Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Advertajzing

Šta se podrazumeva pod advertajzingom? Koja je razlika između marketinga i advertajzinga? Šta podrazumeva promocija? Ko učestvuje u advertajzingu? Kako se sprovodi advertajzing? Na ova i mnoga slična pitanja odgovor možete pronaći upravo na ovom kursu.

Advertajzing je plaćeno oglašavanje proizvoda ili usluga i generalno brenda, čiji je cilj da privuče, zainteresuje, angažuje i podstakne ciljnu grupu da izvrši kupovinu ili neki drugi vid konverzije. Advertajzing koristi različite tehnike i komunikacione kanale, kako analogne medije kao offline kanale (televizija, radio, novine, bilbord i slično) tako i online kanale (društvene mreže, blogovi, oglašivačke mreže itd.).

Advertajzingom u najširem smislu smatra se sve ono što promoviše određeni biznis. Suština ovog koncepta je da na lak način pridobijete potrošače i steknete njihovu lojalnost.

Advertajzing kampanja nagovara potrošače da se odluče za vaš proizvod ili uslugu, a to se može postići idealnom kombinacijom ideja, mašte, kreativnosti i jednostavnosti. Planiranje i sama organizacija advertajzing kampanja je složen posao – stoga je poznavanje osnovnih koncepata advertajzinga postalo veoma bitno u svim sferama poslovanja. Bez obzira na to u kojoj oblasti planirate da gradite svoju karijeru, znanja koja steknete kompletiranjem ovog kursa pomoći će vam u bržem dostizanju postavljenog poslovnog cilja.

Značaj advertajzinga je svakim danom sve veći i veći, stoga je ovaj kurs pravi izbor za vas ukoliko razmišljate o uspešnoj karijeri u toj oblasti.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeCambridge poslovni program i Marketing i marketing menadžment.

Opis i cilj kursa „Advertajzing”

Kurs „Advertajzing” sastoji se iz jednog modula i pet nastavnih jedinica. Na početku kursa upoznaćemo se sa nastankom štampanih oglasa, istorijatom advertajzinga i promenama koje su se dešavale u komuniciranju sa ciljnom grupom. U nastavku ćemo definisati pojam advertajzinga i navesti njegove učesnike. Iako sve agencije za advertajzing imaju veoma sličnu namenu, postoje neke ključne stavke koje ih mogu razlikovati. U kursu ćemo navesti te stavke i detaljnije objasniti osnovnu podelu agencija na BTL, ATL i TTL agencije. Spomenućemo i neke sporedne podele agencija, kao što su digitalne agencije, in-house i advertajzing agencije specijalizovane za određenu industriju. Biće predstavljene i uloge advertajzinga u marketingu, finansijama, komunikaciji, kao i generalno u društvu. Reći ćemo nešto više i o online advertajzingu, glavnim karakteristikama koje ga razlikuju od offline, tj. tradicionalnog advertajzinga. Takođe, biće uporedno predstavljene prednosti i mane offline i online advertajzinga. U kursu će se izvršiti analiza ciljeva advertajzinga, poput skretanja pažnje, rasta prodaje, kreiranja svesti o brendu itd.

Cilj kursa jeste da polaznicima ukaže na praktičnu primenu oglašavanja i njegovu važnost u savremenom poslovanju, odnosno da osposobi polaznike za realizaciju advertajzing aktivnosti u organizaciji (identifikovanje potreba krajnjih korisnika i pisanje oglasa na takav način da se te potrebe zadovolje). Polaznici koji uspešno savladaju ovaj kurs moći će vrlo lako da definišu pojam advertajzinga. Znaće da navedu članove advertajzing agencija, poput menadžera, kreativnog tima, tima za produkciju, tima za medijsko planiranje itd. i da predstave njihove uloge. Kako se često mešaju PR , cilj ovog kursa jeste da polaznici nauče ključne razliku između ovih oblasti. Takođe, pohađanjem ovog kursa polaznici će umeti da razlikuju ATL (Above the Line), BTL (Below the Line) i TTL (Through the Line) oglašavanje i biće u mogućnosti da, u skladu sa poslovanjem i njegovim postavljenim ciljevima, odrede koje je tehnike najbolje koristiti i kada. 

Kurs obiluje primerima i grafičkim prikazima, koji će pomoći polaznicima da što bolje savladaju nastavnu materiju.

Kurs će vam odgovoriti na sledeća pitanja

Koji je zadatak advertajzing agencija i ko su njihovi članovi?

