Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kako rad od kuće pomaže da se poveća produktivnost i kvalitet zaposlenih

Poslednjih godina sve je aktuelnija praksa u kompanijama koja zaposlenima omogućava da rade od kuće. Ova praksa navela je mnoge poslodavce da se zapitaju da li svojim zaposlenima dozvoliti da obavljaju posao iz komfora svoga doma.

Prvi koji je uveo ovakav princip poslovanja, još 90-ih godina prošlog veka, bio je svetski poznati arhitektonski studio Normana Fostera. Njihove 3 kancelarije bile su pozicionirane na 3 različite strane sveta. U ovoj kompaniji zaposleni su radili po smenama od 8 časova dnevno, komunicirajući i šaljući materijale na dalju razradu putem interneta. Jasno je da je uspešnost ovakve prakse zainteresovala i druge kompanije.

Razloge sve većeg kompanijskog opredeljenja da zaposlenima dozvole mogućnost rada od kuće treba tražiti i u novoj generaciji zaposlenih. Milenijalci, odnosno generacija koja je od svog rođenja okružena tehnološkim inovacijama i internetom, u poslovnom svetu unela je novu dimenziju u načinu rada. Čak 85% njih, prema Forbsu, izjasnilo se da želi raditi na daljinu puno radno vreme, dok je 54% milenijalaca reklo da bi želelo da ima fleksibilno radno vreme. Drugim rečima, uz sve veći broj zaposlenih milenijalaca, rad od kuće postaće skoro neminovan.

Doprinos kompaniji i uspešnost zaposlenih koji rade od kuće i dalje su pod znakom pitanja. Ipak, benefiti koje kompanija može da ima od ove prakse sve su brojniji.

Efikasan rad se može obavljati i od kuće

Koji su benefiti kompanije?

Brojne su koristi koje poslodavac može da ima od zaposlenog koji radi na daljinu, zato ovde izdvajamo tri najbitnije.

Benefit 1: Kompanija u kojoj zaposleni mogu da rade od kuće postaje atraktivna na tržištu rada

Ako menadžment kompanije dozvoli da njihovi zaposleni pristupe poslu od kuće, velika je verovatnoća da će se otvoriti neke pogodne mogućnosti po samu firmu. Primera radi, u okviru kompanije radi izuzetno kvalitetan i sposoban ljudski resurs, koji je postao primamljiv konkurentima. Zato, ne treba da čudi ako konkurenti planiraju da ovim zaposlenima ponude veću platu, kako bi olako preuzeli željeni poslovni kadar. Ukoliko dođe do ovakvog scenarija, menadžment kompanije u kojoj rade ovi zaposleni možda neće morati da uđe u trku i da obračuna veće zarade zaposlenima; umesto toga, zaposlenima može primamljivije izgledati ponuda da rade od kuće. Mnogi zaposleni bi, umesto većeg ličnog dohotka, pre zadržali istu visinu plate uz rad od kuće. Drugim rečima, ovakvi uslovi rada doprinose lojalnosti zaposlenih, većoj predanosti poslu i manjem broju otkaza.

Atraktivnost kompanije raste ukoliko zaposlenima pruža dobre uslove rada, a jedan od njih je svakako rad na daljinu. Takva kompanija ne samo da je u stanju da ‘preotme’ stručnjake konkurenciji već može i da zainteresuje i uposli talentovan kadar sa različitih geografskih područja. 

Benefit 2: Manji troškovi po kompaniju

Rad zaposlenih od kuće u određenoj meri umanjuje troškove poslodavcu. Iako je poslodavac u obavezi da ugovorom sa zaposlenim definiše sva neophodna sredstva za neometani rad zaposlenog od kuće, kompanija i dalje može primetno da uštedi. Stotine kvadratnih metara poslovnog prostora više nisu neophodne. Umesto toga, pametnije je da se razmišlja o manjem i logistički svrsishodnijem prostoru. Ne treba dodatno objašnjavati koliko su niži troškovi amortizacije, kancelarijskog materijala ili komunalni troškovi.
Ovo je jedan od presudnih razloga zbog kojih se manje firme ili startapovi odlučuju da svoj biznis pokrenu od kuće.

Kućna kancelarija kao idealan poslovni prostor

Benefit 3: Veća produktivnost

Navedeni benefiti podrazumevaju stvaranje slike o kompaniji na tržištu rada i racionalno upravljanje kompanijskim troškovima, ali to nisu jedini benefiti. Najveći i najbitniji benefit koji kompanija ostvaruje odnosi se pre svega na veću produktivnost zaposlenih. Ako kompanija sa svojim zaposlenim načini dogovor o radu od kuće, može se reći da nije samo izašla u susret zaposlenom, već i da je na putu da znatno unapredi svoje poslovne rezultate. A zašto je to tako?

Smanjen je faktor ometanja

Da li ste znali da zaposleni više vremena dnevno provede u poslu ako radi od kuće

Prvi faktor koji doprinosi većoj produktivnosti među radnicima koji rade na daljinu je smanjena ometenost u radu. Bučna kancelarijska atmosfera, brojna pitanja drugih zaposlenih, kolaps u saobraćaju, kancelarijske proslave, pauze za ručak, dugi sastanci (na kojima se mnoge tačke dnevnog reda ne tiču svih zaposlenih) itd. – sve ove neminovne pojave i situacije u poslovnom okruženju umanjuju produktivnost radnika.

