Put do vrha pičinje jednim korakom. Prijavite se!

3 najčešća vida poslovne komunikacije

Poslovna komunikacija je od izuzetne važnosti za svaku kompaniju.

Osnovne funkcije menadžmenta (planiranje, organizacija, resursi, upravljanje i kontrola) ne mogu biti izvršene bez dobre i efektne komunikacije. Osim toga, za uspešno funkcionisanje kompanije važno je da je svaki njen član sposoban da sa kolegama podeli svoje ideje na razumljiv i efektan način.

Međutim, poslovna komunikacija se ne odvija samo između zaposlenih, nego je usmerena i na ljude sa kojima kompanija sarađuje, kao što su partneri i klijenti. U tom smislu, razvijena poslovna komunikacija može doneti velike benefite kompaniji i njenim zaposlenima.

U životu jedne kompanije poslovna komunikacija zauzima važno mesto i pokriva niz oblasti od marketinga i odnosa sa javnošću, preko brendiranja i organizacije eventa pa sve do tema koje su na bilo koji način povezane sa organizacijom same kompanije.

Poslovna komunikacija je zajednički jezik za bilo koju kompaniju, bez obzira ne njenu veličinu ili delatnost. Stoga je treba razlikovati od profesionalne i tehničke komunikacije. Jedan od glavnih ciljeva poslovne komunikacije je da poboljša kompanijsku praksu i organizaciju, smanjujući mogućnost za grešku tako što pruža jasna uputstva svakom članu tima.

U dinamičnom 21. veku poslovna komunikacija se znatno usavršila pa se tako može identifikovati nekoliko tipova komunikacije pogodnih za različite okolnosti.

Međutim, bez obzira na sve, postoje tri osnovna vida poslovne komunikacije.

1. Direktna komunikacija

Svi mi uspostavljamo direktnu poslovnu komunikaciju svakog dana razgovarajući sa rodbinom i prijateljima ili kolegama na poslu, školi ili fakultetu. Ipak, efikasna direktna komunikacija je veština koja se mora razvijati.

Efikasna direktna komunikacija se sastoji u sledećem:

 • govoriti jasno
 • proveravati da li je drugoj strani jasno ono o čemu se govori
 • koristiti reči prilagođene situaciji, izbegavati neformalan govor i psovke
 • biti ljubazan i formalan, ali ne i hladan u obraćanju
 • staviti se u poziciju druge strane
 • koristiti govor tela i ton glasa koji će pojačati efektivnost Vaših reči
 • posmatrati svaki neverbalni znak koji bi mogao da bude signal šta druga strana misli
 • aktvino slušati suprotnu stranu
 • biti od poverenja i od pomoći

2. Korišćenje telefona kao vid poslovne komunikacije

Korišćenje telefona u poslovnoj komunikaciji  je teže od direktne komunikacije. Većina ljudi se oseća neprijatno jer ne mogu da vide neverbalne znake, kao što su nevoljni pokreti lica ili gestovi, koji bi nagovestili šta lice sa kojim se komunicira misli. Iz tog razloga je bitno pažljivo slušati šta druga strana govori i ton kojim to izgovara.

poslovne komunikacije u kompaniji

Komunikacija putem telefona je uspešna:

 • ako brzo odgovorite na poziv kad telefon zazvoni. Ljudi koji čekaju na podizanje slušalice mogu da odustanu od poziva i pozovu drugu kompaniju. Ako imaju neki problem čekanje ih još više čini nervoznim
 • kada ste ljubazni i predusretljivi čak i ako je osoba na drugoj strani besna
 • kada zapisujete najbitnije tačke razgovora kako bi se mogli vratiti na njih kasnije. Preporučljivo je imati olovku i papir za zapisivanje pored telefona
 • ako zaposleni koji se javio nije u mogućnosti da se suoči sa zahtevima koji postavlja onaj ko zove, treba da prosledi poziv nekome ko to može. Ako zaposleni nije u mogućnosti da razgovara, a nema kome da prosledi poziv, preporučuje se da zapiše podatke pozivaoca kako bi mu se kasnije javio
 • ako je nekome obećano da će mu kasnije biti odgovoreno na poziv, pozivom ili pismeno, trebalo bi to tako i učiniti.

3. Pisana komunikacija 

Pisana komunikacija podrazumeva pisanja pisama i poruka, kao i elektronske forme kao što su faks, mejlovi ili web sajtovi. Ovo je formalniji vid komunikacije od direktne komunikacije i komunikacije putem telefona.

Pisana poslovna komunikacija kao način poslovne komunikacije ima svojih prednosti koje leže u:

 • pravljenju većeg broja kopija 
 • forme komunikacije koje se mogu koristiti i u narednom periodu kada se za to ukaže potreba
 • oblici pisane poslovne komunikacije se mogu poslati na veće udaljenosti
 • forme pisane komunikacije mogu sadržati i veći broj informacija nego poslovno komuniciranje koja se ostvaruje putem telefona

 

Pogledaj sve tekstove u Bazi znanja » Pogledaj tekstove u ovoj kategoriji »
Možda bi Vas ovi članci interesovali
Kako se grade ugled i dobri odnosi s kolegama na poslu? Problemi u komunikaciji
Seminar - Kako motivisati zaposlene 9 faza pripreme za preduzetništvo i otvaranje firme
Interesuje vas ova oblast? Postanite i vi stručnjak pohađanjem BusinessAcademy programa: Strategijski i operativni menadžment i Prodaja i menadžment prodaje.

 

Poslovna veština koja garantuje visoku zaradu

Spremili smo dokument sa opisom i savetima u primeni poslovne veštine koja Vam garantuje visoku zaradu, bez obzira na to čime se bavite. Da preuzmete izveštaj, kliknite ovde.

Donesite odluku: Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.