Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Najčešće korišćene promotivne aktivnosti

Promotivne aktivnosti su ključna komponenta marketinške strategije svake kompanije. Njihov je cilj da povećaju prepoznatljivost brenda, podstaknu potrošačku tražnju i pospeše prodaju proizvoda ili usluga. U modernom digitalnom dobu postoji mnoštvo promotivnih alata i taktika koje kompanije koriste kako bi se izdvojile na tržištu.

Kompanije u poslovanju mogu koristiti različite promotivne aktivnosti da bi povećale vidljivost svog brenda ili uticale na povećanu tražnju proizvoda ili usluga.

Pred vama se nalazi lista od pet najčešće korišćenih aktivnosti u procesu promocije proizvoda ili usluga.

Oglašavanje

Oglašavanje je, bez sumnje, jedan od najvažnijih aspekata promotivnih aktivnosti. Podeljeno je na tradicionalno i digitalno oglašavanje, a svaka od ovih kategorija ima svoje prednosti i izazove.

Tradicionalno oglašavanje

Tradicionalno oglašavanje odnosi se na klasične metode promocije koje su decenijama bile glavni kanali komunikacije brendova sa potrošačima, uključujući televizijske reklame, radio-oglase, štampane medije i bilborde.

 • Televizija – I dalje jedan od najpopularnijih medija za oglašavanje, televizija omogućava širok doseg i masovnu publiku. Pomoću TV reklama, brendovi mogu vizuelno i auditivno predstaviti svoje proizvode, stvarajući snažne emotivne veze s potrošačima;
 • Radio – Radijsko oglašavanje je efikasno za ciljanje lokalne publike. Džinglovi i radio-spotovi ostaju u sećanju slušalaca, a fleksibilnost radija omogućava brze izmene i prilagođavanje poruka;
 • Štampa – Novine, časopisi i brošure su klasični oblici oglašavanja koji omogućavaju detaljno predstavljanje informacija. Iako je čitanost štampe smanjena u digitalnom dobu, određene ciljne grupe i dalje preferiraju ovaj format;
 • Bilbordi – Vizuelno primetni, bilbordi su efikasni za kreiranje svesti o brendu, posebno u urbanim sredinama.

Digitalno oglašavanje

Digitalno oglašavanje je moderna metoda promocije koja se oslanja na internet i digitalne tehnologije, omogućavajući brendovima da efikasno komuniciraju sa svojom ciljnom publikom u skladu sa najnovijim tehnološkim inovacijama i promenama u potrošačkom ponašanju.

Društvene mreže

Platforme društvenih mreža pružaju izuzetnu priliku za brendove da se povežu sa svojom publikom na jedinstven način kako bi ih angažovali. Ove platforme omogućavaju stvaranje bogatih, vizuelno privlačnih kampanja koje mogu da privuku pažnju i podstaknu interakciju.

Brendovi mogu koristiti alate za analizu kako bi razumeli na koji sadržaj najbolje reaguje njihova publika, i na osnovu toga prilagođavati svoje poruke. Takođe, mogućnost praćenja i merenja angažovanja u realnom vremenu omogućava brzo prilagođavanje strategija za maksimalan efekat.

Google Ads

Google Ads je platforma koja predstavlja bitan alat za plasiranje oglasa na Google pretraživaču i njegovoj ogromnoj mreži partnerskih sajtova. Ova platforma omogućava brendovima da se pojavljuju na vrhu rezultata pretrage kada potrošači traže ključne reči povezane sa njihovim proizvodima ili uslugama, kao i na banerima i reklamnim prostorima drugih sajtova.

Napredni algoritmi i alati za praćenje konverzija omogućavaju finu optimizaciju kampanja, kako bi se osiguralo da oglasi dosegnu prave ljude u pravom trenutku, dok model plaćanja po kliku osigurava da se troškovi oglašavanja strogo usklađuju sa stvarnim učinkom.

Imejl-marketing

Imejl-marketing, iako tradicionalniji kanal, ostaje vitalan deo digitalne marketinške strategije. Omogućava direktno i personalizovano komuniciranje sa ciljnom publikom, jer se zasniva na slanju relevantnih i vrednih informacija direktno u sandučiće njihove elektronske pošte.

Napredne strategije imejl-marketinga uključuju automatizovane kampanje, segmentaciju liste primalaca i personalizaciju sadržaja na osnovu ponašanja i preferencija korisnika. Imejl je takođe efikasan kanal za izgradnju lojalnosti brenda i podsticanje ponovljenih kupovina.

