Upisni rok je počeo

Kurs Marketing u uslužnim delatnostima

Opis kursa

U osam nastavnih jedinica, u kursu Marketing u uslužnim delatnostima opisani su pojam usluga, karakteristike usluga koje ih odvajaju od proizvoda, kao i razvoj marketinga usluga. Poseban fokus stavljen je na uslužni marketing miks koji predstavlja dopunu tradicionalnog marketing miksa, gde sada umesto 4P imamo 7P. Usluge su neodvojive od izvršilaca i kupaca tih usluga, pa su neke od nastavnih jedinica posvećene značaju ove dve uloge u procesu pružanja usluga.

Cilj kursa

Tokom ovog kursa polaznici će se upoznati sa karakteristikama usluga, elementima uslužnog marketing miksa, a razumeće i proces brendiranja usluge i uticaja zaposlenih na taj proces. Na kreiranje usluge utiču i kupci tih usluga, tako da će se polaznici upoznati sa ulogom kupaca u procesu pružanja usluga i sa tim koliko su oni značajni za ovaj proces.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnostiCambridge poslovni program i Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.