Advertajzing agencije predstavljaju organizacije koje rade za svoje klijente. One mogu za njih da zakupe reklamne prostore i vreme, mada je današnja praksa takva da postoje usko specijalizovane agencije koje se bave isključivo time. U jednoj agenciji postoje:

 • kreativni tim – grupa ljudi koji su, kako im samo ime kaže, kreativni i inovativni, imaju talenat i iskustvo u uklapanju teksta, slika, animacija, video-snimaka itd. ili njihovom kombinovanju;
 • menadžeri – uglavnom su odgovorni za blisku saradnju sa klijentima, prisustvuju sastancima od značaja, donose odluke itd.;
 • osobe zadužene za poslove kao što su transport, komunikacija sa kurirskom službom, koordinisanje paketa itd.;
 • tim za produkciju – tim koji će biti zadužen za realizaciju promocija određenog proizvoda, usluga itd.;
 • tim za medijsko planiranje (media planning team) – zadužen je da sprovede plan medijskog oglašavanja, kao što je, na primer, plan za medijsku kampanju.

Koji su ciljevi advertajzinga?

Kratkoročni ciljevi advertajzinga su da skretanje pažnje ljudima. To se može ostvariti pomoću čitljivih natpisa u reklamama, korišćenjem dijagrama, boja i zanimljivih slika. Jedan od najboljih načina za privlačenje pažnje u štampanom oglašavanju je privlačan naslov, koji će biti u stanju da na pravi način pridobije pravu ciljnu grupu. Takođe, sve vrste oglašavanja treba da navedu potrošače na određenu željenu akciju (na primer, ubacivanjem vremenskog roka na kupon pokazujete da dobra ponuda ima određeni rok trajanja). Advertajzing je osmišljen tako da postepeno povećava prodaju i profit. Ključ prodaje jeste postepeno povećanje oglašavanja. Jednom kada kompanija izgradi brend, potrebno je poraditi na kreiranju svesti o brendu. Promovisanje brenda putem advertajzinga može da pomogne ciljnoj grupi da prepozna vaše poslovanje. Važno je da budete dosledni u načinu na koji prezentujete brend javnosti, tako da u svakom trenutku može biti prepoznat.

Koje su karakteristike ATL, BTL i TTL oglašavanja?

 • ATL (Above the Line) predstavlja takvu tehniku oglašavanja čije su aktivnosti usmerene ka ciljnoj grupi koja nije usko definisana i ima širok domet. Neki od medija korišćenih u ATL tehnici oglašavanja su televizija, radio, štampa itd.
 • BTL (Below the Line) oglašavanje podrazumeva tehnike promocije „jedan na jedan”, odnosno može se odnositi na direktne promotivne kampanje. Tu spadaju telemarketing, štandovi, prodaja od vrata do vrata itd.
 • TTL (Through the Line) predstavlja kombinaciju ATL i BTL tehnika. Ovo je jedna od najkorišćenijih tehnika danas i preporučljiva je upravo iz razloga što kombinuje ono najbolje od prethodne dve. Ovako kombinovane aktivnosti se često nazivaju i oglašavanje 360, u kome se kampanja kreira sa ciljem povećanja svesti o brendu, ali i radi postizanja određene konverzije, bilo da je to prodaja, popunjavanje ankete, ostavljanje imejl-adrese ili nešto drugo.

Plan i program kursa

1. Istorija i pojam advertajzinga

 • Istorija advertajzinga
 • Šta predstavlja advertajzing?
 • Učesnici advertajzinga

2. Uloge, modeli i načini komuniciranja u advertajzingu

 • Uloge advertajzinga
 • Modeli komunikacije
 • Komunikacija brenda kroz advertajzing – model 6 aspekata

3. Segmentacija tržišta, ciljne grupe i strategije u advertajzingu

 • Ciljne grupe
 • Target Advertising (ciljano oglašavanje)
 • Potrošači i kupci
 • Advertajzing i njegov uticaj na ponašanje potrošača
 • Strategije advertajzinga

4. Poređenje offline i online advertajzinga i različiti načini offline oglašavanja

 • Online advertajzing
 • Reach
 • Cenovno poređenje
 • Online vs offline prodaja
 • Načini i vrste tradicionalnog oglašavanja
 • Ciljevi i planiranje advertajzinga

5. ATL, BTL i TTL oglašavanje

 • ATL – Above The Line
 • BTL – Below The Line
 • TTL – Through The Line 

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se