SVE ŠTO VAM JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Hartije od vrednosti

Hartija od vrednosti predstavlja finansijski instrument kojim se trguje. Posmatrane u užem smislu, hartije od vrednosti predstavljaju investicioni instrument, odnosno instrument kod kog se investicioni rizik kompenzuje potencijalnim prinosom. Tu spadaju akcije, obveznice, opcije i drugi finansijski derivati. 

Hartije od vrednosti u širem smislu obuhvataju i instrumente kredita i plaćanja poput čeka, menice, skladišnice i slično. Hartijama od vrednosti se trguje na berzi. Komercijalnim menicama se trgovalo na francuskoj berzi još u XII veku, da bi se institucionalni koreni berze razvili nešto kasnije (u XVI i XVII veku) u velikim trgovinskim centrima širom sveta – Holandiji, Velikoj Britaniji, Danskoj i Nemačkoj. 

Interesovanje za vlasništvo nad hartijama od vrednosti se značajno povećao poslednjih decenija. Inflatorne tendencije usmerile su pažnju na hartije od vrednosti kao sredstva za kompenzaciju rastućih cena. Državne regulative ojačale su poverenje javnosti u trgovinu hartijama od vrednosti. U Sjedinjenim Američkim Državama, milioni pojedinaca poseduju hartije od vrednosti javnih korporacija, dok mnogi drugi poseduju akcije posredno preko institucija koje su vlasnici hartija od vrednosti, poput investicionih kompanija i penzionih fondova. 

Prilikom trgovine samim hartijama od vrednosti, treba dobro vladati materijom kako se ne bi dospelo u situaciju u kojoj se našao neiskusni trgovac iz Japana. Naime, on je hteo da proda jednu akciju po ceni od 640.000 jena, ali je greškom prodao 640.000 akcija po ceni od jednog jena. Ova greška je ekvivalentna prodaji proizvoda vrednog tri milijarde dolara po ceni od 5.000 dolara.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Investicioni menadžment i berzansko poslovanje i Finansijski menadžment.

Opis i cilj kursa Hartije od vrednosti

Kurs Hartije do vrednosti se sastoji iz jednog modula i pet nastavnih jedinica; fokusira se na hartije od vrednosti kao finansijske instrumente i njihovu ulogu na tržištu. Upoznaje polaznike sa različitim vrstama hartija od vrednosti, uključujući novčane i robne hartije od vrednosti, čekove i menice. Kurs će takođe pokriti tržište hartija od vrednosti i ulogu banke na tom tržištu, uključujući načine na koje banke mogu koristiti ove instrumente u svrhu upravljanja rizicima. Polaznici će takođe steći razumevanje vrednosti i rizika koji se povezuju s hartijama od vrednosti na tržištu, kao i načine na koje se te vrednosti i rizici procenjuju; samim time, biće reči i o međunarodnoj komisiji za hartije od vrednosti. 

Cilj kursa Hartije od vrednosti je da polaznicima pruži sveobuhvatno razumevanje različitih vrsta hartija od vrednosti i njihove uloge na tržištu. Većina ljudi je imala priliku da se susretne sa nekim oblikom hartija od vrednosti, bilo da je to ček kojim se vršilo sukcesivno plaćanje nekog proizvoda ili menica koju je kompanija izdala kako bi prikupila dodatna finansijska sredstva. Kroz ovaj kurs, polaznici će naučiti kako se novčane i robne hartije od vrednosti, čekovi i menice koriste kao finansijski instrumenti, kako se procenjuju vrednosti tih hartija i kako se te hartije koriste na tržištu hartija od vrednosti. Takođe će biti reči o ulozi banke u ovom procesu i načinima na koje banke mogu koristiti ove instrumente u svrhe upravljanja rizicima i ostvarivanja dobiti.

Njihov značaj za poslovanje kompanije je izuzetan i treba posebno oprezno pristupiti njihovoj analizi pre nego što se donese odluka o trgovini njima. Pokazatelj koliki značaj hartije od vrednosti imaju na razvijenim tržištima može biti podatak da se na Njujorškoj berzi trguje sa hartijama od vrednosti koje na mesečnom nivou iznose oko 1.520 milijardi dolara, Šangaj trguje sa 1.278 milijardi dolara, dok Londonska berzanska grupa trguje sa 165 milijardi dolara mesečno. 

