Steknite najcenjeniji poslovni sertifikat

Seminar - Poslovna komunikacija

Click to play.
 
 
Poslovna komunikacija između zaposlenih je ono što naši klijenti prvo primete. Atmosfera koja vlada među zaposlenima unutar firme je ono što klijenti prvo osete kada uđu u naše objekte. Ukoliko to nije na odgovarajućem nivou, sva ulaganja u popravljanje imidža putem marketinga su beskorisna. Ovaj seminar treba da vam omogući pregled i razumevanje savremenih načina poslovne komunikacije kako biste razumeli ulogu koju ima komuniciranje.

Očekuju vas sledeće teme:

  • Poslovna komunikacija. – Zašto komuniciramo? Koja je funkcija jezika komunikacije? Koje su najčešće greške koje pravimo u komunikaciji? Kolika je važnost upravljanja komunikacijskim tokovima? Kako sami da izaberete adekvatan metod komunikacije?
  • Feedback. – Šta je ustvari povratna informacija? Na koji način dati povratnu informaciju? Koje tehnike da upotrebite kada je potrebno da pošaljete povratnu informaciju o nečijem radu ili postignutim rezultatima
  • Komunikacija u grupama i timovima. – U čemu je razlika između grupe i tima? Na koji način se komunicira unutar grupe i tima? Kako da učinite da timovi unutar organizacije bolje funkcionišu?
  • Verbalna i neverbalna komunikacija. – Preko 70% komunikacije je neverbalno. Naučite kako da uskladite ono šta govorite i kako govorite. Ovladajte glavnim kanalima neverbalne komunikacije: vizualna komunikacija (gledanje, kontakt očima i viđenje), izrazi lica, govor tela (dodir, držanje tela, gestikulacija), lični prostor i prikazivanje sebe.
 
Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Kako razviti kreativnost i podstaći maštu Reminder That a Sale Is About to End
7 najvećih grešaka koje treba izbeći u procesu prodaje Negative resignation