Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Kurs Marketing, oglašavanje i prodaja nepokretnosti

Opis kursa

Kurs Marketing, oglašavanje i prodaja nepokretnosti ima za cilj da upozna polaznike sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz ove primenjene oblasti marketinga, sa karakteristikama marketing okruženja tržišta nepokretnosti, kao i sa instrumentima marketing miksa.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznika za razumevanje marketinške teorije i prakse posmatrano iz ugla prometa nepokretnosti, kao i da osposobi polaznika u izradi marketing plana prodaje nepokretnosti.

Zanima vas ovaj kurs? Neki od BusinessAcademy programa na kojima ga možete pohađati su: Menadžment prometa nepokretnosti.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.