

 • samosvesnost – razumevanje toga da imamo izbor između uzroka i reakcije na taj uzrok, te da, ako nas neko uvredi, mi možemo da izaberemo da se ne naljutimo,
 • savest – sposobnost da uvažimo svoj unutrašnji kompas, na osnovu koga odlučujemo šta je ispravno za nas,
 • kreativna imaginacija – sposobnost da slikovito zamislimo alternativne odgovore, a koristeći imaginaciju možemo u mislima da stvorimo i procenimo različite opcije,
 • nezavisna volja – imamo slobodu da izaberemo svoju jedinstvenu reakciju. Nismo dužni da radimo ono što drugi očekuju od nas.

Plan i program predavanja

Lična misija i ciljevi

 • Lična misija
 • Lični ciljevi
 • Navike uspešnih ljudi

Upravljanje ličnim finansijama

 • Lično planiranje i organizacija
 • Lični budžet
 • Principi upravljanja ličnim finansijama

Plan štednje

 • Finansijski plan
 • Štednja u banci i plan štednje

Principi investiranja

 • Pojam investicija
 • Utvrđivanje investicionog cilja
 • Utvrđivanje rizika
 • Vrste ciljeva

Proaktivnost

 • Navike uspešnih ljudi
 • Utvrđivanje prioriteta

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se