Međutim, ukoliko zaposleni radi od kuće, njegov fokus će biti znatno bolji i njegovo utrošeno vreme u poslu produktivnije. Zaposleni će sȃm u svom domu napraviti adekvatnu radnu atmosferu kako bi mogao da odgovori na sve poslovne zadatke u jednom danu. Njegov učinak biće brži i kvalitetniji.

Retki su međuljudski konflikti

Na produktivnost zaposlenih vrlo često mogu uticati različiti međuljudski konflikti, koji dovode do stresnih situacija i atmosfere. Sigurno je poznato da svaki čovek drugačije reaguje u stresnim i konfliktnim situacijama. Nervoza i netrpeljivost ne mogu da doprinesu produktivnosti, naprotiv. Ova stanja dovode do opterećenosti radnika (sporednim pitanjima) i odvlače od poslovnih obaveza. U takvim slučajevima, teško da se može govoriti da postoji fokus. Epilog konflikta najčešće je otkaz (ili otpuštanje) jednog zaposlenog, što svakako nije dobro za kompaniju koja treba da pronađe adekvatnu zamenu. 

Mogućnost da će doći do stresnih situacija i međuljudskih konflikata znatno je manja ukoliko zaposleni svoj posao obavlja od kuće. Čak iako postoje neslaganja pojedinaca u kompaniji, zaposleni koji radi od kuće će vrlo verovatno poslednji za to saznati. Zaposleni koji su daleko od konflikta neće padati u iskušenje da zauzimaju stav o postojećem konfliktu, čime bi se udaljili od poslovnih obaveza.

Odmorniji radnici i ređa bolovanja

Kompanijska praksa rada od kuće pokazala se kao radno stimulativna za zaposlene. Dokazano je da veću potrebu za odmorom imaju zaposleni koji radne sate provode u kancelariji. Nasuprot tome, manja potreba za odmorom, čak i ređe otvaranje bolovanja svojstveno je radnicima koji poslove obavljaju na daljinu. Virusne infekcije, teškoće prilikom kretanja i drugi zdravstveni problemi, neki su od razloga zbog kojih zaposleni odsustvuju sa posla. Međutim, radnik sa istim ili sličnim zdravstvenim tegobama koji radi od kuće ređe uzima bolovanje. Dakle, ni u ovakvim situacijama posao ne trpi.

Radne beleške za veću produktivnost

Šta je potrebno za obavljanje poslova na daljinu?

Danas postoji veliki broj cloud (online) servisa preko kojih se mogu deliti dokumenti, kao i veliki broj softvera za komunikaciju, organizovanje i delegiranje poslova među zaposlenima. Čak i virtuelni potpis danas ima istu onu težinu koju je nekad imao pečat na dokumentu.

Pošto se načini ugovor o radu na daljinu, najbitniju ulogu imaju menadžeri. Vrlo je važno da menadžment firme definiše jasne ciljeve, merljive parametre produktivnosti i preciznu dinamiku komunikacije sa zaposlenim koji radi izvan kancelarijskog prostora. Tada njegovo odsustvo neće predstavljati ‘hendikep’ za kompaniju. Kada su članovi tima fizički dislocirani, onda jedino šta je vidljivo jesu rezultati. Da li je neko proaktivan ili reaktivan, to se ne vidi. Da li je neko pažljiv ili nepažljiv u radu, to se ne vidi. Da li je neko brz ili spor, to se ne vidi. Ali se vide rezultati.

Da li sve kompanije prihvataju ovaj trend poslovanja?

Istina je da nisu svi poslovi pogodni za rad od kuće, mada je mnogo onih kod kojih je ovakva poslovna praksa izvodljiva. Ovde pre svega mislimo na poslove za računarom, IT poslove, knjigovodstvene, programerske, dizajnerske poslove, zatim na poslove prevođenja, pisanja, projektovanja itd.

Iako su se poslovna klima i poslovna politika promenile dolaskom novog milenijuma, brojne kompanije i dalje više vole da svoje zaposlene drže pod jednim krovom. Produktivnost i kontrola rezultata navode se kao najčešći razlozi zbog kojih poslodavci zahtevaju od svojih zaposlenih da rade u kancelariji. Međutim, ako kažemo da su ovi faktori danas i te kako merljivi zahvaljujući savremenim tehnologijama, ne ostavljamo mnogo argumenata za neprihvatanje novih poslovnih trendova.

Praksu rada od kuće u svom poslovanju imaju velike kompanije, kao što su Apple, American Express, Deloitte, Dell i dr, što znači da ona sigurno ima svoje dobre strane. Ukoliko vam se čini da ovo može biti dobra praksa i za vašu firmu, napravite mali test provere. Najpouzdanijim ljudima, ili onima koji imaju dovoljan stepen samostalnosti, samodiscipline i motivacije da rade bez stalne supervizije ponudite jedan dan u nedelji ili jednu nedelju u mesecu kada mogu raditi od kuće. Nakon određenog perioda proverite učinke.

Sa tehnologijom koja je dostupna, ne postoji razlog da ne počnete da razmišljate u tom pravcu. Sve što vredi meriti možete meriti na daljinu, pomoću računara, interneta i dostupnog softvera. Drugim rečima, bez obzira na to što tim nije fizički prisutan, možete imati potpunu kontrolu nad rezultatima koje taj tim postiže, a kompaniji obezbediti vrhunske rezultate.

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Kako vam Cloud tehnologija pomaže da efektno (i timski) izvršavate ključne poslove Merenje performansi preduzeća - kritične brojke u biznisu
Vođstvo i upravljanje organizacijom Priprema sastanka
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.