Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Struktura i dizajn organizacije

Bilo da radite za startap ili za multinacionalnu kompaniju, struktura organizacije se jednostavno podrazumeva, te se često uzima zdravo za gotovo. Organizaciona struktura ne samo da potpomaže organizaciji da posluje bez napora već joj pomaže i u propisivanju načina na koji će funkcionisati. Organizaciona struktura pomaže u diktiranju kulture, vrednosti i uspeha. Kada kompanija primeni pravu strukturu, preostaje joj samo da odredi ključne ciljeve i najbitnije rezultate. Struktura pomaže u stvaranju kulture, a kada je kultura takva da ljudi vole da budu zajedno na radnom mestu, dešavaju se promene i uspesi.

Tokom dvadesetog veka došlo je do velikog razvoja u poslovanju, što je dovelo do pojave organizacione strukture na koju smo svi navikli, a to je tradicionalni hijerarhijski model. On podrazumeva osnivača, generalnog ili izvršnog direktora koji gradi tim oko sebe, tim dalje angažuje menadžere da rukovode različitim poslovima, a menadžeri angažuju saradnike za obavljanje svakodnevnih poslova. Veliki broj ljudi se susreo sa ovakvom organizacionom strukturom, a još je veći broj njihovih roditelja koji su radili upravo u ovako strukturisanim kompanijama. Međutim, kako su se društvo, tehnologija i kultura razvijali, tako su se razvijale i mogućnosti i zahtevi za strukturiranje kompanije. Rad na znanju u 21. veku postao je fluidniji i međuzavisan, a njegovo širenje u poslednje dve decenije može zahtevati sasvim nove organizacione strukture. Usvajanje prave strukture ne samo da odražava i potvrđuje vrednosti kompanije već može i da pospeši ili slomi njen već stečen uspeh.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Poslovna administracijaMenadžment ljudskih resursa i Prodaja i menadžment prodaje.

Opis i cilj kursa Struktura i dizajn organizacije

Kurs se sastoji iz pet nastavnih jedinica, koje govore o projektovanju organizacione strukture. U prvoj nastavnoj jedinici definisaćemo organizaciju, organizacionu strukturu i sve osnovne elemente. Objasnićemo pojmove: podela rada, decentralizacija, podela na departmane i koordinacija. Druga nastavna jedinica je posvećena metodama koje se koriste za snimanje stanja u kojem se organizacija nalazi, radi poboljšanja poslovanja. Objašnjen je postupak opštih istraživačkih metoda, i to: analiza sadržaja, sistemsko posmatranje, anketa, intervju. U okviru treće nastavne jedinice izučićemo projektovanje organizacione strukture. To je postupak koji se sastoji iz četiri faze: analiza ključnih događaja, analiza doprinosa, relaciona analiza i sinteza modela organizacione strukture. Svaka faza je detaljno obrađena. 

Četvrta nastavna jedinica predstavlja osnovne modele organizacione strukture, koji predstavljaju cilj ovog procesa projektovanja. Modeli organizacione strukture organizacije koji su detaljno objašnjeni su: funkcionalna organizaciona struktura, proizvodna organizaciona struktura, procesna organizaciona struktura, teritorijalna organizaciona struktura, divizioni model organizacije, projektni model organizacije, matrični model organizacije, model prema strategijskim poslovnim jedinicama. Na samom kraju nastavne jedinice predstavićemo Mincbergov model organizacione strukture i situacione faktore koji utiču na organizacionu strukturu. Kurs ćemo završiti izučavanjem organizacione kulture. Predstavićemo značaj organizacione kulture i objasniti šta koja vrsta organizacione kulture podrazumeva. Detaljno ćemo objasniti: kulturu moći, kulturu uloga, kulturu zadatka i kulturu podrške. Predstavićemo i model ledenog brega, na osnovu koga ćemo razumeti skrivene i vidljive komponente ovog modela.

Cilj ovog kursa je da se polaznici upoznaju sa metodologijom projektovanja organizacione strukture. Osim toga, polaznici kursa će se upoznati sa metodama prikupljanja podataka koji će doprineti razvoju njihove karijere. Dobiće više znanja o organizacionim modelima i organizacionoj kulturi kompanije. Kroz prikaz nekoliko metoda za analizu organizacione kulture, detaljnije će se upoznati sa ovom metodologijom. Biće u mogućnosti da prepoznaju u kakvoj organizacionoj kulturi posluju i da se na osnovu toga lakše prilagode. Organizaciona struktura poboljšava operativnu efikasnost pružajući zaposlenima na svim nivoima u kompaniji jasnoću obavljanja poslova. Uz pomoć formalnog prikaza strukture olakšava se uvođenje novih pozicija u kompaniji.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je organizacija?

