Upisni rok je počeo

Struktura i dizajn organizacije

Opis kursa

Organizaciona struktura u preduzeću je logički povezana celina, sastavljena od organizacionih jedinica zaduženih za obavljanje pojedinih vrsta poslova. Organizacioni dizajn je proces u kom se obavljaju menadžerske aktivnosti na stvaranju modela organizacione strukture u skladu sa kontekstom organizacije.

Dizajn se može prikazati organizacionom šemom ili slikom i opisom komponenata i veza organizacije. Na kursu se obrađuju pojmovi strukture i dizajna organizacije. Obrađuju se i osnovni tipovi strukture, osnovni koncepti dizajna i novi pristupi.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa pojmovima strukture i dizajna organizacije. Cilj kursa je da polaznike upozna sa osnovnim modelima organizacije i da nauče da primene stečeno znanje na praktičnim primerima.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Cambridge poslovni program i Strategijski i operativni menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.