Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kurs Advertajzing

Kurs Advertajzing proučava način komunikacije sa tržištem na takav način da se utiče na svest potrošača kako bi se oni odlučili baš za konkretan proizvod ili uslugu, kao i da se steknu lojalni kupci. U kursu ćemo govoriti o procesu kreiranja reklamnih kampanja i savremenih načina komunikacije sa ciljnom grupom, efektivnosti reklamnih poruka, advertajzing agencijama i etici u oglašavanju.
Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Prodaja i menadžment prodajeOdnosi s javnošću i Marketing i marketing menadžment.

Kurs Advertajzing - opis i cilj

Cilj kursa jeste da polaznicima ukaže na praktičnu primenu oglašavanja i njegovu važnost u savremenom poslovanju, odnosno osposobljavanje polaznika za realizaciju advetajzing aktivnosti u organizaciji – identifikovanje potreba krajnjih korisnika i pisanje oglasa na takav način da se te potrebe zadovolje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.