Još nije kasno!

Pitanja na razgovoru za posao koja treba da postavite kandidatu

// Kutak za menadžere i HR menadžere

Prilikom intervjua za posao, najčešća pitanja koja ćete postaviti potencijalnim kandidatima za posao odnosiće se na radno iskustvo, karakteristike ličnosti, planove i ambicije.

Pitanja na razgovoru za posao možete grupisati u više kategorija: procena ličnosti, konkretne veštine, timski rad, opšte veštine, odnos prema karijeri, obrazovanje, planiranje, komunikacija, vođstvo... Time ćete dobiti kompletnu sliku o kandidatu koji se nalazi pred Vama. Zapisujte svoja zapažanja i kandidatove odgovore. Tako ćete sebi umnogome olakšati proces selekcije i odabira pravog kandidata. Dobra informisanost je ključ da dođete do odličnog zaposlenog. Jer Vaša želja je odabrati kandidata koji svojim kvalifikacijama i karakternim osobinama najviše odgovara otvorenom radnom mestu. Dobar izbor kadrova osigurava manje napuštanje kompanije, bolje motivisane ljude i bolje radno mesto. Troškovi lošeg izbora kadrova su zapanjujući.

Pitanja na razgovoru za posao koja slede su tipična koja se koriste za određivanje perfomansi kandidata:


Procena ličnosti

 • Koje su Vaše glavne pozitivne osobine?
 • Koje su Vaše slabosti?
 • Kako slabosti koje ste naveli utiču na postizanje rezultata?
 • Šta Vas motiviše na uspeh?
 • Koja su Vaša glavna dostignuća?
 • Kako bi Vas opisali šefovi?
 • Koja je najkreativnija stvar koju ste do sada uradili?

Konkretne veštine

 • Opišite situaciju kada ste morali da ubedite nekoga da uradi nešto.
 • Da li možete da mi date primer kada niste uspeli da nekoga ubedite. Šta ste naučili iz toga?
 • Šta radite kada ste u pravu, a ostali se ne slažu sa Vama?

pitanja na razgovoru za posao

Opšte veštine

 • U kojim situacijama se teško snalazite?
 • Opišite situaciju u kojoj ste morali da radite pod pritiskom. Šta ste uradili da smanjite pritisak?
 • Šta je Vaše najveće razočarenje? Kako ste na njega reagovali?
 • Da li ste ikada imali problema radeći sa kolegom - kako ste izašli na kraj sa tim?

Odnos prema karijeri, poslu i poslodavcu

 • Kakav odnos ste imali sa šefom ma prethodnom radnom mestu
 • U čemu ste najviše/najmanje uživali na Vašem prethodnom poslu? Zašto?
 • Koliko dobro znate da koristite kompjuter?
 • Šta znate o ovoj kompaniji?
 • Koliku platu očekujete?
 • Šta mislite o prekovremenom radu?
 • Da li volite da radite u tačno određenom radnom vremenu?
 • Zašto želite da napustite kompaniju u kojoj sada radite?
 • Koji je Vaš cilj u karijeri?
 • Da li posedujete preporuke od Vaših prethodnih poslodavaca?
 • Opišite mi Vaš koncept profesionalnosti.
 • Gde biste želeli da budete za 5 godina?

Obrazovanje

 • Koji je najvažniji segment Vašeg obrazovanja?
 • Zašto ste izabrali baš taj fakultet?
 • Koji Vam je bio najomiljeniji predmet? Zbog čega?
 • Koji Vam je bio najmanje omiljeni predmet? Zbog čega?  
 • Da li želite unaprediti Vaše znanje, tj. dodatno se školovati?

Timski rad

 • Opišite mi tim u kome ste radili - kakav je bio Vaš doprinos?
 • Kakve ste probleme imali u timu - kako su ti problemi rešeni?
 • Na koji način biste izabrali tim koji bi radio sa Vama na nekom projektu?

Komunikacija

 • Opišite mi prezentaciju koju ste održali. Na šta ste bili ponosni, šta biste promenili?
 • Kako biste definisali svoje veštine  komunikacije?

Vođstvo

 • Šta vođa znači za Vas?
 • Na koji način ste do sada bili vođa?
 • Opišite mi idealnog vođu.

Planiranje

 • Opišite mi situaciju kada ste nešto morali da planirate - koji ste proces koristili?
 • Kako se snalazite kada morate da radite više stvari odjednom?
 • Opišite mi situaciju kada ste došli do inovativnog rešenja za neki problem.

Koja pitanja na intervjuu za posao će menadžer ljudskih resursa upotrebiti zavisiće i od vrste radnog mesta i njegovih specifičnosti. Postoje pitanja na razgovoru za posao čija pravilna formulacija pomaže da procenite kandidata. Zato izbegavajte zatvorena pitanja tipa: "Da li možete raditi pod pritiskom?" Ispravno pitanje je: "Šta mislite o radu pod pritikom?" Pitanja koja traže izbor između teških alternativa služe za procenu kandidatovog pristupa procesu donošenja odluka, npr. "Šta je po Vama manje zlo, pronevera ili falsifikovanje?" Postoje i pitanja kojima možete zbuniti ljude koji se uvek slažu, npr. "Uvek sam mislio da usluga klijentu treba početi tek kad su svi računi plaćeni, zar i Vi ne mislite tako?" U kreiranju takvih pitanja poželjna je kreativnost i poznavanje psihologije kod ispitivača.

Razlozi za odabir nekog kandidata trebaju se bazirati na ispunjavanju kriterijuma izbora, njegovim referencama, uklapanju u opis i profil posla, a ne na godinama iskustva ili zato što je izabrani više pričljiv od ostalih kandidata. Kandidati za posao ne smeju da se diskriminišu ni po kom osnovu i potrebno je biti što objektivniji prilikom procena ličnosti i odlučivanja o tome ko i u kolikoj meri ispunjava potrebne kriterijume za posao.

Zato je veština intervjuisanja jedno od bitnih obeležja dobrog HR menadžera. Menadžeri ljudskih resursa znaju kako voditi razgovor za posao kao i kada treba postaviti koje pitanje kako bi saznali što je moguće više o kandidatu koga intervjuišu. 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Organizacija koja uči - 5 principa Kako razviti kreativnost i podstaći maštu
Regrutovanje kadrova - temelj uspešnog poslovanja Zašto je email marketing marketing budućnosti?
Ako Vas interesuju zanimanja iz ove oblasti pogledajte program: Menadžment ljudskih resursa.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.