Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Hartije od vrednosti

Hartija od vrednosti predstavlja finansijski instrument kojim se trguje i odlično zarađuje. Posmatrane u užem smislu, one predstavljaju investicioni instrument, odnosno instrument kod kog se investicioni rizik kompenzuje potencijalnim prinosom. Tu spadaju akcije, obveznice, opcije i drugi finansijski derivati. 

Hartije od vrednosti u širem smislu obuhvataju i instrumente kredita i plaćanja poput čeka, menice, skladišnice i slično. Hartijama od vrednosti se trguje na berzi. Komercijalnim menicama se trgovalo na francuskoj berzi još u dvanaestom veku da bi se institucionalni koreni berze razvili nešto kasnije (u šesnaestom i sedamnaestom veku) u velikim trgovinskim centrima širom sveta – Holandiji, Velikoj Britaniji, Danskoj i Nemačkoj. 

Interes za vlasništvo hartija od vrednosti se uveliko povećao poslednjih decenija. Inflatorne tendencije usmerile su pažnju na hartije od vrednosti kao sredstva za kompenzaciju rastućih cena. Državne regulative ojačale su poverenje javnosti u trgovinu hartijama od vrednosti. U Sjedinjenim Američkim Državama milioni pojedinaca poseduju hartije od vrednosti javnih korporacija, dok mnogi drugi poseduju akcije posredno preko institucija koje su vlasnici hartija od vrednosti, poput investicionih kompanija i penzionih fondova. 

Prilikom trgovine samim hartijama od vrednosti treba dobro vladati materijom kako se ne bi dospelo u situaciju u kojoj se našao neiskusni trgovac iz Japana. Naime, on je hteo da proda jednu akciju po ceni od 640.000 jena, ali je greškom prodao 640.000 akcija po ceni od 1 jen. Ova greška je ekvivalentna prodaji proizvoda vrednog 3 milijarde dolara po ceni od 5.000 dolara. 

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Finansijski menadžment i Investicioni menadžment i berzansko poslovanje.

Opis i cilj kursa Hartije od vrednosti

Kurs Hartije od vrednosti se sastoji iz dva modula. U prvom modulu su obrađeni pojam i vrste hartija od vrednosti, dok drugi modul obuhvata tržište hartija od vrednosti. Prvi modul se sastoji iz sedam nastavnih jedinica, gde su obrađeni pojam i značaj hartija od vrednosti (biće reči o pojmu hartija od vrednosti, njihovom značaju, kao i o njihovoj amortizaciji i zameni), vrste hartija od vrednosti (podela HoV-a prema različitim kriterijumima poput kriterijuma imaoca prava), novčane hartije od vrednosti (biće reči o akcijama, obveznicama, blagajničkim, komercijalnim i državnim zapisima), zatim su obrađene robne hartije od vrednosti (skladišnica, teretnica, tovarni list), čekovi, menice, kao i finansijski derivati (forvard i fjučers ugovori). 

Drugi modul, koji nosi naziv Tržište hartijama od vrednosti, obrađuje tržište hartijama od vrednosti, ulogu banaka na tržištu hartija od vrednosti (kako na primarnom, tako i na sekundarnom tržištu), rizik hartija od vrednosti, kao i komisije hartija od vrednosti. 

Cilj kursa je da polazniku približi problematiku pojma i značaja hartija od vrednosti, njihovih vrsta, radnji sa hartijama od vrednosti, kao i način trgovanja njima. Većina ljudi je imala priliku da se susretne sa nekim oblikom hartija od vrednosti, bilo da je to ček kojim se vršilo sukcesivno plaćanje nekog proizvoda ili menica koju je kompanija izdala kako bi prikupila dodatna finansijska sredstva. 

Njihov značaj za poslovanje kompanije je izuzetan i treba posebno oprezno pristupiti njihovoj analizi pre nego što se donese odluka za trgovinu njima. Pokazatelj koliki značaj hartije od vrednosti imaju na razvijenim tržištima može biti podatak da se na Njujorškoj berzi trguje sa hartijama do vrednosti koje na mesečnom nivou iznose oko 1.520 milijardi dolara, Šangaj trguje sa 1.278 milijardi dolara, dok Londonska berzanska grupa trguje sa samo 165 milijardi dolara mesečno. 

Malo je poznato da je kompanija Apple pored Stiva Voznijaka i Stiva Džobsa imala i trećeg suosnivača – Ronalda Vejna, koji je imao udeo od 10% u ovoj kompaniji. On je 1976. godine prodao svoj udeo za 800 dolara. Danas bi njegov udeo vredeo 35 milijardi dolara. Ovo je samo jedan od primera gde su strpljenje i prepoznavanje potencijala cena koju pojedinci visoko plate. 

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Kako glasi podela hartija od vrednosti prema načinu na koji se prenose?

