Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Obrada slika (ECDL Image Editing)

Kurs Obrada slika odgovara novom ECDL modulu koji se polaže za sticanje ECDL Standard sertifikata. Da bi položio ovaj modul, polaznik treba da pokaže znanja i veštine kojima potvrđuje da razume ključne kocepte digitalnih slika, da ume da koristi apliakcije za obradu slike, primeni različite efekte, pripremi fotografiju za štampu i slično.

Upravo zbog toga, sve ove tehnike i veštine će naučiti na kursu Obrada slika. Zato će polaznici na ovom kursu učiti da rade i usavršavati svoje veštine u Photoshopu, programu za obradu i pripremu fotografija. Poznavanje i rad u ovom programu danas neophodno svakome ko želi da poseduje naprednija znanja iz rada na računaru.

Polaznika ovog kursa po njegovom završetku postaju potpuno osposobljeni da "srede" sliku - od njene obrade pomoću aplikacija, preko dodavanja različitih efekata, do pripreme za štampu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment projekataOdnosi s javnošću i Preduzetništvo.

Opis i cilj kursa Obrada slika

Kurs se bavi osnovnim pojmovima digitalne fotografije, grafičkim formatima, kao i terminima poput vektorske i rasterske grafike i 2D i 3D računarske grafike. Takođe, bavi se bojom, odnosno različitim modelima boja kao što su RGB, CMYK, HSB i sl., kao i načinima korišćenja raznih opcija za podešavanje osvetljenja i kontrasta, zasićenošću bojom i sličnim modifikacijama čiji je cilj poboljšanje kvaliteta digitalne fotografije. Potom će biti obrađeni načini čuvanja digitalne fotografije i prebacivanja na računar, kao i načini korišćenja SD uređaja. Polaznici će saznati na koji se način može doći do digitalnih fotografija osim korišćenjem foto-aparata ili mobilnog telefona – kao što su na primer skeniranje ili preuzimanje fotografija sa interneta. Biće objašnjen rad u programu Adobe Photoshop, jednom od najpopularnijih programa za obradu digitalnih fotografija. Posebno će biti obrađeno kreiranje novih dokumenata, a zatim će biti reči i o podešavanjima radnog prostora, kao i pojedinih alata koje ćete koristiti pri obradi fotografija. Upoznaćete se sa načinima selekcije pojedinih delova fotografija, alatima za uređivanje veličine dokumenata, radom na tekstualnim objektima, efektima i filterima koje je moguće koristiti i tako dalje.

Polaznici se upoznaju sa obradom slike, radom u profesionalnom programu za foto-montažu i stiču osnovna znanja iz upotrebe alata na računaru, kreiranja, prebacivanja i čuvanja digitalnih slika. Detaljnije, obrađivaće se rad na samim slikama u smislu formata, boja i čuvanja samih slika. Upoznaće se sa kreiranjem novih dokumenata i podešavanjima, zatim i mogućnostima selekcije, kreiranjem slojeva i tekstualnih objekata, kao i korišćenjem efekata i filtera. Takođe, biće objašnjeni alati za crtanje i bojenje, a na samom kraju i priprema izlaznih dokumenata, odnosno podešavanja koja su za to potrebna – na koji način se mogu snimiti fotografije koje ćemo koristiti na webu i koji izbor formata za tu svrhu imamo. I, na kraju, biće objašnjena priprema fotografija za štampu, odnosno šta je potrebno uraditi kako bi se fotografije štampale u maksimalnom kvalitetu. Dakle, cilj ovog kursa je da se polaznici ukratko upoznaju sa istorijom, pojmom i upotrebom digitalne fotografije, kao i sa kompletnim procesom rada na skladištenju, obradi i daljoj upotrebi.

Kurs Obrada slika odgovoriće vam na sledeća pitanja:

Šta se podrazumeva pod pojmom fotografije?

Fotografija kao grafička tehnika je medij koji podrazumeva beleženje svetlosti. Ona nam daje iluziju stvarnosti. Bez obzira na to da li je reč o stvarnosti koju zapažamo ili o umetničkom izrazu, fotografija predstavlja nezaobilazan aspekt savremenog društva. Igra svetlosnih talasa i percepcija njihovih čestica u ljudskom umu je dugo bila tajna i fascinacija. Ljudi su vekovima težili da uhvate svetlost, pa je tako pojavom fotografije čovečanstvo odmah počelo da primenjuje ovu tehniku na razne načine. U početku je bavljenje fotografijom bio skup hobi bogatih industrijalaca i privilegija pripadnika vladajuće klase. Prve fotografske laboratorije su bile pokretne radionice sa nizom brojnih materijala i alata koji su morali biti upotrebljeni da bi se dobila jedna fotografija. S vremenom je fotografska tehnika prilagođena društvu i njegovim potrebama. Danas se fotografijom može baviti svako.

Koja je razlika između vektorske i rasterske grafike?

Vektorska grafika koristi matematičke jednačine za crtanje dizajna. Ove matematičke jednačine su prevedene u tačke koje su povezane linijama ili krivinama, poznatim i kao vektorske putanje, i čine sve različite oblike koje vidite na vektorskoj grafici. Ovo omogućava skaliranje vektorske grafike na bilo koju veličinu bez smanjenja kvaliteta slike, kao i održavanje male veličine datoteke.

