Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Najčešće korišćene promotivne aktivnosti

Kompanije u svom poslovanju mogu koristiti različite promotivne aktivnosti kako bi povećale vidljivost svog brenda ili uticale na povećanu tražnju proizvoda ili usluga. 

Pred vama se nalazi lista od pet najčešće korišćenih aktivnosti u procesu promocije proizvoda ili usluge:

Oglašavanje

Oglašavanje je oblik prezentacije vaših proizvoda ili usluga koji plaćate i kojim se ne obraćate pojedinačno kupcima. Na primer, to su plakati, znakovi, oglasi u novinama, televiziji, radiju. 

Lična prodaja

Lična prodaja je svaki oblik prezentacije proizvoda koji podrazumeva da direktno komunicirate sa kupcima. Na primer, posete firmama koje bi mogle biti zainteresovane za vaše proizvode ili sastanci na kojima potencijalnim kupcima predstavljate svoje proizvode. Prezentacija proizvoda treba da bude takva da kupci osete da će nešto važno izgubiti ukoliko ne kupe proizvod koji se u tom momentu prezentuje.

Promotivna prodaja

Promotivna prodaja znači podsticanje potencijalnih kupaca da kupuju vaše proizvode ili usluge, tako što ćete im privremeno ponuditi nešto dodatno, npr. ponuda - dva proizvoda za cenu jednog ili besplatni uzorak za probu. Vodite računa da ovakva strategija može umanjiti vaš profit. Pobrinite se da ponudite nešto što možete priuštiti i što vas mnogo ne košta, a može značiti vašem kupcu.

promotivna prodaja

Odnosi sa javnošću

Odnosi sa javnošću podrazumevaju razvijanje dobrih odnosa, ne samo sa potencijalnim kupcima nego i sa sredstvima javnog informisanja (medijima). Mediji uvek mogu napisati nešto lepo o vašoj firmi, npr. kada budete napravili novi proizvod ili slavili godišnjicu rada vaše firme. 

Direktni marketing

Čak i ako nikad niste sreli svoje kupce, možete im pružiti direktnu pažnju. Na primer, tako što ćete poslati pismo poštom ili putem e-maila svim firmama koje bi mogle biti zainteresovane za vaše proizvode ili usluge.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Speech Sales Letter to Current Client
Human Resource Executive Cover Letter 7 strategija koje će vam pomoći da se napravi dobra prezentacija
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment i Prodaja i menadžment prodaje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.