Prema načinu na koji se hartije od vrednosti prenose mogu se razlikovati:

 • Hartije koje glase na ime – koje se prenose nasleđem, prema opštim pravnim propisima, raznim ugovorima i slično tome. Nazivaju se jos i rekta hartije;
 • Hartije koje glase na donosioca – koje se prenose prostom predajom. Kod ove vrste hartija pretpostavlja se da onaj koji poseduje hartiju ima pravo da raspolaže i pravom koje je sadržano u njoj;
 • Hartije po naredbi – koje se prenose na novog vlasnika stavljanjem potpisa na poleđini hartije – indosament. To su hartije koje glase na ime, ali uz dodatak „po naredbi” iza imena, što znači da je to lice ovlašćeno da naredi da se obaveza ispuni nekom trećem licu.

Koje su karakteristike menice u evropskim pravnim sistemima?

Karakteristike menice u evropskim pravnim sistemima su sledeće:

 • menica je hartija od vrednosti koja glasi na određeni novčani iznos, a njena forma, instrumenti, prenos i isplata su propisani zakonom o menici;
 • pravo iz menice ne može se preneti na drugoga bez pismene isprave;
 • menica spada u red obligacionih hartija od vrednosti, jer njena potraživanja mogu glasiti samo u novcu;
 • menica je prezentaciona hartija od vrednosti, jer se mora prezentirati u vreme njene dospelosti da bi se ostvarilo pravo iz menice;
 • menična obaveza je strogo apstraktna;
 • menična obaveza svakog potpisnika je samostalna obaveza;
 • predstavlja strogo formalnu hartiju od vrednosti, jer sadrži sve elemente koji su propisani zakonom;
 • meničnog dužnika obavezuje samo ono što je uneto u menicu;
 • menicom se zasniva stroga obaveza dužnika.

Šta je call opcija?

Call opcija predstavlja obavezu prodavca opcije da proda izvornu hartiju od vrednosti, odnosno da imalac, tj. kupac opcije, ako želi, ima pravo da je kupi od prodavca po unapred određenim uslovima. To je opcija koja daje pravo vlasniku da kupi određenu aktivu u određenom roku po unapred ugovorenoj ceni.

Kupac kupuje call opcije zbog toga što očekuje rast tržišne cene osnovne aktive u odnosu na ugovorenu cenu. U slučaju rasta cena kupac ima mogućnost da kupi aktivu po ugovorenoj ceni koja je niža od tržišne. Prodavac call opcije je u suprotnoj poziciji, jer on očekuje pad tržišne cene osnovne aktive u odnosu na sve već ugovoreno. Ukoliko vlasnik ne iskoristi opciju, prodavcu ostaje premija.

Plan i program predavanja

1. Pojam i značaj hartija od vrednosti (HoV)

 • pojam HoV-a
 • značaj HoV-a
 • zamena i amortizacija HoV-a

2. Vrste hartija od vrednosti

 • podela HoV-a
 • ostali kriterijumi za podelu HoV-a
 • prenos HoV-a
 • prenos HoV-a putem indosamenta
 • prenos HoV-a putem cesije

3. Novčane hartije od vrednosti

 • akcija
 • vrste akcija
 • obveznica
 • blagajnički komercijalni i državni zapisi
 • sertifikat o depozitu
 • finansijski derivati 

4. Robne i transportne hartije od vrednosti

 • skladišnica
 • teretnica
 • tovarni list

5. Ček i čekovne radnje

 • pojam i uloga čeka u međunarodnom platnom prometu
 • vrste međunarodnih čekova
 • čekovne radnje
 • čekovna načela

6. Menica i menične radnje

 • pojam i karakteristike menice
 • elementi međunarodne menice
 • menične radnje
 • mere za očuvanje meničnih prava 

7. Berzanske opcije i ostale hartije od vrednosti

 • opcije
 • taktike investitora
 • ovlašćenja
 • prava
 • derivati
 • forvard ugovor
 • fjučers ugovori

8. Tržište hartija od vrednosti

 • funkcije finansijskog tržišta
 • determinante i elementi finansijskog tržišta
 • tržište HoV-a

9. Uloga banaka na tržištu hartija od vrednosti 

 • uloga banaka na primarnom tržištu HoV-a
 • uloga banaka na sekundarnom tržištu HoV-a
 • ostale aktivnosti banaka na tržištu HoV-a

10. Rizik i vrednost hartija od vrednosti na finansijskom tržištu

 • vrste rizika HoV-a
 • metode smanjenja rizika HoV-a
 • vrednost HoV-a na finansijskom tržištu
 • tržišna vrednost HoV-a
 • tržišna vrednost akcija 

11. Komisija za hartije od vrednosti

 • pojam i nastanak komisije za HoV
 • uloga i nadležnost komisije za HoV
 • međunarodna organizacija komisija za HoV

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.