Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Međunarodno poslovno pravo / International Business Law

Opis kursa

Kurs Međunarodno poslovno pravo se bavi problematikom vezanom za međunarodne privredne odnose, u prometu roba ili usluga, kao i za zaključivanje ugovora koji regulišu odnose u tom prometu između privrednih subjekata iz različitih zemalja kao učesnika u međunarodnom prometu. Pažnja ovog kursa je, takođe, usmerena i na međunarodna plaćanja, međunarodno sudstvo, kao i međunarodne privredne arbitraže.

Cilj kursa

Cilj kursa je usmeren na obučavanje polaznika o pravnim normama koje regulišu međunarodne poslovne odnose u cilju osposobljavanja polaznika da prepoznaju i koriste međunarodno poslovno pravo u regulisanju poslovanja i menadžmenta sa prisustvom inostranog faktora.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Preduzetništvo i Međunarodno poslovanje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.