Upisni rok je počeo

Sindikalno i nesindikalno radno okruženje

Opis kursa

Sindikati su dobrovoljne organizacije radnika koji su udruženi zbog povećanja i poboljšanja uslova rada. Na kursu se obrađuje pojam sindikata kao način organizovanja zaposlenih i vrste sindikata. Takođe se obrađuje i pojam nesindikalnog radnog okruženja.

Cilj kursa

Cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom sindikata i vrstama sindikata. Takođe, polaznici će se upoznati i sa vrstama radnog okruženja.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.