Affiliate marketing

Affiliate marketing je jedinstven pristup u kojem brendovi formiraju partnerstva sa pojedincima ili organizacijama (afilijacijama) koji promovišu njihove proizvode ili usluge. Ovi partneri, često blogeri, influenseri ili vlasnici specijalizovanih sajtova, zarađuju proviziju za svaku prodaju ili konverziju koja se ostvari kroz njihove promotivne napore.

Ovaj model je koristan jer omogućava brendovima da prošire svoj doseg koristeći postojeće mreže i reputaciju svojih partnera, dok istovremeno plaćaju samo za stvarne rezultate.

Lična prodaja

Lična prodaja je direktna komunikacija između prodavca i potencijalnog kupca radi prodaje proizvoda ili usluge.

Za razliku od drugih oblika promocije, koji koriste masovne medije za prenošenje poruka široj publici, lična prodaja fokusira se na individualne interakcije.

Ovaj pristup je posebno značajan u industrijama u kojima je prodajni proces kompleksan, ili kada su proizvodi velike vrednosti.

Ovo su neke od prednosti lične prodaje:

 • Direktna povratna reakcija – Prodavci mogu odmah da reaguju na pitanja ili zabrinutosti kupaca;
 • Personalizacija – Prodavci mogu prilagoditi svoju poruku specifičnim potrebama i interesovanjima svakog klijenta;
 • Interaktivnost – Omogućava dvosmernu komunikaciju. Kupac može postavljati pitanja, izražavati sumnje i davati povratne informacije u realnom vremenu;
 • Fleksibilnost – Uz mogućnost prilagođavanja, prodavci mogu lako promeniti svoju strategiju ili taktiku tokom razgovora;
 • Mogućnost zatvaranja prodaje odmah – U mnogim situacijama, transakcija se može finalizovati odmah nakon prezentacije proizvoda ili usluge;
 • Građenje odnosa – Pomaže u stvaranju i održavanju dugoročnih odnosa s klijentima, što može dovesti do ponovljenih prodaja i preporuka.

Lična prodaja je moćan alat kada se koristi u pravom kontekstu. Iako možda nije idealna za masovno tržište ili proizvode male vrednosti, može biti odlučujuća za proizvode koji zahtevaju edukaciju, demonstraciju ili kada su veličina firme i budžet ograničeni i kada je svaki kupac bitan. U kombinaciji s drugim marketinškim tehnikama, lična prodaja može biti deo sveobuhvatne strategije usmerene na povećanje prodaje i lojalnosti kupaca.

Promotivna prodaja

Promotivna prodaja je marketinška taktika čiji je cilj privlačenje i podsticanje kupaca da odaberu vaš proizvod ili uslugu pomoću privremenih ponuda ili dodataka.

Kroz ovu strategiju, brendovi teže da stvore osećanje dobijanja dodatne vrednosti za potrošače, nudeći im više za manje novca ili dodatne beneficije.

Ovo su neki od primera promotivne prodaje:

 • Dva za jedan – Ovo je popularna taktika u kojoj kupci dobijaju dva proizvoda po ceni jednog, što im omogućava veću vrednost za novac koji su spremni da potroše;
 • Besplatni uzorci – Davanje besplatnih uzoraka proizvoda omogućava potrošačima da isprobaju proizvod pre nego što se odluče za kupovinu;
 • Poklon uz kupovinu – Ovo je strategija u kojoj se potrošačima nudi besplatan proizvod ili usluga kada kupe određenu količinu robe;
 • Loyalty kartice – Kupcima se nudi mogućnost skupljanja poena pri svakoj kupovini, koje kasnije mogu zameniti za popuste ili besplatne proizvode;

Prilikom primene promotivne prodaje, nekoliko ključnih aspekata treba uzeti u obzir:

