Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

Kako uticati na ljude - najčešće korišćene strategije

Kako uticati na ljude i šta je to uopšte uticaj? Sposobnost da se utiče na druge ljude, tj. sposobnost da se menja stav ili ponašanje pojedinaca ili grupa vezuje se za pojam moći. Moć je, najkraće rečeno, sposobnost onih koji je imaju da ostvare stvari koje žele.

Moć u organizacijama pripada menadžerima; izuzetak su male i srednje firme gde određene vrste moći i autoriteta zadržava preduzetnik, odnosno vlasnik preduzeća.

Strategije uticaja na ljude

U svetu gde su međuljudski odnosi ključni za lični i profesionalni napredak, sposobnost uticanja na druge ljude postaje nezaobilazna veština. Bilo da je cilj uspeh u poslovnom pregovaranju, motivisanje tima ili izgradnja ličnih odnosa, razumevanje i primena efikasnih strategija uticaja otvara put ka postizanju željenih rezultata.
Ove strategije, koje variraju u pristupu i metodologiji, imaju zajednički cilj kroz složene ljudske interakcije, omogućavajući nam da ostvarimo pozitivan ishod u različitim situacijama. Kroz devet detaljno opisanih strategija istražujemo kako prilagodljivost, empatija i strateško planiranje mogu oblikovati percepciju i ponašanje drugih, stvarajući osnovu za uspešnu komunikaciju i međusobno poštovanje.

Strategija konsultovanja

Ova metoda se zasniva na ideji uključivanja pojedinaca u proces donošenja odluka, dajući im osećaj da vladaju situacijom ili problemom. Konsultovanjem sa osobom ili grupom, vi gradite poverenje i poštovanje, pružajući im prostor da izraze svoje mišljenje ili predloge. To može dovesti do veće verovatnoće da će te osobe podržati odluku, jer se osećaju kao deo procesa.
Osnovni cilj strategije konsultovanja je podsticanje saradnje i zajedništva, gde svaki učesnik oseća da se njegov glas čuje i da je vrednovan. Ovaj proces ne samo da može obogatiti finalnu odluku različitim perspektivama već može i povećati verovatnoću da će uključene strane biti predane implementaciji dogovorenog rešenja, jer su imale ulogu u njegovom oblikovanju.

Strategija racionalnog ubeđivanja

Strategija racionalnog ubeđivanja je metoda koja se temelji na korišćenju logike i činjeničnih dokaza sa ciljem argumentovanja. Ovaj pristup podrazumeva detaljno prezentovanje podataka, statistika i čvrstih informacija kako bi se osiguralo da je vaša inicijativa ili predlog utemeljen i vredan pažnje i prihvatanja.
Ključno je da se na jasan način istaknu prednosti i potencijalne koristi koje vaš predlog nudi osobi ili grupi kojoj se obraćate, pomažući da razumeju racionalnu pozadinu i pragmatičnu vrednost vaše ideje.

Strategija inspiracije

Strategija inspiracije oslanja se na moć emotivnog povezivanja i duboke lične motivacije. Ne radi se samo o prenošenju poruke. Ova strategija uključuje korišćenje inspirativnih poruka, snažnih ličnih priča koje rezoniraju na emocionalnom nivou, kao i demonstraciju autentične strasti prema ideji ili cilju. Cilj je težiti ka tome da ljudi postanu aktivni zagovornici i sučesnici u zajedničkoj viziji, inspirisani da deluju iz duboko ukorenjenog osećaja svrhe, pripadnosti i zajedništva.


Osnova ove strategije je sposobnost lidera da prepozna i artikuliše univerzalne vrednosti i ideale koji će odjeknuti kod pojedinaca, motivišući ih da se uzdignu iznad trenutnih okolnosti i prepoznaju veći značaj i uticaj preduzetih akcija. To podrazumeva razvijanje snažne emocionalne inteligencije, empatije i sposobnosti da se ljudima približite na ličnom nivou, razumevajući njihove potrebe, težnje i nadanja.

kako uticati na ljude

Strategija ingracijacije

Ovde je ključno stvaranje pozitivne klime i dobre volje pre nego što se postavi konkretan zahtev. To može uključivati komplimente, postupke dobre volje ili pomoć u teškoćama. Kada osoba oseća da ste joj pomogli ili izrazili pozitivnost prema njoj, psihološki je sklonija da vam uzvrati uslugu kad je to potrebno.
Ključni aspekt ove strategije je autentičnost; ljudi su obično veoma dobri u prepoznavanju neiskrenosti, tako da svi pokušaji ingracijacije moraju biti iskreni i dobronamerni. Kada se uspešno primeni, ova strategija može dovesti do toga da osobe postanu psihološki motivisane da vrate uslugu zbog osećaja zahvalnosti, obaveze ili povezanosti koja je izgrađena.

