Kako do dobro plaćenog posla posle pandemije

Upravljanje prodajom

Opis kursa

U kursu Upravljanje prodajom će polaznici imati prilike da se upoznaju sa osnovnim pojmovima u vezi sa procesom prodaje, upravljanjem procesom prodaje i planiranjem prodaje, kao i učesnicima u procesu prodaje. Polaznici će se ujedno upoznati sa prednostima izlaska kompanije na inostrano tržište, ali i sa povezanošću funkcije prodaje sa marketing funkcijom unutar kompanije.

Cilj kursa

Cilj kursa je najpre da se opiše pojam upravljanja prodajom i definišu osnovne funkcije i aktivnosti koje imaju menadžeri prodaje. Polaznici će tokom ovog kursa shvatiti proces planiranja prodaje i načine na koje funkcioniše prodajni sektor unutar jedne kompanije.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: PreduzetništvoInvesticioni menadžment i berzansko poslovanje i Prodaja i menadžment prodaje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.