 • Profitabilnost: Iako promotivna prodaja može povećati prodaju, važno je pažljivo izračunati kako će se to odraziti na profit. Da li će povećani obim prodaje kompenzovati smanjenje pojedinačnog profita po proizvodu?
 • Percepcija brenda: Konstantne promocije mogu uticati na percepciju vrednosti vašeg proizvoda ili usluge. Potrošači mogu početi da doživljavaju vaš brend kao „jeftin” ili „manje vredan”;
 • Troškovi: Pored smanjenja cene, promotivne aktivnosti mogu doneti i dodatne troškove, kao što su troškovi proizvodnje dodatnih proizvoda, distribucija besplatnih uzoraka ili troškovi marketinga;
 • Trajanje akcije: Dužina trajanja promotivne prodaje takođe je važna. Prekratke akcije možda neće imati dovoljno vremena da privuku pažnju potrošača, dok predugačke akcije mogu dovesti do smanjenja percepcije vrednosti akcije, što može uništiti osećaj za hitnost koji je bitan aspekt u uspehu ovakvih kampanja.

promotivna prodaja

Odnosi sa javnošću

Odnosi sa javnošću (PR) predstavljaju strateški pristup komunikaciji čiji je cilj da izgradi i očuva povoljan imidž kompanije ili organizacije u očima javnosti.

Pored toga što se ovaj vid promotivnih aktivnosti fokusira na promociju proizvoda ili usluga, on takođe teži izgradnji dugoročnih odnosa sa različitim interesnim grupama

Prednosti odnosa sa javnošću:

 • Poverenje i kredibilitet: Dobar PR može pomoći kompaniji da izgradi snažan kredibilitet među ciljnom publikom. Za razliku od oglašavanja, kod koga kompanija plaća da bi promovisala svoju poruku, PR teži zasluženoj medijskoj pažnji, što može za rezultat imati veći nivo poverenja kod potrošača;
 • Krizno komuniciranje: U situacijama kada kompanija prolazi kroz krizu (bilo da je reč o proizvodnom defektu, skandalu ili nekoj drugoj negativnoj situaciji), odnosi sa javnošću igraju presudnu ulogu u upravljanju percepcijom javnosti i u minimiziranju štete;
 • Troškovna efikasnost: Iako zahteva vreme i trud, PR može često biti troškovno efikasniji od tradicionalnog oglašavanja, posebno kada se postigne velika medijska pažnja;
 • Dugoročna strategija: Dok se oglašavanje često fokusira na trenutne kampanje i ponude, PR teži dugoročnoj izgradnji imidža kompanije.

U suštini, odnosi sa javnošću zahtevaju pažljivo planiranje, strateško razmišljanje i transparentnu komunikaciju. Kvalitetan PR može znatno doprineti pozitivnom imidžu kompanije i izgradnji dugoročnih odnosa sa najvažnijim interesnim grupama.

Direktni marketing

Direktni marketing predstavlja skup strategija i taktika koje kompanije koriste kako bi direktno komunicirale sa svojim ciljnim tržištem, bez posrednika ili tradicionalnih medijskih kanala.

Ovaj pristup omogućava brendovima da personalizuju svoje poruke, stvore direktnu vezu s potrošačima i efikasno mere rezultate svojih marketinških aktivnosti.

Neke od prednosti direktnog marketinga:

 • Precizno ciljanje – Kompanije mogu koristiti detaljne podatke o potrošačima kako bi osigurale da njihove poruke stižu do pravih ljudi. Na primer, imejl-kampanja može biti upućena samo onima koji su već pokazali interesovanje za određeni proizvod;
 • Merljivost rezultata – Jedna od najvećih prednosti direktnog marketinga jeste sposobnost praćenja i merenja efikasnosti kampanje. Kompanije mogu lako pratiti koliko ljudi je otvorilo imejl, kliknulo na link ili kupilo proizvod na osnovu promotivne poruke;
 • Fleksibilnost – Kompanije mogu brzo prilagoditi svoje kampanje na osnovu povratnih informacija ili promenjenih okolnosti na tržištu;
 • Lična komunikacija – Direktni marketing omogućava kompanijama da personalizuju svoje poruke, što komunikaciju čini relevantnijom i efikasnijom za pojedinca. Pored toga, pojedinci se više vezuju za brend koji brine o njihovim ličnim potrebama.

Da bi direktni marketing bio uspešan, važno je obezbediti da poruke budu relevantne za ciljnu publiku i da se pridržavaju svih zakonskih i etičkih standarda. Poštovanje privatnosti potrošača i pružanje vrednosti kroz direktni marketing neophodni su za izgradnju poverenja i dugoročnih odnosa sa kupcima.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Seminar - Upravljanje rizicima Kako se obogatiti počevši od nule?
Marketing trikovi za dobro reklamiranje Memo 2
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment i Prodaja i menadžment prodaje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.