Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Zaštita na radu

Opis kursa

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih delatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mere, postupke i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti. Svrha zaštite na radu je da se stvore sigurni radni uslovi kako bi se sprečile povrede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu.

Na kursu se obrađuje opšta zaštita zaposlenih, kontrola fizičkih i drugih rizika. Takođe se obrađuje i posebna zaštita zaposlenih. Obrađuju se norme i tehnički propisi u sastavu zaštite na radu, kao i preduzimanje mera zaštite od požara.

Cilj kursa

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa osnovnim pojmovima vezanim za zaštitu na radu. Polaznici se upoznaju sa sprovođenjem i primenom propisa zaštite na radu u preduzeću kao i merama zaštite od požara.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursa i Cambridge poslovni program.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.