Malo je poznato da je kompanija Apple pored Stiva Voznijaka i Stiva Džobsa imala i trećeg suosnivača – Ronalda Vejna, koji je imao udeo od 10% u ovoj kompaniji. On je 1976. godine prodao svoj udeo za 800 dolara. Danas bi njegov udeo vredeo 35 milijardi dolara. Ovo je samo jedan od primera gde strpljenje i prepoznavanje potencijala imaju ogromnu vrednost, a njihov izostanak nosi visoku cenu.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

1. Kako glasi podela hartija od vrednosti prema načinu na koji se prenose?

Prema načinu na koji se hartije od vrednosti prenose, mogu se razlikovati:

  • hartije koje glase na ime – koje se prenose nasleđem, prema opštim pravnim propisima, raznim ugovorima i sl.; nazivaju se još i rekta hartije;
  • hartije koje glase na donosioca – koje se prenose prostom predajom; kod ove vrste hartija, pretpostavlja se da onaj koji poseduje hartiju ima pravo da raspolaže i pravom koje je sadržano u njoj;
  • hartije po naredbi – koje se prenose na novog vlasnika stavljanjem potpisa na poleđini hartije – indosament; to su hartije koje glase na ime, ali uz dodatak „po naredbi” iza imena, što znači da je to lice ovlašćeno da naredi da se obaveza ispuni nekom trećem licu.

2. Šta su finansijski derivati?

Finansijski derivati su finansijski instrumenti čija vrednost zavisi od vrednosti drugog finansijskog instrumenta ili imovine, kao što su akcije, valute, sirovine, kamatne stope i dr. Derivati omogućuju trgovcima i investitorima da špekulišu na promene u vrednosti određene imovine bez stvarne kupovine ili prodaje same imovine. Postoje različite vrste derivata, uključujući opcije, futures ugovore, forward ugovore i swap ugovore. Opcije omogućavaju kupcu da kupi ili proda imovinu po određenoj ceni u određenom roku, dok futures, forward i swap ugovori omogućavaju trgovcima da špekulišu na cenu imovine u budućnosti. Derivati se često koriste za zaštitu rizika, ali i za potencijalno veće finansijske dobitke.

3. Šta je call opcija?

Call opcija predstavlja obavezu prodavca opcije da proda izvornu hartiju od vrednosti, odnosno da imalac, tj. kupac opcije, ako želi, ima pravo da je kupi od prodavca po unapred određenim uslovima. To je opcija koja daje pravo vlasniku da kupi određenu aktivu u određenom roku po unapred ugovorenoj ceni.

Kupac kupuje call opcije zbog toga što očekuje rast tržišne cene osnovne aktive u odnosu na ugovorenu cenu. U slučaju rasta cena kupac ima mogućnost da kupi aktivu po ugovorenoj ceni koja je niža od tržišne. Prodavac call opcije je u suprotnoj poziciji, jer on očekuje pad tržišne cene osnovne aktive u odnosu na sve već ugovoreno. Ukoliko vlasnik ne iskoristi opciju, prodavcu ostaje premija.

Hartije od vrednosti i novac na stolu

Plan i program kursa Hartije od vrednosti

I modul – Hartije od vrednosti

1. Hartije od vrednosti kao finansijski instrumenti – pojam i značaj hartija od vrednosti, vrste hartija od vrednosti i uloga hartija od vrednosti na finansijskom tržištu 

2. Novčane i robne hartije od vrednosti – novčane hartije od vrednosti, robne hartije od vrednosti i finansijski derivati 

3. Čekovi i menice – čekovi i čekovne radnje i menice i menične radnje

4. Tržište hartija od vrednosti i uloga banke na tom tržištu – mehanizmi trgovine hartijama od vrednosti i mogućnosti uključivanja bankarskog sektora u ove poslove

5. Vrednost i rizici hartija od vrednosti na tržištu – vrednost hartija od vrednosti, pojam, vrste i metode smanjenja rizika na tržištu hartija od vrednosti i Međunarodna komisija za hartije od vrednosti (International Organization of Securities Commissions – IOSCO)

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se