Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Obrada slika (ECDL Image Editing)

Opis kursa

Kurs Obrada slika odgovara novom ECDL modulu koji se polaže za sticanje ECDL Standard sertifikata. Da bi položio ovaj modul, polaznik treba da pokaže znanja i veštine kojima potvrđuje da razume ključne kocepte digitalnih slika, da ume da koristi apliakcije za obradu slike, primeni različite efekte, pripremi fotografiju za štampu i slično.

Upravo zbog toga, sve ove tehnike i veštine će naučiti na kursu Obrada slika. Zato će polaznici na ovom kursu učiti da rade i usavršavati svoje veštine u Photoshopu, programu za obradu i pripremu fotografija. Poznavanje i rad u ovom programu danas neophodno svakome ko želi da poseduje naprednija znanja iz rada na računaru.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznika potpuno osposobi da "sredi" sliku - od njene obrade pomoću aplikacija, preko dodavanja različitih efekata, do pripreme za štampu.

Više o znanjima i veštinama koje ćete preuzeti na kursu Obrada slika možete videti u silabusu na zvaničnoj ECDL prezentaciji, a na ovoj strani o samom ECDL sertifikatu.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment ljudskih resursaCambridge poslovni program i Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.