Upisni rok je počeo

Principi bogaćenja i investiranje

Opis kursa

Na kursu razmatrate pojmove vezane za lično bogatstvo i izučavate načine njegovog dostizanja. Upoznajete se sa karijerama uspešnih ljudi, njihovim navikama, osobinama i načinima na koje su stekli imetak. Investiranje je jedan od načina za dostizanje neograničenog bogatstva. Saznajete načine poboljšanja ličnih osobina, produktivnosti i perfomansi.

Cilj kursa

Cilj kursa je da sticanjem znanja o primarnim nosiocima poslovnog uspeha razvijete veštine koje će Vam pomoći da u svakom trenutku upotrebom raspoloživih resursa možete da obezbedite postizanje najboljih rezultata.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programStrategijski i operativni menadžment i Prodaja i menadžment prodaje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.