Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Promotivni marketing

Opis kursa

Promocija zauzima značajno mesto u marketingu i jedan je od četiri osnovna instrumenta marketinga.

Kurs Promotivni marketing objašnjava pojam marketinških komunikacija i promocije i upoznaje polaznike sa strategijama u planiranju marketinških komunikacija, kao i oblicima promocije koji se najčešće koriste u praksi. Opširnije se obrađuju ekonomska propaganda, unapređenje prodaje, odnosi sa javnošću, direktni marketing i lična prodaja, jer oni predstavljaju najvažnije oblike promocije danas.

Cilj kursa

Cilj kursa jeste da upozna polaznike sa celokupnim procesom planiranja marketinških komunikacija u organizaciji i efektima kvalitetno osmišljene i sprovedene promocije. Sadržaj kursa omogućiće polaznicima da nauče da samostalno, u realnom poslovnom okruženju, prepoznaju oblike promocije koji najviše odgovaraju projektu promovisanja na kome su angažovani i, u skladu sa tim, kreiraju konkretan promotivni komunikacijski miks.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni programOdnosi s javnošću i Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.