Strategija koalicije

Strategija koalicije je taktika koja podrazumeva stvaranje saveza ili partnerstva sa drugim pojedincima ili grupama, posebno onima koji imaju značajan uticaj ili autoritet. Suština ove strategije je u zajedničkom delovanju, gde udruživanjem resursa, znanja ili pozicija moći možete znatno pojačati svoj uticaj u pregovorima ili pri donošenju odluka.
Međutim, za uspešno formiranje koalicije potrebno je uložiti vreme i napor u izgradnju odnosa, razumevanje zajedničkih ciljeva i interesa, kao i pregovaranje o uslovima saradnje. Takođe, važno je održavati dobre odnose unutar koalicije, upravljati različitim mišljenjima i pristupima i osigurati da svi članovi osećaju da njihov doprinos i interesi ostaju adekvatno zastupljeni i vrednovani.

Strategija pritiska

Ova taktika može biti kontroverzna i zahteva oprez. Koristi se samo kada su drugi pristupi neefikasni, a uključuje upotrebu ultimatuma, pretnji gubitkom nečega, ili čak manipulaciju. Važno je naglasiti da ovakav pristup zahteva izuzetnu veštinu u komunikaciji i razumevanju ljudske psihologije.

Neophodno je proceniti situaciju pažljivo, razumeti moguće posledice i biti spreman za upravljanje reakcijama koje mogu uslediti. To znači biti spreman na negativne ishode, uključujući gubitak poštovanja ili podrške kolega, partnera ili šire zajednice.

Strategija legitimisanja

Strategija legitimisanja se zasniva na primeni postojećih normi, autoriteta ili pravila kao sredstva za opravdavanje vaših zahteva ili predloga. Ovaj pristup podrazumeva isticanje kako su vaši zahtevi u skladu s pravilima, tradicijom, zakonima ili opšteprihvaćenim vrednostima u društvu ili određenom okruženju.

Na taj način, vi ne samo da pokazujete validnost svojih argumenata već i pozivate na poštovanje strukture ili principa koji su već prihvaćeni i vrednovani od strane drugih.

Strategija lične molbe

Strategija lične molbe predstavlja suptilan, ali često snažan pristup uticaju, oslanjajući se na snagu osobnih i emocionalnih veza koje gradimo tokom vremena. Za razliku od autoritativnih ili pritiskajućih taktika, ova strategija vuče svoju snagu iz duboko usađenih ljudskih vrednosti kao što su lojalnost, saosećanje i uzajamno poštovanje.

Ova metoda je posebno efikasna ako ste izgradili snažan i pouzdan odnos sa osobom kojoj se obraćate. U takvim okolnostima, vaša molba se može rezonovati na dubljem, ličnijem nivou, što motiviše osobu ne samo da razmotri vaš zahtev već i da deluje u skladu sa njim iz osećaja međusobne posvećenosti i razumevanja.

Strategija razmene

Centralna tačka strategije je ponuda nečega vrednog, bilo da se radi o materijalnom dobru, usluzi, privilegiji ili obećanju buduće koristi, u zamenu za željeni pristanak ili podršku. Ključni aspekt ove strategije je transparentnost i jasnoća u definisanju beneficija za drugu stranu, što podrazumeva artikulaciju konkretnih prednosti ili nagrada koje će rezultirati iz razmene.

Ovaj pristup zahteva vešto pregovaranje i razumevanje dinamike moći, jer održavanje osećaja fer-pleja i uzajamnosti je i etički poželjno i ključno za dugoročnu održivost odnosa.


Efikasnost uticaja na ljude ogleda se u razumevanju i primeni različitih strategija. Uspeh nije zagarantovan jednim pristupom, već prilagodljivošću i strateškim izborom metode u skladu sa situacijom. Ključno je razvijati veštine i emocionalnu inteligenciju za primenu ovih strategija, usmeravajući se na izgradnju međusobnog poštovanja i poverenja, izbegavajući manipulativne taktike koje mogu štetiti dugoročnim odnosima.

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Parts of a Business Letter Announcing a Price Increase
3 strategije odnosa sa javnošću Seminar - Zapošljavanje u multinacionalnim kompanijama
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Marketing i marketing menadžment.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.