Rasterska grafika sastoji se od malih kvadrata koji se zovu pikseli. Kada se rasterska grafika kreira u određenoj veličini, ne može se povećati bez kvaliteta slike. Što je veća količina piksela na slici, veća je i veličina datoteke.

 

Stoga, glavna razlika između vektorske i rasterske grafike jeste u tome što se vektorska grafika zasniva na raznim geometrijskim oblicima, a rasterska na pikselima, tj. tačkama.

Zašto je danas neophodno znanje rada u programu Adobe Photoshop CC prilikom dizajniranja?

Photoshop je jedan od ključnih alata koje dizajneri koriste u radu. Ovaj program je prvenstveno napravljen za rad sa rasterskom grafikom, ali on ima i mogućnost vektorskog crtanja, kao i rada sa vektorskim elementima. Njegova logika, stabilnost i kompatibilnost s drugim grafičkim programima daje mu pravo se smatra najboljim programom u svom domenu.

Razlog što je ovaj program postao toliko nezamenljiv jeste njegova široka upotreba, kao i vrlo prilagodljiv korisnički interfejs. Program pored toga poseduje i mnoge alate koji olakšavaju posao dizajnera jer im omogućava da brzo i lako dođu do željenih grafičkih rešenja. Namenjen je za korišćenje na operativnim sistemima Microsoft Windows i Mac OS.

Čemu sve služi Photoshop CC?

Photoshop je program koji prvenstveno služi za obradu fotografija i njihovu montažu. Osim toga, ovaj program nudi i brojne druge mogućnosti koje se tiču dizajna flajera, banera i vizuelnog identiteta sajtova. Program Photoshop poseduje mnoge alate, od kojih su neki predviđeni za selekciju, izmenu rezolucije i veličine grafike, dok pojedini pomažu pri bojenju ili korekciji boje na fotografiji. Ovaj program korisnicima pruža mogućnost rada u slojevima, odnosno layerima, kao i priliku za rad sa maskama, tačnije maskiranje određenih delova grafike koji su suvišni ili nepotrebni prilikom dizajniranja krajnjeg proizvoda. Iako je osnovni format Photoshopa PSD (format u kome obrađujete grafiku), takozvani radni format, Photoshop podržava veliki broj fajlova koji se koriste za čuvanje digitalnih slika.

Zašto je potrebno znati obradu fotografija kroz Photoshop?

Sama obrada fotografije je širok pojam. Naime, ona može da označava samo korekciju boje na fotografiji, ali pored toga može značiti i montažu, kao i izdvajanje određenog dela fotografije ili retuširanje. Tokom ove Photoshop obuke preći ćemo kroz neke od najvažnijih alata koje ovaj program pruža. Polaznici će naučiti Selection, Image size editing, Layers, Masking, Vector shapes i mnoge druge mogućnosti izmene grafike.

Ovi alati će vam pomoći u boljem, bržem i lakšem prilagođavanju fotografija za određenu dimenziju, kao i prilagođavanju fotografije dizajnu ili isecanju fotografija i formiranju novih kompozicija koje su sačinjene od više različitih fotografija.

Da li je lako naučiti rad u programu Photoshop CC?

Kao što smo već napomenuli, Photoshop je vrlo razvijen i ima veliki broj opcija i mogućnosti, ali bez obzira na to, ovaj program nije teško naučiti i svako ko je posvećen dizajnu i za njega zainteresovan trebalo bi da zna kako se koristi.

Interfejs ovog softverskog programa možete prilagoditi sopstvenim potrebama tako da vam budu vidljivi samo oni alati koje najčešće koristite u radu. Takođe ćete jednostavno moći da naučite kako da se snađete u ovom radnom okruženju, kao i sa svim alatima koji su radi lakše organizacije postavljeni u padajućim menijima. Sve ovo doprinosi tome da lakše savladate rad u ovom programu.

Možete li raditi pripremu za štampu u Photoshopu?

U ovom programu možete raditi i pripremu za štampu, kao i razne dizajnerske predloge. Ovaj program vam može omogućiti da pravite razna kreativna idejna rešenja za bilborde, reklame, vizitkarte, flajere i razne oblike promotivnog materijala.

Radom u ovom programu upoznaćete se sa njegovim mnogobrojnim opcijama u vezi sa štampom i samom pripremom fajlova za štampu. Recimo, naučićete da uređujete veličinu dokumenta, da uređujete tekst u dokumentu, naučićete da koristite layere i maske dok radite, a pored toga ćete naučiti kako možete iz ovog programa direktno pripremati dokument za štampu. Naučićete zašto se za web koristi RGB aditivni kolorni model, a zašto je za štampu potrebno promeniti u CMYK supstraktivni model boja.

Plan i program kursa

Modul 1: Rad sa slikama

 • Digitalna fotografija
 • Grafički formati
 • Boje
 • Čuvanje slika

Modul 2: Rad u programu Adobe Photoshop

 • Kreiranje novih dokumenata
 • Podešavanja
 • Pomoć u radu

Modul 3: Rad sa dokumentima

 • Selekcije
 • Alati za uređivanje veličine dokumenata
 • Slojevi
 • Tekstualni objekti
 • Efekti i filteri 

Modul 4: Crtanje i bojenje

 • Alati za crtanje
 • Alati za bojenje

Modul 5: Priprema izlaznih dokumenata

 • Podešavanja
 • Štampa

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se