Organizacija predstavlja sastavni deo društva. Nju čini skup ljudi koji su se okupili da bi ostvarili zajednički cilj. Da bi bila uspešna, organizacija treba da bude efikasna, dinamična i fleksibilna. Ovo zahtevaju savremeni uslovi poslovanja i veoma promenljivo okruženje. Organizacijom upravlja menadžment preduzeća, koji treba da predvodi i usmerava organizaciju. Odgovarajuće upravljanje organizacijom dovodi do ostvarivanja ciljeva i do zadovoljstva članova organizacije. Veoma bitna aktivnost menadžmenta je uspostavljanje organizacione strukture tako da odgovara zadacima koje treba da ispuni. Mincberg je za organizaciju rekao: „Organizaciona struktura je suma načina na koje organizacija deli posao i zadatke i postiže koordinaciju njihovog reagovanja”.

2. Koje specifične metode istraživanja možemo primeniti na organizaciju?

Specifične metode se koriste za uže polje istraživanja. U njih svrstavamo: PEST, SWOT, analizu uticaja, metodu scenarija, strukturalnu analizu, benchmarking, metodu portfolija, sistemsku analizu, analizu osetljivosti i slično. Od navedenih metoda kao najrasprostranjeniju možemo da izdvojimo PEST. Ona podrazumeva analiziranje uticaja političkih, ekonomskih, socijalnih i tehnoloških faktora na organizaciju. Pored nje, veoma je raspostranjen i benchmarking. Benchmarking podrazumeva učenje od najboljih, to jest primenu određenih gotovih organizacionih rešenja. Strukturalna analiza podrazumeva analiziranje pet sila koje utiču na poslovanje preduzeća. Svaka od njih se može posebno analizirati, ali suština napretka je analiza svih pet sila. U njih spadaju: konkurenti, supstituti, barijere ulaska, pregovaračka moć kupca i pregovaračka moć dobavljača.

3. Koje vrste organizacione kulture postoje?

Organizaciona kultura je razgraničenje između okruženja i organizacije. Razlikujemo kulturu moći, kulturu uloga, kulturu zadatka i kulturu podrške. Navedena podela je izvršena prema uticaju neizvesnosti i moći. Kultura moći se odlikuje visokim stepenom moći i niskim stepenom neizvesnosti. Zaposleni ne mogu da utiču na kulturu u organizaciji, već samo prihvataju pravila koja su ranije postavljena. Kultura uloga se svodi na pravila i procedure koje treba da utiču na ponašanje svakoga u firmi. Uticaj lidera ne postoji. Izvor moći je hijerarhija, kao i kontrola informacija. Kultura zadatka svodi se na odgovarajuće izvršenje zadatka. Osobe koje imaju autoritet jesu one koje perfektno obavljaju zadatak. Kultura podrške svoje uspehe zasniva na uspesima svojih članova.

Struktura i dizajn organizacije

Plan i program

1. Organizacija i dimenzije organizacije – organizacija, dimenzije organizacione strukture (podela rada – specijalizacija, decentralizacija, podela na departmane, koordinacija)

2. Metode prikupljanja podataka – opšte istraživačke metode, specifične istraživačke metode, strukturalna analiza, benchmarking

3. Postupak projektovanja organizacione strukture – analiza ključnih aktivnosti, analiza doprinosa, relaciona analiza, sinteza modela organizacione strukture

4. Modeli organizacione strukture – modeli organizacije (funkcionalna organizaciona struktura, proizvodna organizaciona struktura, procesna organizaciona struktura, teritorijalna organizaciona struktura, divizioni model organizacije, projektni model organizacije, matrični model organizacije, model prema strategijskim poslovnim jedinicama), posebni modeli organizacione strukture (operativno jezgro, strateški vrh, srednji nivo rukovodilaca, tehno-struktura, osoblje za podršku)

5. Organizaciona kultura – kreiranje organizacione kulture

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se