Upisni rok je počeo

Međunarodne finansije

Opis kursa

Ključne celine u međunarodnim finansijama su teorija i politika bilansa plaćanja, sistem i politika deviznih kurseva, finansijska i devizna tržišta i međunarodna kretanja kapitala.

Cilj kursa

Mogućnost donošenja poslovnih odluka na makro i mikro nivou u kontinuiranom procesu finansijske globalizacije i integracije.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Međunarodno poslovanje i Finansijski menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.