Stekni najcenjeniji poslovni sertifikat!

Kurs Advertajzing

Kurs Advertajzing proučava način komunikacije sa tržištem na takav način da se utiče na svest potrošača kako bi se oni odlučili baš za konkretan proizvod ili uslugu, kao i da se steknu lojalni kupci. U kursu ćemo govoriti o procesu kreiranja reklamnih kampanja i savremenih načina komunikacije sa ciljnom grupom, efektivnosti reklamnih poruka, advertajzing agencijama i etici u oglašavanju.
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Marketing i marketing menadžmentOdnosi s javnošću i Prodaja i menadžment prodaje.

Kurs Advertajzing - opis i cilj

Cilj kursa jeste da polaznicima ukaže na praktičnu primenu oglašavanja i njegovu važnost u savremenom poslovanju, odnosno osposobljavanje polaznika za realizaciju advetajzing aktivnosti u organizaciji – identifikovanje potreba krajnjih korisnika i pisanje oglasa na takav način da se te potrebe zadovolje.